2011.10

2011.10.26 - Rendkívüli ülés
1.) 'Szombathely közigazgatási területén működő megyei fenntartású, illetve un. közös fenntartású intézmények sorsa - ide értve a Markusovszky Kórházat is - a 2012. januárját követően működtetési és vagyoni szempontból, továbbá a Vas Megyei Önkormányzat eddigi működésének várható jelentős átalakulását követően a balatonberényi gyermeküdülő sorsa'
Határozat
(application/msword, 19 kb, feltöltve: 2015-05-28 13:34:29)
Határozat
(application/msword, 28 kb, feltöltve: 2015-05-28 13:34:29)
2011.10.26 - Havi közgyűlés
1.) Beszámoló az előző Közgyűlés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről és a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Határozat
(application/msword, 27 kb, feltöltve: 2015-05-28 13:26:40)
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-05-28 13:26:40)
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-05-28 13:26:40)
Határozat
(application/msword, 25.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 13:26:40)
Határozat
(application/msword, 21.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 13:26:40)
Határozat
(application/msword, 19 kb, feltöltve: 2015-05-28 13:26:40)
Határozat
(application/msword, 19 kb, feltöltve: 2015-05-28 13:26:40)
Határozat
(application/msword, 21 kb, feltöltve: 2015-05-28 13:26:40)
Határozat
(application/msword, 19 kb, feltöltve: 2015-05-28 13:26:40)
2011.10.26 - Havi közgyűlés
2.) Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
Határozat
(application/msword, 19 kb, feltöltve: 2015-05-28 13:26:40)
2011.10.26 - Havi közgyűlés
3.) Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal törvényességi és hatósági munkájáról
Határozat
(application/msword, 19 kb, feltöltve: 2015-05-28 13:26:40)
2011.10.26 - Havi közgyűlés
6.) Javaslat bizottsági tagok megválasztására
Határozat
(application/msword, 19 kb, feltöltve: 2015-05-28 13:26:40)
Határozat
(application/msword, 19 kb, feltöltve: 2015-05-28 13:26:40)
2011.10.26 - Havi közgyűlés
7.) Az önkormányzat által alapított alapítványok éves beszámolója
Határozat
(application/msword, 19.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 13:26:40)
Határozat
(application/msword, 19 kb, feltöltve: 2015-05-28 13:26:40)
2011.10.26 - Havi közgyűlés
8.) Javaslat a Szombathelyi Parkfenntartási és Temetkezési Kft. részére biztosított tagi kölcsön visszafizetési határidejének módosítására
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-05-28 13:26:40)
2011.10.26 - Havi közgyűlés
9.) Javaslat a Szombathelyi Parkfenntartási és Temetkezési Kft-vel megkötött parkfenntartási szerződés módosítására
Határozat
(application/msword, 22 kb, feltöltve: 2015-05-28 13:26:40)
2011.10.26 - Havi közgyűlés
10.) Javaslat a SAVARIA Városfejlesztési Kft. részére pótbefizetés biztosítására
Határozat
(application/msword, 19.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 13:26:40)
2011.10.26 - Havi közgyűlés
11.) Javaslat a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. által használt helyiségek ingyenes használati jogviszonyának meghosszabbítására
Határozat
(application/msword, 22.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 13:26:40)
2011.10.26 - Havi közgyűlés
12.) Tájékoztató a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2011. I. félévi működéséről
Határozat
(application/msword, 19 kb, feltöltve: 2015-05-28 13:26:40)
2011.10.26 - Havi közgyűlés
13.) Tájékoztató a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által tervezett hulladékválogató mű megvalósítása kapcsán szükséges bérleti szerződés módosításáról, és javaslat a beruházáshoz szükséges közműfejlesztés finanszírozására
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-05-28 13:26:40)
2011.10.26 - Havi közgyűlés
15.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítására
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-05-28 13:26:40)
2011.10.26 - Havi közgyűlés
16.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi belső ellenőrzési tervére
Határozat
(application/msword, 19 kb, feltöltve: 2015-05-28 13:26:40)
2011.10.26 - Havi közgyűlés
17.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város költségvetési intézményeinek 2012. évi fenntartó általi ellenőrzési tervére
Határozat
(application/msword, 19 kb, feltöltve: 2015-05-28 13:26:40)
2011.10.26 - Havi közgyűlés
18.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város által fenntartott költségvetési intézményeinek 2012. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására
Határozat
(application/msword, 19.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 13:26:40)
2011.10.26 - Havi közgyűlés
19.) Tájékoztató a gyermek- és ifjúságvédelmi felelősöknek Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott közoktatási intézményeiben végzett munkájáról
Határozat
(application/msword, 19 kb, feltöltve: 2015-05-28 13:26:40)
2011.10.26 - Havi közgyűlés
20.) Javaslat nevelési-oktatási intézmények alapító okiratainak módosítására
Határozat
(application/msword, 24.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 13:26:40)
2011.10.26 - Havi közgyűlés
21.) Javaslat a Váci Mihály Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény, valamint a Bercsényi Miklós Általános Iskola létszám előirányzatának módosítására
Határozat
(application/msword, 22.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 13:26:40)
2011.10.26 - Havi közgyűlés
22.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodákban az 'angol nyelvvel történő ismerkedés' foglalkozásainak ellátására vonatkozóan
Határozat
(application/msword, 19.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 13:26:40)
2011.10.26 - Havi közgyűlés
23.) Javaslat az AGORA-Savaria Filmszínház technikai fejlesztésére kiírt pályázaton való részvételre
Határozat
(application/msword, 20.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 13:26:40)
2011.10.26 - Havi közgyűlés
24.) Javaslat az Iseum Savariense Régészeti Műhely és Tárház vezetői állására kiírandó pályázati felhívásra
Határozat
(application/msword, 19.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 13:26:40)
2011.10.26 - Havi közgyűlés
25.) Javaslat az ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatórium és Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás megkötésére
Határozat
(application/msword, 22 kb, feltöltve: 2015-05-28 13:26:40)
2011.10.26 - Havi közgyűlés
26.) Javaslat - a Szent István király u. 119. szám alatti (volt Szentkirályi Általános Iskola) ingatlanra vonatkozóan - ingyenes használati jogviszonyok meghosszabbítására
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-05-28 13:26:40)
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-05-28 13:26:40)
Határozat
(application/msword, 20.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 13:26:40)
2011.10.26 - Havi közgyűlés
27.) Javaslat a MARATON SHOTOKAN Karate Egyesület részére ingyenes használati jogviszony engedélyezésére
Határozat
(application/msword, 23 kb, feltöltve: 2015-05-28 13:26:40)
2011.10.26 - Havi közgyűlés
28.) Javaslat a Mesebolt Bábszínház részére ingyenes használati jogviszony engedélyezésére
Határozat
(application/msword, 23 kb, feltöltve: 2015-05-28 13:26:40)
2011.10.26 - Havi közgyűlés
29.) Javaslat a Roma Kisebbségi Önkormányzat ingyenes használati jogának meghosszabbítására
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-05-28 13:26:40)
2011.10.26 - Havi közgyűlés
30.) Javaslat a Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására és a Kft. által létrehozandó alapítvánnyal kapcsolatos döntések meghozatalára
Határozat
(application/msword, 24.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 13:26:40)
2011.10.26 - Havi közgyűlés
31.) Javaslat NAV Vas Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága elhelyezésére szolgáló ingatlanok bérleti jogviszonyának meghosszabbítására
Határozat
(application/msword, 23 kb, feltöltve: 2015-05-28 13:26:40)
2011.10.26 - Havi közgyűlés
32.) Javaslat a köztemetők fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos közszolgáltatási szerződés meghosszabbítására
Határozat
(application/msword, 19.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 13:26:40)
2011.10.26 - Havi közgyűlés
34.) Javaslat a GVOP 4.3.1. projekt kapcsán megvalósult közigazgatási alaprendszerek üzemeltetésére és fejlesztésére vonatkozó közbeszerzési eljárás kiírására, valamint kapcsolódó egyéb fejlesztések elindítására
Határozat
(application/msword, 22 kb, feltöltve: 2015-05-28 13:26:40)
2011.10.26 - Havi közgyűlés
35.) Döntés Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata tagsági viszonyának fenntartásáról illetve megszüntetéséről a különböző szervezetekben
Határozat
(application/msword, 19.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 13:26:40)
2011.10.26 - Havi közgyűlés
36.) Javaslat a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. bérlővé történő kijelölésére (sürgősségi indítvány)
Határozat
(application/msword, 24.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 13:26:40)
Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...