2011.06

2011.06.16 - Havi közgyűlés
1.) Beszámoló az előző Közgyűlés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről és a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Határozat
(application/msword, 19.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 17:06:44)
Határozat
(application/msword, 19 kb, feltöltve: 2015-05-28 17:06:44)
Határozat
(application/msword, 20.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 17:06:44)
Határozat
(application/msword, 21 kb, feltöltve: 2015-05-28 17:06:44)
Határozat
(application/msword, 19 kb, feltöltve: 2015-05-28 17:06:44)
2011.06.16 - Havi közgyűlés
2.) Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
Határozat
(application/msword, 19 kb, feltöltve: 2015-05-28 17:06:44)
2011.06.16 - Havi közgyűlés
3.) Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal törvényességi és hatósági munkájáról
Határozat
(application/msword, 19 kb, feltöltve: 2015-05-28 17:06:44)
2011.06.16 - Havi közgyűlés
6.) A könyvvizsgáló véleménye Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének IV. módosításáról
Határozat
(application/msword, 19 kb, feltöltve: 2015-05-28 17:06:44)
2011.06.16 - Havi közgyűlés
7.) Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata „Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatására” vonatkozó igénye benyújtásáról
Határozat
(application/msword, 22.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 17:06:44)
2011.06.16 - Havi közgyűlés
8.) Javaslat a Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft. folyószámla hitel-keretének támogatására vonatkozó kérelem megtárgyalására
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-05-28 17:06:44)
2011.06.16 - Havi közgyűlés
9.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város 2010. évi bűnügyi és közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló elfogadására
Határozat
(application/msword, 19 kb, feltöltve: 2015-05-28 17:06:44)
2011.06.16 - Havi közgyűlés
10.) Javaslat a Közterület-felügyelet 2010. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadására
Határozat
(application/msword, 19 kb, feltöltve: 2015-05-28 17:06:44)
2011.06.16 - Havi közgyűlés
11.) Javaslat Szombathely Város Tűzoltósága 2010. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadására
Határozat
(application/msword, 19 kb, feltöltve: 2015-05-28 17:06:44)
2011.06.16 - Havi közgyűlés
12.) Beszámoló Szombathely Megyei Jogú Város Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Koncepciójának 2009.07.01.-2011.06.30. időszakra szóló Cselekvési Programja végrehajtásáról
Határozat
(application/msword, 19 kb, feltöltve: 2015-05-28 17:06:44)
2011.06.16 - Havi közgyűlés
13.) Cselekvési Program Szombathely Megyei Jogú Város Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Koncepciója végrehajtásához (2011.07.01-2013.06.30)
Határozat
(application/msword, 19 kb, feltöltve: 2015-05-28 17:06:44)
2011.06.16 - Havi közgyűlés
14.) Beszámoló a szombathelyi színház építéséhez nyújtott központi támogatások felhasználásáról, javaslat pénzmaradvány felhasználására
Határozat
(application/msword, 20.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 17:06:44)
2011.06.16 - Havi közgyűlés
15.) Javaslat intézmények beszerzéseire vonatkozó versenyszabályzat megalkotására
Határozat
(application/msword, 23 kb, feltöltve: 2015-05-28 17:06:44)
2011.06.16 - Havi közgyűlés
17.) Tájékoztató Szombathely Megyei Jogú Város Szociális Térképéről
Határozat
(application/msword, 19.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 17:06:44)
2011.06.16 - Havi közgyűlés
18.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város drogellenes stratégiája 2011. évi cselekvési tervének jóváhagyására
Határozat
(application/msword, 19.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 17:06:44)
2011.06.16 - Havi közgyűlés
19.) Javaslat a HÉT HATÁR Határon Átnyúló Önkormányzati Szövetség a Kárpát-medencében Egyesületbe történő belépésre
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-05-28 17:06:44)
Határozat
(application/msword, 19.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 17:06:44)
2011.06.16 - Havi közgyűlés
20.) Javaslat az AGORA Szombathelyi Kulturális Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására
Határozat
(application/msword, 19 kb, feltöltve: 2015-05-28 17:06:44)
2011.06.16 - Havi közgyűlés
21.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. közötti együttműködési megállapodás megkötésére
Határozat
(application/msword, 22.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 17:06:44)
2011.06.16 - Havi közgyűlés
22.) Javaslat a Körmendi út Rumi Külső út közötti kerékpárút megépítése érdekében pályázat benyújtására
Határozat
(application/msword, 23.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 17:06:44)
2011.06.16 - Havi közgyűlés
23.) Javaslat a Szombathely Szily J. u. 42.szám alatti ingatlan (volt illetékhivatal/Gyámhivatal) bérbeadására illetve értékesítésére
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-05-28 17:06:44)
2011.06.16 - Havi közgyűlés
25.) Javaslat a Szombathely, Fő tér 9. szám alatti helyiség (volt Szentlélek Patika) értékesítésére
Határozat
(application/msword, 21 kb, feltöltve: 2015-05-28 17:06:44)
2011.06.16 - Havi közgyűlés
26.) Javaslat az Oladi Sportliget Kft-vel kötött szerződés módosítására
Határozat
(application/msword, 22 kb, feltöltve: 2015-05-28 17:06:44)
Határozat
(application/msword, 22 kb, feltöltve: 2015-05-28 17:06:44)
2011.06.16 - Havi közgyűlés
27.) Javaslat az alanyi jogon járó idegen nyelvvel való ismerkedésről szóló 236/2008. (V.28.) KGY. határozat visszavonására, valamint a nevelési-oktatási intézményekben fizetendő tandíjak és térítési díjak rendszerének szabályairól szóló 39/1995. (XI.23.) sz. rendelet módosítására
Határozat
(application/msword, 20.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 17:06:44)
2011.06.16 - Havi közgyűlés
28.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben a feladatellátáshoz igazított létszámigények meghatározására
Határozat
(application/msword, 31 kb, feltöltve: 2015-05-28 17:06:44)
2011.06.16 - Havi közgyűlés
29.) Javaslat a 2011/2012. tanévben indítható középiskolai osztályok számának és létszámának meghatározására
Határozat
(application/msword, 22.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 17:06:44)
2011.06.16 - Havi közgyűlés
30.) Javaslat a Vas Megyei Közoktatási Közalapítvány 2010. évi beszámolójának elfogadására
Határozat
(application/msword, 19 kb, feltöltve: 2015-05-28 17:06:44)
2011.06.16 - Havi közgyűlés
31.) Javaslat nevelési-oktatási intézmények alapító okiratainak módosítására
Határozat
(application/msword, 22 kb, feltöltve: 2015-05-28 17:06:44)
2011.06.16 - Havi közgyűlés
32.) Javaslat pedagógiai programok módosítására
Határozat
(application/msword, 19.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 17:06:44)
2011.06.16 - Havi közgyűlés
33.) Javaslat bérleti szerződés meghosszabbítására
Határozat
(application/msword, 19.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 17:06:44)
2011.06.16 - Havi közgyűlés
34.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Ügyrendjének elfogadására, valamint tájékoztatás a Polgármesteri Hivatalban végrehajtandó létszámleépítésről és átszervezésről
Határozat
(application/msword, 22.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 17:06:44)
Határozat
(application/msword, 19.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 17:06:44)
2011.06.16 - Havi közgyűlés
35.) Javaslat a jegyzői munkakör betöltésére pályázat kiírására
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-05-28 17:06:44)
2011.06.16 - Havi közgyűlés
36.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város tulajdonában álló köztemetők fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos feladatok
Határozat
(application/msword, 19.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 17:06:44)
2011.06.16 - Havi közgyűlés
37.) Javaslat a Neumann János Általános Iskola fűtési rendszerének felújítására
Határozat
(application/msword, 20.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 17:06:44)
2011.06.16 - Havi közgyűlés
38.) Javaslat a SZOVA Zrt. és a Grenor Hungaria Energetikai Kft. által aláírt szándéknyilatkozat jóváhagyására
Határozat
(application/msword, 21.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 17:06:44)
2011.06.16 - Havi közgyűlés
39.) Javaslat a PRENOR Kertészeti és Parképítő Kft. társasági szerződésének módosítására
Határozat
(application/msword, 24.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 17:06:44)
2011.06.16 - Havi közgyűlés
40.) Javaslat a Joskar-Ola Lakótelepért Alapítvány támogatására
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-05-28 17:06:44)
2011.06.16 - Havi közgyűlés
41.) Javaslat a Mártírok tere 4. szám alatti ingatlanon (Savaria Nagyszálló) fennálló elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos döntéshozatalra
Határozat
(application/msword, 21 kb, feltöltve: 2015-05-28 17:06:44)
2011.06.16 - Havi közgyűlés
42.) Javaslat az egészségügyi szakképzés ellátására vonatkozó feladat-ellátási megállapodás megkötésére a Pécsi Tudomány Egyetemmel
Határozat
(application/msword, 20.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 17:06:44)
Határozat
(application/msword, 19.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 17:06:44)
Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...