2011.04

2011.04.21 - Havi közgyűlés
1.) Beszámoló az előző Közgyűlés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről és a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Határozat
(application/msword, 20.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:35:00)
Határozat
(application/msword, 22 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:35:00)
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:35:00)
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:35:00)
Határozat
(application/msword, 29 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:35:00)
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:35:00)
Határozat
(application/msword, 19 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:35:00)
2011.04.21 - Havi közgyűlés
2.) Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
Határozat
(application/msword, 19 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:35:00)
2011.04.21 - Havi közgyűlés
3.) Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal törvényességi és hatósági munkájáról
Határozat
(application/msword, 19 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:35:00)
2011.04.21 - Havi közgyűlés
6.) A könyvvizsgáló véleménye Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi zárszámadásáról
Határozat
(application/msword, 19 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:35:00)
2011.04.21 - Havi közgyűlés
7.) Javaslat az önkormányzat könyvvizsgálói záradékkal ellátott 2010. évi egyszerűsített beszámolójának elfogadására
Határozat
(application/msword, 19.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:35:00)
2011.04.21 - Havi közgyűlés
8.) A 2010. évi pénzmaradvány jóváhagyása
Határozat
(application/msword, 22.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:35:00)
2011.04.21 - Havi közgyűlés
10.) A könyvvizsgáló véleménye Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének II. számú módosításáról
Határozat
(application/msword, 19 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:35:00)
2011.04.21 - Havi közgyűlés
11.) Szombathely a XXI. század második évtizedében - Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának társadalmi és gazdasági programja
Határozat
(application/msword, 19.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:35:00)
2011.04.21 - Havi közgyűlés
12.) A kizárólagos önkormányzati tulajdonú SAVARIA REHAB-TEAM Nonprofit Kft. 2010. évi mérlegbeszámolója
Határozat
(application/msword, 20.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:35:00)
2011.04.21 - Havi közgyűlés
13.) A kizárólagos önkormányzati tulajdonú Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft. 2010. évi mérlegbeszámolója
Határozat
(application/msword, 21 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:35:00)
2011.04.21 - Havi közgyűlés
14.) A kizárólagos önkormányzati tulajdonú Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft. 2010.évi mérlegbeszámolója
Határozat
(application/msword, 20.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:35:00)
2011.04.21 - Havi közgyűlés
15.) A kizárólagos önkormányzati tulajdonú Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2010. évi mérlegbeszámolója
Határozat
(application/msword, 20.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:35:00)
2011.04.21 - Havi közgyűlés
16.) A kizárólagos önkormányzati tulajdonú Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. 2010. évi mérlegbeszámolója
Határozat
(application/msword, 20.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:35:00)
2011.04.21 - Havi közgyűlés
17.) A kizárólagos önkormányzati tulajdonú FALCO KC Kft. 2010. évi mérlegbeszámolója
Határozat
(application/msword, 20.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:35:00)
2011.04.21 - Havi közgyűlés
18.) A kizárólagos önkormányzati tulajdonú Savaria Városfejlesztési Kft. 2010. évi mérlegbeszámolója
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:35:00)
2011.04.21 - Havi közgyűlés
19.) A kizárólagos önkormányzati tulajdonú Szombathelyi Parkfenntartási és Temetkezési Kft. 2010. évi mérlegbeszámolója
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:35:00)
2011.04.21 - Havi közgyűlés
20.) A kizárólagos önkormányzati tulajdonú Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. 2010. évi mérlegbeszámolója
Határozat
(application/msword, 21 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:35:00)
Határozat
(application/msword, 20.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:35:00)
2011.04.21 - Havi közgyűlés
21.) Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő VASIVÍZ ZRt. 2010. évi mérlegbeszámolója
Határozat
(application/msword, 21 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:35:00)
2011.04.21 - Havi közgyűlés
22.) Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő Szombathelyi Haladás Labdarugó és Sportszolgáltató Kft. 2010. évi mérlegbeszámolója
Határozat
(application/msword, 20.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:35:00)
2011.04.21 - Havi közgyűlés
23.) Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő SAVARIA TISZK Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi mérlegbeszámolója
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:35:00)
2011.04.21 - Havi közgyűlés
24.) Javaslat 'Szombathely Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése' tárgyú 2003/HU/16/P/PE/021 hivatkozási számú Kohéziós Alap/ISPA projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára
Határozat
(application/msword, 19.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:35:00)
Határozat
(application/msword, 19.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:35:00)
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:35:00)
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:35:00)
Határozat
(application/msword, 22 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:35:00)
2011.04.21 - Havi közgyűlés
25.) Tájékoztató az önkormányzati többségi tulajdonban lévő Haladás Kft. 2011. április 4-ei rendkívüli taggyűlésén hozott határozatairól
Határozat
(application/msword, 21.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:35:00)
2011.04.21 - Havi közgyűlés
26.) Tájékoztató Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010. évi belső ellenőrzési terve végrehajtásának helyzetéről
Határozat
(application/msword, 19 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:35:00)
2011.04.21 - Havi közgyűlés
27.) Tájékoztató Szombathely Megyei Jogú Város által alapított és fenntartott költségvetési szervek 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenőrzésének tapasztalatairól
Határozat
(application/msword, 19 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:35:00)
2011.04.21 - Havi közgyűlés
28.) Tájékoztató Szombathely Megyei Jogú Város által fenntartott költségvetési intézmények 2010. évi belső ellenőrzési terve végrehajtásának helyzetéről
Határozat
(application/msword, 19.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:35:00)
2011.04.21 - Havi közgyűlés
29.) Beszámoló az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa 2010. évi tevékenységéről
Határozat
(application/msword, 19 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:35:00)
2011.04.21 - Havi közgyűlés
30.) Idősek Klubja létrehozására vonatkozó képviselői javaslat megtárgyalása
Határozat
(application/msword, 19 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:35:00)
2011.04.21 - Havi közgyűlés
31.) Tájékoztató Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Határozat
(application/msword, 19 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:35:00)
2011.04.21 - Havi közgyűlés
32.) Javaslat a Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft-vel kötött ellátási szerződés módosítására
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:35:00)
2011.04.21 - Havi közgyűlés
33.) Javaslat a SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötött ellátási szerződés módosítására
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:35:00)
2011.04.21 - Havi közgyűlés
34.) Javaslat az Egészségügyi Alapellátó Intézet alapító okiratának módosítására
Határozat
(application/msword, 35 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:35:00)
2011.04.21 - Havi közgyűlés
35.) Szombathelyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosításának megtárgyalása és elfogadása
Határozat
(application/msword, 78.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:35:00)
2011.04.21 - Havi közgyűlés
36.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Közbiztonságáért Közalapítvány és a Szombathelyért Közalapítvány egyesítésére
Határozat
(application/msword, 23.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:35:00)
2011.04.21 - Havi közgyűlés
37.) Javaslat a városi képviselők általi, az önkormányzati cégek és intézmények vonatkozásában történő közvetlen ellenőrizhetőség megvalósítására
Határozat
(application/msword, 22.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:35:00)
2011.04.21 - Havi közgyűlés
38.) Tájékoztató Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Versenyszabályzatáról
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:35:00)
2011.04.21 - Havi közgyűlés
39.) Javaslat a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. üzleti tervének, valamint annak szerves részét képező Megvalósíthatósági tanulmánynak és a Kft. SZMSZ-ének elfogadására
Határozat
(application/msword, 23 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:35:00)
2011.04.21 - Havi közgyűlés
40.) Javaslat az AGORA Kulturális és Turisztikai Központ alapító okiratának, költségvetésének és létszámának változására
Határozat
(application/msword, 22 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:35:00)
2011.04.21 - Havi közgyűlés
41.) Javaslat a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. Társasági Szerződésének módosítására
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:35:00)
2011.04.21 - Havi közgyűlés
42.) Javaslat feladatellátási megállapodások megkötésére
Határozat
(application/msword, 20.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:35:00)
Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...