2011.01

2011.01.27 - Havi közgyűlés
2.) Beszámoló az előző Közgyűlés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről és a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:20:59)
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:20:59)
Határozat
(application/msword, 19.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:20:59)
Határozat
(application/msword, 19.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:20:59)
Határozat
(application/msword, 21 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:20:59)
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:20:59)
Határozat
(application/msword, 19 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:20:59)
2011.01.27 - Havi közgyűlés
3.) Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:20:59)
2011.01.27 - Havi közgyűlés
4.) Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal törvényességi és hatósági munkájáról
Határozat
(application/msword, 19 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:20:59)
2011.01.27 - Havi közgyűlés
8.) Javaslat bizottsági elnök és bizottsági tagok megválasztására
Határozat
(application/msword, 19.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:20:59)
Határozat
(application/msword, 19 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:20:59)
2011.01.27 - Havi közgyűlés
10.) Javaslat a szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti feladatellátásáról szóló társulási megállapodás módosítására
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:20:59)
2011.01.27 - Havi közgyűlés
11.) Javaslat a bérlakás-ellenőrzés zöld számos készenléti rendszerének kialakítására
Határozat
(application/msword, 21 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:20:59)
2011.01.27 - Havi közgyűlés
12.) Javaslat a Lakásellenőrzési Bizottság személyi összetételére, a tagok tiszteletdíjának meghatározására
Határozat
(application/msword, 19 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:20:59)
2011.01.27 - Havi közgyűlés
13.) Javaslat a közterület használatának szabályairól szóló önkormányzati rendelet alkotására
Határozat
(application/msword, 19 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:20:59)
2011.01.27 - Havi közgyűlés
15.) Javaslat a Bartók Béla körút - Magyar László utca közötti kerékpárút kivitelezéséhez szükséges döntések meghozatalára, a 3643/1 hrsz-ú MÁV Zrt. tulajdonában lévő ingatlan kapcsán
Határozat
(application/msword, 22 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:20:59)
2011.01.27 - Havi közgyűlés
16.) Javaslat a 'Határtalan kerékpáros élmény a Borostyánkő út mentén' (ÖKOVELO AT-HU) módosult műszaki tartalmú projekt támogató szervezet által jóváhagyott projektterv támogatásának elfogadására
Határozat
(application/msword, 21 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:20:59)
2011.01.27 - Havi közgyűlés
17.) Javaslat az Ausztria-Magyarország határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 keretében megvalósítani kívánt 'I-INVEST'befektetés-ösztönző projekt megvalósításához szükséges döntések meghozatalára
Határozat
(application/msword, 20.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:20:59)
2011.01.27 - Havi közgyűlés
18.) Javaslat a Megyei Jogú Városok városrehabilitációs témájú kiemelt projektjavaslataihoz
Határozat
(application/msword, 20.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:20:59)
2011.01.27 - Havi közgyűlés
19.) Javaslat a 'Mocorgó Óvoda és a Derkovits Gyula Általános Iskola korszerű közoktatási intézménnyé történő átalakítása, fejlesztése az energiatakarékosság tükrében' c. pályázathoz kapcsolódó építési, felújítási munkák pótmunkáihoz szükséges fedezet biztosítására
Határozat
(application/msword, 21 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:20:59)
2011.01.27 - Havi közgyűlés
20.) Javaslat a Magyar Állam tulajdonában lévő 7029/3 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülése iránti igénybejelentésére (Autóbuszpályaudvar)
Határozat
(application/msword, 21 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:20:59)
2011.01.27 - Havi közgyűlés
21.) Javaslat a FALCO KC Szombathely Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatára
Határozat
(application/msword, 20.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:20:59)
2011.01.27 - Havi közgyűlés
22.) Javaslat a Szombathely, Fő tér 9. szám alatti helyiség (volt Szentlélek Patika) további hasznosítására
Határozat
(application/msword, 22 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:20:59)
2011.01.27 - Havi közgyűlés
23.) Javaslat az önkormányzat által alapított Kutyamenhely Alapítvány közhasznú szervezetté minősítésére és alapító okiratának kiegészítésére
Határozat
(application/msword, 47.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:20:59)
2011.01.27 - Havi közgyűlés
24.) Javaslat az ISEUM Savariense Régészeti Műhely és Tárház vezetői állására kiírandó pályázati felhívásra
Határozat
(application/msword, 19.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:20:59)
2011.01.27 - Havi közgyűlés
25.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 30/2006.(IX.7.) önkormányzati rendeletére vonatkozó törvényességi észrevétele elfogadására
Határozat
(application/msword, 19.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:20:59)
2011.01.27 - Havi közgyűlés
26.) Javaslat az országos közutak átkelési szakaszain a forgalom csillapítására, a gyalogosok védelmének növelésére, a járművek sebességének csökkentésére alkalmas beavatkozások, valamint az országos közutakon lévő balesetveszélyes csomópontok tervezésének társfinanszírozása című pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára
Határozat
(application/msword, 23 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:20:59)
Határozat
(application/msword, 22 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:20:59)
2011.01.27 - Havi közgyűlés
27.) Javaslat az Internet alapú városi intézmény- és képviselői hálózat korszerűsítésére, továbbfejlesztésére és közbeszerzési eljárás lebonyolítására
Határozat
(application/msword, 20.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:20:59)
2011.01.27 - Havi közgyűlés
28.) Javaslat az önkormányzat többségi tulajdonában lévő VASIVÍZ Zrt közgyűlése napirendjeinek megtárgyalására
Határozat
(application/msword, 19.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:20:59)
2011.01.27 - Havi közgyűlés
29.) Javaslat dr.Kaczmarski János Címzetes Főjegyző közszolgálati jogviszonya közös megegyezéssel történő megszüntetésére
Határozat
(application/msword, 20.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:20:59)

2011.02

2011.02.24 - Havi közgyűlés
1.) Beszámoló az előző Közgyűlés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről és a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:25:04)
Határozat
(application/msword, 19 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:25:04)
2011.02.24 - Havi közgyűlés
2.) Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:25:04)
2011.02.24 - Havi közgyűlés
3.) Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal törvényességi és hatósági munkájáról
Határozat
(application/msword, 19 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:25:04)
2011.02.24 - Havi közgyűlés
6.) A könyvvizsgáló jelentése a 2008. évi költségvetési rendeletről
Határozat
(application/msword, 19 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:25:04)
2011.02.24 - Havi közgyűlés
7.) Javaslat a Polgármesteri Hivatal létszámcsökkentésének végrehajtására
Határozat
(application/msword, 21 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:25:04)
Határozat
(application/msword, 19.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:25:04)
2011.02.24 - Havi közgyűlés
8.) Javaslat a Közterület-felügyelet létszámcsökkentésének végrehajtására
Határozat
(application/msword, 19.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:25:04)
2011.02.24 - Havi közgyűlés
10.) Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának megállapítására
Határozat
(application/msword, 19.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:25:04)
2011.02.24 - Havi közgyűlés
12.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város önkormányzata tulajdonában álló lakások 2010. évi hasznosításáról szóló összefoglaló jelentés elfogadására
Határozat
(application/msword, 19 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:25:04)
2011.02.24 - Havi közgyűlés
13.) Javaslat a 2010. évben pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló jelentés elfogadására
Határozat
(application/msword, 19 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:25:04)
2011.02.24 - Havi közgyűlés
14.) Javaslat az Egyesített Bölcsődei Intézmény nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyására
Határozat
(application/msword, 19.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:25:04)
2011.02.24 - Havi közgyűlés
15.) Javaslat az Egyesített Bölcsődei Intézmény alapító okiratának módosítására
Határozat
(application/msword, 37 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:25:04)
2011.02.24 - Havi közgyűlés
16.) Javaslat a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat alapító okiratának módosítására
Határozat
(application/msword, 49 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:25:04)
2011.02.24 - Havi közgyűlés
18.) Beszámoló Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Építészeti-Műszaki Tervtanácsának munkájáról
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:25:04)
2011.02.24 - Havi közgyűlés
19.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város településrendezési tervének módosítására, a volt városi strand övezeti besorolása tárgyában
Határozat
(application/msword, 21 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:25:04)
2011.02.24 - Havi közgyűlés
21.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben a 2011. évi költségvetés megvalósításához kapcsolódó intézkedések meghozatalára
Határozat
(application/msword, 32 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:25:04)
2011.02.24 - Havi közgyűlés
22.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben a gyermek-étkeztetési feladatok ellátásának módjára, pályázati feltételeire
Határozat
(application/msword, 40 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:25:04)
2011.02.24 - Havi közgyűlés
23.) Javaslat az Oladi Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítására
Határozat
(application/msword, 53.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:25:04)
Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...