2010.04

2010.04.08 - Rendkívüli ülés
2.) Javaslat az önkormányzati utak fejlesztése támogatására kiírandó pályázaton való részvétellel kapcsolatos döntés meghozatalára
Határozat
(application/msword, 19 kb, feltöltve: 2015-06-08 10:20:01)
2010.04.08 - Rendkívüli ülés
4.) Javaslat 'Vizsgálóbizottság' létrehozására a 2002 óta, a polgármesteri szakértői keret terhére történő kifizetések jogszerűségének vizsgálatára.
Határozat
(application/msword, 21.5 kb, feltöltve: 2015-06-08 10:20:01)
Határozat
(application/msword, 22 kb, feltöltve: 2015-06-08 10:20:01)
2010.04.29 - Havi közgyűlés
1.) Beszámoló az előző Közgyűlés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről és a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-06-08 10:20:35)
Határozat
(application/msword, 25 kb, feltöltve: 2015-06-08 10:20:35)
Határozat
(application/msword, 19.5 kb, feltöltve: 2015-06-08 10:20:35)
Határozat
(application/msword, 19.5 kb, feltöltve: 2015-06-08 10:20:35)
Határozat
(application/msword, 19.5 kb, feltöltve: 2015-06-08 10:20:35)
Határozat
(application/msword, 21.5 kb, feltöltve: 2015-06-08 10:20:35)
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-06-08 10:20:35)
Határozat
(application/msword, 20.5 kb, feltöltve: 2015-06-08 10:20:35)
Határozat
(application/msword, 19 kb, feltöltve: 2015-06-08 10:20:35)
2010.04.29 - Havi közgyűlés
2.) Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
Határozat
(application/msword, 19 kb, feltöltve: 2015-06-08 10:20:35)
2010.04.29 - Havi közgyűlés
3.) Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal törvényességi és hatósági munkájáról
Határozat
(application/msword, 19 kb, feltöltve: 2015-06-08 10:20:35)
2010.04.29 - Havi közgyűlés
5.) Javaslat az önkormányzat könyvvizsgálói záradékkal ellátott 2009. évi egyszerűsített beszámolójának elfogadására
Határozat
(application/msword, 19.5 kb, feltöltve: 2015-06-08 10:20:35)
2010.04.29 - Havi közgyűlés
6.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú város Önkormányzata 2009. évi pénzmaradványának jóváhagyására
Határozat
(application/msword, 24 kb, feltöltve: 2015-06-08 10:20:35)
2010.04.29 - Havi közgyűlés
8.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására (a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslata)
Határozat
(application/msword, 22.5 kb, feltöltve: 2015-06-08 10:20:35)
2010.04.29 - Havi közgyűlés
9.) A kizárólagos önkormányzati tulajdonú SAVARIA REHAB-TEAM Nonprofit Kft. 2009 évi mérlegbeszámolója
Határozat
(application/msword, 20.5 kb, feltöltve: 2015-06-08 10:20:35)
2010.04.29 - Havi közgyűlés
10.) A kizárólagos önkormányzati tulajdonú Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft. 2009. évi mérlegbeszámolója
Határozat
(application/msword, 20.5 kb, feltöltve: 2015-06-08 10:20:35)
2010.04.29 - Havi közgyűlés
11.) A kizárólagos önkormányzati tulajdonú Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft. 2009.évi mérlegbeszámolója
Határozat
(application/msword, 20.5 kb, feltöltve: 2015-06-08 10:20:35)
2010.04.29 - Havi közgyűlés
12.) A kizárólagos önkormányzati tulajdonú Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2009. évi mérlegbeszámolója
Határozat
(application/msword, 20.5 kb, feltöltve: 2015-06-08 10:20:35)
2010.04.29 - Havi közgyűlés
13.) A kizárólagos önkormányzati tulajdonú Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. 2009. évi mérlegbeszámolója
Határozat
(application/msword, 20.5 kb, feltöltve: 2015-06-08 10:20:35)
2010.04.29 - Havi közgyűlés
14.) A kizárólagos önkormányzati tulajdonú Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. valamint a tulajdonábanlévő Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. 2009. évi mérlegbeszámolója
Határozat
(application/msword, 21.5 kb, feltöltve: 2015-06-08 10:20:35)
Határozat
(application/msword, 20.5 kb, feltöltve: 2015-06-08 10:20:35)
2010.04.29 - Havi közgyűlés
15.) Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő VASIVÍZ ZRt. 2009. évi mérlegbeszámolója
Határozat
(application/msword, 21 kb, feltöltve: 2015-06-08 10:20:35)
2010.04.29 - Havi közgyűlés
16.) Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő Szombathelyi Haladás Labdarugó és Sportszolgáltató Kft. 2009. évi mérlegbeszámolója
Határozat
(application/msword, 20.5 kb, feltöltve: 2015-06-08 10:20:35)
2010.04.29 - Havi közgyűlés
18.) Tájékoztató a tervezett buszpályaudvar területének bontási, illetve parkolóvá történő átalakításáról tett intézkedésekről
Határozat
(application/msword, 21 kb, feltöltve: 2015-06-08 10:20:35)
2010.04.29 - Havi közgyűlés
19.) Javaslat az új autóbuszpályaudvar területének értékesítése érdekében szükséges intézkedésekre
Határozat
(application/msword, 19.5 kb, feltöltve: 2015-06-08 10:20:35)
2010.04.29 - Havi közgyűlés
20.) Javaslat az un. MÁV ingatlanok megvétele esetén az ingatlanok hasznosítására (projektelképzelések)
Határozat
(application/msword, 23 kb, feltöltve: 2015-06-08 10:20:35)
2010.04.29 - Havi közgyűlés
22.) Javaslat a SZOVA Zrt. könyvvizsgálója megbízásának meghosszabbítására
Határozat
(application/msword, 20.5 kb, feltöltve: 2015-06-08 10:20:35)
2010.04.29 - Havi közgyűlés
23.) Javaslat a Savaria Városfejlesztési Kft. könyvvizsgálójának megválasztására
Határozat
(application/msword, 21 kb, feltöltve: 2015-06-08 10:20:35)
2010.04.29 - Havi közgyűlés
25.) Javaslatlat a Településrendezési terv felülvizsgálatával kapcsolatos előzetes fejlesztési döntések felülvizsgálatára és kiegészítésére
Határozat
(application/msword, 23 kb, feltöltve: 2015-06-08 10:20:35)
2010.04.29 - Havi közgyűlés
26.) Pályázat Szombathely Város Tűzoltósága technikai fejlesztésére
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-06-08 10:20:35)
2010.04.29 - Havi közgyűlés
27.) Tájékoztató Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009. évi belső ellenőrzési terve végrehajtásának helyzetéről
Határozat
(application/msword, 19 kb, feltöltve: 2015-06-08 10:20:35)
2010.04.29 - Havi közgyűlés
28.) Tájékoztató Szombathely Megyei Jogú Város által alapított és fenntartott költségvetési szervek 2009. évi pénzügyi-gazdasági ellenőrzésének tapasztalatairól
Határozat
(application/msword, 19 kb, feltöltve: 2015-06-08 10:20:35)
2010.04.29 - Havi közgyűlés
29.) Tájékoztató Szombathely Megyei Jogú Város által fenntartott költségvetési intézmények 2009. évi belső ellenőrzési terve végrehajtásának helyzetéről
Határozat
(application/msword, 19.5 kb, feltöltve: 2015-06-08 10:20:35)
2010.04.29 - Havi közgyűlés
30.) Javaslat a NYDOP-2.2.1/C-2f.-2009-0002.sz. 'Az ismeretlen táj?' című projekt fenntartását biztosító szervezeti forma meghatározására (Arborétum)
Határozat
(application/msword, 19.5 kb, feltöltve: 2015-06-08 10:20:35)
2010.04.29 - Havi közgyűlés
31.) Tájékoztató Szombathely Megyei Jogú Város tulajdonában álló zöldfelületi rendszerek fenntartásáról és a parkfenntartás végzésére 2011-től kötendő új szerződés koncepciójáról
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-06-08 10:20:35)
2010.04.29 - Havi közgyűlés
33.) Javaslat az Oladi Sportliget Kft-vel kötött megállapodás módosítására
Határozat
(application/msword, 21 kb, feltöltve: 2015-06-08 10:20:35)
2010.04.29 - Havi közgyűlés
34.) Javaslat a 'Megállapodás színházi feladatok ellátására' című szerződés módosítására
Határozat
(application/msword, 20.5 kb, feltöltve: 2015-06-08 10:20:35)
2010.04.29 - Havi közgyűlés
35.) Javaslat a Szombathely, Szily J. u. 42. szám alatti ingatlan használati jogának megszüntetésére
Határozat
(application/msword, 21 kb, feltöltve: 2015-06-08 10:20:35)
2010.04.29 - Havi közgyűlés
37.) Javaslat az önkormányzat által alapított gazdasági társaságok Javadalmazási Szabályzatának módosítására
Határozat
(application/msword, 60 kb, feltöltve: 2015-06-08 10:20:35)
2010.04.29 - Havi közgyűlés
38.) Javaslat a Szociális, Foglalkoztatási és Esélyegyenlőségi Bizottság új tagjának megválasztására (szóbeli előterjesztés)
Határozat
(application/msword, 19 kb, feltöltve: 2015-06-08 10:20:35)
Határozat
(application/msword, 19 kb, feltöltve: 2015-06-08 10:20:35)
Határozat
(application/msword, 19 kb, feltöltve: 2015-06-08 10:20:35)
2010.04.29 - Havi közgyűlés
40.) Javaslat az AGORA Szombathelyi Kulturális és Turisztika Központ 2010. évi létszámkeretének meghatározására (sürgősségi indítvány)
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-06-08 10:20:35)
2010.04.29 - Havi közgyűlés
41.) Javaslat a volt honvédségi területek használatára irányuló kérelmek elbírálására (sűrgősségi indítvány)
Határozat
(application/msword, 21.5 kb, feltöltve: 2015-06-08 10:20:35)
Határozat
(application/msword, 25.5 kb, feltöltve: 2015-06-08 10:20:35)
Határozat
(application/msword, 26 kb, feltöltve: 2015-06-08 10:20:35)
2010.04.29 - Havi közgyűlés
42.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Savaria Városfejlesztési Kft. közötti fejlesztési célú támogatási megállapodás jóváhagyására (sürgősségi indítvány)
Határozat
(application/msword, 24.5 kb, feltöltve: 2015-06-08 10:20:35)
Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...