2009.10

2009.10.08 - Havi közgyűlés
3.) Javaslat a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvből fakadó jogharmonizációs kötelezettség végrehajtására
Határozat
(application/msword, 30.5 kb, feltöltve: 2015-06-08 12:11:53)
2009.10.08 - Havi közgyűlés
4.) Javaslat az iparosított technológia felhasználásával épült lakóépületek energiatakarékosságot célzó korszerűsítésének, felújításának támogatásáról szóló rendelet megalkotására
Határozat
(application/msword, 20.5 kb, feltöltve: 2015-06-08 12:11:53)
2009.10.08 - Havi közgyűlés
6.) Beszámoló az előző Közgyűlés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről és a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-06-08 12:11:53)
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-06-08 12:11:53)
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-06-08 12:11:53)
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-06-08 12:11:53)
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-06-08 12:11:53)
Határozat
(application/msword, 19.5 kb, feltöltve: 2015-06-08 12:11:53)
Határozat
(application/msword, 21.5 kb, feltöltve: 2015-06-08 12:11:53)
Határozat
(application/msword, 21 kb, feltöltve: 2015-06-08 12:11:53)
Határozat
(application/msword, 19 kb, feltöltve: 2015-06-08 12:11:53)
Határozat
(application/msword, 19 kb, feltöltve: 2015-06-08 12:11:53)
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-06-08 12:11:53)
Határozat
(application/msword, 19 kb, feltöltve: 2015-06-08 12:11:53)
2009.10.08 - Havi közgyűlés
10.) Javaslat a Szombathelyi Rajczy Imre Sportiskola megszüntető okiratának elfogadására valamint a Szombathelyi Sportszolgáltató Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására
Határozat
(application/msword, 21.5 kb, feltöltve: 2015-06-08 12:11:53)
2009.10.08 - Havi közgyűlés
11.) Javaslat a játszótéri dohányzás tilalmáról szóló rendelet megalkotására
Határozat
(application/msword, 19.5 kb, feltöltve: 2015-06-08 12:11:53)
2009.10.08 - Havi közgyűlés
13.) Javaslat Szociális Szakmai Egyeztető Tanács létrehozására
Határozat
(application/msword, 19.5 kb, feltöltve: 2015-06-08 12:11:53)
2009.10.08 - Havi közgyűlés
15.) Javaslat a Pálos Károly Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál létszámbővítésre
Határozat
(application/msword, 22 kb, feltöltve: 2015-06-08 12:11:53)
2009.10.08 - Havi közgyűlés
16.) Javaslat a Szociális Szolgáltató Központ által az 'Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (akadálymentesítés)' címmel benyújtandó pályázat támogatására
Határozat
(application/msword, 21 kb, feltöltve: 2015-06-08 12:11:53)
2009.10.08 - Havi közgyűlés
17.) Javaslat szociális képzések fejlesztésére vonatkozó pályázaton való részvételre
Határozat
(application/msword, 21.5 kb, feltöltve: 2015-06-08 12:11:53)
2009.10.08 - Havi közgyűlés
18.) Javaslat gyermekjóléti intézmények alapító okiratainak módosítására
Határozat
(application/msword, 24 kb, feltöltve: 2015-06-08 12:11:53)
2009.10.08 - Havi közgyűlés
20.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott általános iskolákban az iskolatej program folytatására
Határozat
(application/msword, 20.5 kb, feltöltve: 2015-06-08 12:11:53)
2009.10.08 - Havi közgyűlés
22.) Javaslat a Nagy Lajos Gimnázium és a a Kereskedelmi és Vendéglátói Szakképző Iskola és Kollégium NYDOP támogatással megvalósuló felújítási, átalakítási és akadálymentesítési munkái beruházási programjának elfogadására
Határozat
(application/msword, 21.5 kb, feltöltve: 2015-06-08 12:11:53)
2009.10.08 - Havi közgyűlés
23.) Javaslat a Csaba utcai felüljáróval összefüggő megállapodások elfogadására
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-06-08 12:11:53)
2009.10.08 - Havi közgyűlés
24.) Döntés meghozatala a Bartók Terem (Rákóczi u. 3.) és a Szombathelyi Zsidó Hitközség (Batthyány tér 9.) közötti területcseréről, a kerítés átépítéséről és a kapcsolódó építési munkákról
Határozat
(application/msword, 23 kb, feltöltve: 2015-06-08 12:11:53)
2009.10.08 - Havi közgyűlés
25.) Javaslat a szombathelyi 0632/2 hrsz-ú ingatlant, az újperinti horgásztavat érintő telekhatár-rendezéshez szükséges tulajdonosi döntés meghozatalára
Határozat
(application/msword, 23.5 kb, feltöltve: 2015-06-08 12:11:53)
2009.10.08 - Havi közgyűlés
26.) Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás célú helyiségeket érintő döntések meghozatalára
Határozat
(application/msword, 23 kb, feltöltve: 2015-06-08 12:11:53)
Határozat
(application/msword, 23 kb, feltöltve: 2015-06-08 12:11:53)
Határozat
(application/msword, 21.5 kb, feltöltve: 2015-06-08 12:11:53)
Határozat
(application/msword, 23.5 kb, feltöltve: 2015-06-08 12:11:53)
2009.10.08 - Havi közgyűlés
27.) Javaslat a szombathelyi 11495/1, 11496/1 és 11497/1 hrsz-ú, természetben a Rumi külső út és a Rumi út között elhelyezkedő önkormányzati tulajdonban álló ingatlanokra vonatkozó bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére
Határozat
(application/msword, 22 kb, feltöltve: 2015-06-08 12:11:53)
2009.10.08 - Havi közgyűlés
28.) Javaslat a felsőcsatári 851 hrsz-ú ingatlant, a felsőcsatári gyermeküdülőt éreintő tulajdonosi döntés meghozatalára
Határozat
(application/msword, 29 kb, feltöltve: 2015-06-08 12:11:53)
2009.10.08 - Havi közgyűlés
29.) Javaslat az AGORA projekt pályázatával kapcsolatos döntések meghozatalára
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-06-08 12:11:53)
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-06-08 12:11:53)
2009.10.08 - Havi közgyűlés
30.) Javaslat a 'Savaria Városfejlesztési Kft.' létrehozására
Határozat
(application/msword, 19.5 kb, feltöltve: 2015-06-08 12:11:53)
2009.10.08 - Havi közgyűlés
31.) Az Igazgatóság jelentése a Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. 2009. I. félévi gazdálkodásáról
Határozat
(application/msword, 19 kb, feltöltve: 2015-06-08 12:11:53)
2009.10.08 - Havi közgyűlés
32.) Javaslat a SZOVA Zrt. szervezetfejlesztésének jóváhagyására, és a szervezetfejlelsztésen alapuló SZMSZ módosításának első olvasatban történő megtárgyalására
Határozat
(application/msword, 19.5 kb, feltöltve: 2015-06-08 12:11:53)
2009.10.08 - Havi közgyűlés
33.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Önkormányzata 75 %-os mértékű, a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft-ben fennálló üzletrészének a SZOVA Zrt-be történő apportálására
Határozat
(application/msword, 21 kb, feltöltve: 2015-06-08 12:11:53)
Határozat
(application/msword, 24 kb, feltöltve: 2015-06-08 12:11:53)
Határozat
(application/msword, 21 kb, feltöltve: 2015-06-08 12:11:53)
Határozat
(application/msword, 19 kb, feltöltve: 2015-06-08 12:11:53)
2009.10.08 - Havi közgyűlés
35.) Javaslat az autóbuszpályaudvar áthelyezéséhez szükséges ingatlanok, illetőleg az un. Sárdi ér melletti iparterület megvásárlása tárgyában
Határozat
(application/msword, 21 kb, feltöltve: 2015-06-08 12:11:53)
Határozat
(application/msword, 21.5 kb, feltöltve: 2015-06-08 12:11:53)
2009.10.08 - Havi közgyűlés
36.) Javaslat a Kőszegi utcai ingatlanok esetében bérleti jogviszonyok közös megegyezéssel történő megszüntetésére
Határozat
(application/msword, 20.5 kb, feltöltve: 2015-06-08 12:11:53)
2009.10.08 - Havi közgyűlés
38.) Javaslat a 2009/2010. tanévben működő általános- és középiskolai osztályok számának és létszámának engedélyezésére
Határozat
(application/msword, 22.5 kb, feltöltve: 2015-06-08 12:11:53)
Határozat
(application/msword, 19 kb, feltöltve: 2015-06-08 12:11:53)
2009.10.08 - Havi közgyűlés
39.) Javaslat a Szombathely és Söpte között található szombathelyi 019/6 hrsz-ú, söptei 0104/1 hrsz-ú, illetve gencsapáti 0100/5 hrsz-ú ingatlanok ideiglenes hasznosítására
Határozat
(application/msword, 26 kb, feltöltve: 2015-06-08 12:11:53)
Határozat
(application/msword, 27.5 kb, feltöltve: 2015-06-08 12:11:53)
2009.10.08 - Havi közgyűlés
40.) Javaslat a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácsa által a 2009. évre kiírt TEUT pályázaton való részvételhez szükséges pályázati önrész módosítása
Határozat
(application/msword, 21.5 kb, feltöltve: 2015-06-08 12:11:53)
Határozat
(application/msword, 21.5 kb, feltöltve: 2015-06-08 12:11:53)
Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...