2009.06

2009.06.18 - Havi közgyűlés
1.) Beszámoló az előző Közgyűlés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről és a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Határozat
(application/msword, 19.5 kb, feltöltve: 2015-06-08 11:57:37)
Határozat
(application/msword, 19 kb, feltöltve: 2015-06-08 11:57:37)
Határozat
(application/msword, 19.5 kb, feltöltve: 2015-06-08 11:57:37)
Határozat
(application/msword, 20.5 kb, feltöltve: 2015-06-08 11:57:37)
Határozat
(application/msword, 24 kb, feltöltve: 2015-06-08 11:57:37)
Határozat
(application/msword, 21 kb, feltöltve: 2015-06-08 11:57:37)
Határozat
(application/msword, 21.5 kb, feltöltve: 2015-06-08 11:57:37)
Határozat
(application/msword, 19 kb, feltöltve: 2015-06-08 11:57:37)
Határozat
(application/msword, 22 kb, feltöltve: 2015-06-08 11:57:37)
Határozat
(application/msword, 22.5 kb, feltöltve: 2015-06-08 11:57:37)
Határozat
(application/msword, 21 kb, feltöltve: 2015-06-08 11:57:37)
Határozat
(application/msword, 55.5 kb, feltöltve: 2015-06-08 11:57:37)
Határozat
(application/msword, 19 kb, feltöltve: 2015-06-08 11:57:37)
Határozat
(application/msword, 21.5 kb, feltöltve: 2015-06-08 11:57:37)
Határozat
(application/msword, 23.5 kb, feltöltve: 2015-06-08 11:57:37)
Határozat
(application/msword, 21.5 kb, feltöltve: 2015-06-08 11:57:37)
Határozat
(application/msword, 19 kb, feltöltve: 2015-06-08 11:57:37)
2009.06.18 - Havi közgyűlés
2.) Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
Határozat
(application/msword, 19 kb, feltöltve: 2015-06-08 11:57:37)
2009.06.18 - Havi közgyűlés
3.) Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal törvényességi és hatósági munkájáról
Határozat
(application/msword, 19 kb, feltöltve: 2015-06-08 11:57:37)
2009.06.18 - Havi közgyűlés
5.) Beszámoló Szombathely Megyei Jogú Város 2008. évi bűnügyi és közbiztonsági helyzetéről
Határozat
(application/msword, 19 kb, feltöltve: 2015-06-08 11:57:37)
2009.06.18 - Havi közgyűlés
6.) Tájékoztató a Bűnmegelőzési, Közbiztonsági és Közrendvédelmi Bizottság 2008. évi munkájáról
Határozat
(application/msword, 19 kb, feltöltve: 2015-06-08 11:57:37)
2009.06.18 - Havi közgyűlés
7.) Tájékoztató Szombathely Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriumának 2008. évi működéséről
Határozat
(application/msword, 19 kb, feltöltve: 2015-06-08 11:57:37)
2009.06.18 - Havi közgyűlés
8.) Beszámoló Szombathely Megyei Jogú Város Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Koncepciójának 2007-2008. évi Cselekvési Programja végrehajtásáról
Határozat
(application/msword, 19 kb, feltöltve: 2015-06-08 11:57:37)
2009.06.18 - Havi közgyűlés
9.) Cselekvési Program Szombathely Megyei Jogú Város Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Koncepciója végrehajtásához (2009. július 1. - 2011. június 30.)
Határozat
(application/msword, 19 kb, feltöltve: 2015-06-08 11:57:37)
2009.06.18 - Havi közgyűlés
11.) Javaslat az 'Egyéb intézményi felújítások' 2009. évi költségvetésben biztosított előirányzatainak felhasználására
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-06-08 11:57:37)
2009.06.18 - Havi közgyűlés
12.) Javaslat a 'Szombathelyi Szombat' program időtartamának meghosszabítására
Határozat
(application/msword, 20.5 kb, feltöltve: 2015-06-08 11:57:37)
2009.06.18 - Havi közgyűlés
13.) Javaslat a 'Szombathely komplex kerékpárút rendszere' projekt megvalósítása érdekében pályázat benyújtására
Határozat
(application/msword, 21 kb, feltöltve: 2015-06-08 11:57:37)
2009.06.18 - Havi közgyűlés
14.) Javaslat az Európai Területi Együttműködés (ETE) program keretében osztrák-magyar határon átnyúló, ökoturisztikai kerékpárút megépítésére és a kapcsolódó turisztikai szolgáltatások fejlesztésére és bemutatására beadandó pályázat támogatására
Határozat
(application/msword, 20.5 kb, feltöltve: 2015-06-08 11:57:37)
2009.06.18 - Havi közgyűlés
15.) Tájékoztató Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények és a gyámhatóság 2008. évi feladatellátásáról
Határozat
(application/msword, 19 kb, feltöltve: 2015-06-08 11:57:37)
2009.06.18 - Havi közgyűlés
16.) Javaslat a 'Bursa Hungarica' Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz történő csatlakozásra és a pályázatok elbírálásainak feltételeire
Határozat
(application/msword, 22 kb, feltöltve: 2015-06-08 11:57:37)
2009.06.18 - Havi közgyűlés
17.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város 2009. évi közfoglalkoztatási tervének módosítására
Határozat
(application/msword, 19 kb, feltöltve: 2015-06-08 11:57:37)
2009.06.18 - Havi közgyűlés
18.) Javaslat a Pálos Károly Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat KEOP-2009-6.1.0/A pályázat támogatására
Határozat
(application/msword, 20.5 kb, feltöltve: 2015-06-08 11:57:37)
2009.06.18 - Havi közgyűlés
19.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város által fenntartott nevelési - oktatási intézményeiben a feladatellátáshoz igazított létszámigények meghatározására
Határozat
(application/msword, 27 kb, feltöltve: 2015-06-08 11:57:37)
2009.06.18 - Havi közgyűlés
20.) Javaslat oktatási intézmények módosított pedagógiai programjainak jóváhagyására
Határozat
(application/msword, 20.5 kb, feltöltve: 2015-06-08 11:57:37)
2009.06.18 - Havi közgyűlés
21.) Javaslat a Vas Megyei Közoktatási Közalapítvány 2008. évi beszámolójának elfogadására
Határozat
(application/msword, 19 kb, feltöltve: 2015-06-08 11:57:37)
2009.06.18 - Havi közgyűlés
22.) Javaslat a Vas Megyei Közoktatási Közalapítvány Kuratóriuma elnöki és alelnöki tisztségének betöltésére
Határozat
(application/msword, 19 kb, feltöltve: 2015-06-08 11:57:37)
2009.06.18 - Havi közgyűlés
23.) Javaslat a Szombathelyi Rajczy Imre Sportiskola igazgatói álláshelyének betöltésére szóló pályázati felhívásra
Határozat
(application/msword, 20.5 kb, feltöltve: 2015-06-08 11:57:37)
2009.06.18 - Havi közgyűlés
24.) Javaslat a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. folyószámlahiteléhez adott önkormányzati kezességvállalás meghosszabbítására
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-06-08 11:57:37)
2009.06.18 - Havi közgyűlés
25.) Javaslat a Szombathely, Kőszegi u. 7., 11., 13., 15. és 17. szám alatti ingatlanok SZOVA Zrt-be történő apportálásának jóváhagyására, a gazdasági társaság alaptőkéjének megemelésére
Határozat
(application/msword, 25.5 kb, feltöltve: 2015-06-08 11:57:37)
2009.06.18 - Havi közgyűlés
27.) Javaslat a szombathelyi 2164/8 hrsz-ú (a volt 11-es huszár úti laktanya) egy részének a Neumann Általános Iskola részére történő használatba adására
Határozat
(application/msword, 22 kb, feltöltve: 2015-06-08 11:57:37)
2009.06.18 - Havi közgyűlés
28.) Javaslat a VAOSZ tekecsarnok térítésmentes használatának biztosítására
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-06-08 11:57:37)
2009.06.18 - Havi közgyűlés
30.) Javalat az iskola - egészségügyi szolgálat vállalkozásban történő működtetésének lehetőségére
Határozat
(application/msword, 23 kb, feltöltve: 2015-06-08 11:57:37)
2009.06.18 - Havi közgyűlés
31.) Javaslat házi gyermekorvosi szerződés módosítására nem önkormányzati tulajdonú rendelő esetén
Határozat
(application/msword, 21 kb, feltöltve: 2015-06-08 11:57:37)
2009.06.18 - Havi közgyűlés
32.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város járóbeteg ellátásának jövőjére
Határozat
(application/msword, 19.5 kb, feltöltve: 2015-06-08 11:57:37)
2009.06.18 - Havi közgyűlés
33.) A kórházzal kapcsolatosan a Vas megyei Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodás tervezetének megtárgyalása
Határozat
(application/msword, 19.5 kb, feltöltve: 2015-06-08 11:57:37)
2009.06.18 - Havi közgyűlés
37.) Javaslat egyes önkormányzati tulajdonú üzletrészek apportálásával elismert vállalatcsoport létrehozá
Határozat
(application/msword, 23.5 kb, feltöltve: 2015-06-08 11:57:37)
Határozat
(application/msword, 22.5 kb, feltöltve: 2015-06-08 11:57:37)
Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...