2008.09

2008.09.09 - Rendkívüli ülés
2.) Javaslat a Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. működésével kapcsolatos döntések meghozatalára
Határozat
(application/msword, 22 kb, feltöltve: 2015-06-08 13:51:55)
2008.09.25 - Rendkívüli ülés
2.) Javaslat bizottsági tagok megválasztására
Határozat
(application/msword, 22.5 kb, feltöltve: 2015-06-08 13:52:28)
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-06-08 13:52:28)
2008.09.25 - Rendkívüli ülés
3.) A Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. működésével kapcsolatos döntés (szóbeli előterjesztés)
Határozat
(application/msword, 21.5 kb, feltöltve: 2015-06-08 13:52:28)
Határozat
(application/msword, 22 kb, feltöltve: 2015-06-08 13:52:28)
Határozat
(application/msword, 20.5 kb, feltöltve: 2015-06-08 13:52:28)
Határozat
(application/msword, 19.5 kb, feltöltve: 2015-06-08 13:52:28)
Határozat
(application/msword, 21.5 kb, feltöltve: 2015-06-08 13:52:28)
2008.09.25 - Havi közgyűlés
2.) Beszámoló az előző Közgyűlés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről és a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-06-08 13:48:01)
Határozat
(application/msword, 19 kb, feltöltve: 2015-06-08 13:48:01)
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-06-08 13:48:01)
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-06-08 13:48:01)
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-06-08 13:48:01)
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-06-08 13:48:01)
Határozat
(application/msword, 19 kb, feltöltve: 2015-06-08 13:48:01)
2008.09.25 - Havi közgyűlés
3.) Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
Határozat
(application/msword, 19.5 kb, feltöltve: 2015-06-08 13:48:01)
2008.09.25 - Havi közgyűlés
4.) Tájékoztató a törvényesség helyzetéről és a hatósági munkáról
Határozat
(application/msword, 19 kb, feltöltve: 2015-06-08 13:48:01)
2008.09.25 - Havi közgyűlés
7.) Javaslat bizottsági tagok megválasztására
Határozat
(application/msword, 22.5 kb, feltöltve: 2015-06-08 13:48:01)
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-06-08 13:48:01)
2008.09.25 - Havi közgyűlés
8.) Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi költségvetési rendeletének II. módosítása
Határozat
(application/msword, 19.5 kb, feltöltve: 2015-06-08 13:48:01)
2008.09.25 - Havi közgyűlés
9.) Tájékoztató Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. I. félévi gazdálkodásáról
Határozat
(application/msword, 19 kb, feltöltve: 2015-06-08 13:48:01)
2008.09.25 - Havi közgyűlés
10.) Szombathely Megyei Jogú Város településrendezési tervének módosítása (I. olvasat)
Határozat
(application/msword, 19.5 kb, feltöltve: 2015-06-08 13:48:01)
2008.09.25 - Havi közgyűlés
11.) Beszámoló a kizárólagos önkormányzati tulajdonú Claudius Ipari és Innovációs Park Kft. 2008. I. félévi gazdálkodásáról
Határozat
(application/msword, 19 kb, feltöltve: 2015-06-08 13:48:01)
2008.09.25 - Havi közgyűlés
12.) Javaslat a Claudius Ipari és Innovációs Park Kft. és a SZOVA Zrt. összeolvadása végleges vagyonmérlegének és vagyonleltárának jóváhagyására
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-06-08 13:48:01)
2008.09.25 - Havi közgyűlés
13.) Javaslat a SZOVA Zrt. módosított 2008. évi üzleti tervének jóváhagyására
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-06-08 13:48:01)
2008.09.25 - Havi közgyűlés
14.) Javaslat a Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás megalakítására
Határozat
(application/msword, 21.5 kb, feltöltve: 2015-06-08 13:48:01)
2008.09.25 - Havi közgyűlés
15.) Javaslat a 'Szombathely Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése' tárgyú, 2003/HU/16/P/PE/021 számú, Kohéziós Alap (ISPA) projekttel kapcsolatos döntésekre
Határozat
(application/msword, 19.5 kb, feltöltve: 2015-06-08 13:48:01)
Határozat
(application/msword, 22 kb, feltöltve: 2015-06-08 13:48:01)
2008.09.25 - Havi közgyűlés
16.) Javaslat a távhőszolgáltatás legmagasabb díjairól szóló 27/1992. (XII.17.) rendelet módosítására
Határozat
(application/msword, 19.5 kb, feltöltve: 2015-06-08 13:48:01)
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-06-08 13:48:01)
2008.09.25 - Havi közgyűlés
17.) Javaslat a belvárosi kereskedelem fellendítésére a Szombathelyi Szombat program bevezetésével
Határozat
(application/msword, 21 kb, feltöltve: 2015-06-08 13:48:01)
2008.09.25 - Havi közgyűlés
18.) Javaslat a fizetőparkolók működésénak és igénybevételének rendjéről szóló 28/1996.(VI. 27.) sz. rendelet módosítására
Határozat
(application/msword, 19 kb, feltöltve: 2015-06-08 13:48:01)
2008.09.25 - Havi közgyűlés
19.) Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatás pályázati kiírására
Határozat
(application/msword, 19.5 kb, feltöltve: 2015-06-08 13:48:01)
2008.09.25 - Havi közgyűlés
24.) Javaslat a 2007. évi helyi iparűzési adócimke javaslatokra leszámolt összegek jóváhagyására
Határozat
(application/msword, 22.5 kb, feltöltve: 2015-06-08 13:48:01)
2008.09.25 - Havi közgyűlés
25.) Javaslat az Egyesített Bölcsődei Intézmény alapító okiratának módosítására
Határozat
(application/msword, 30 kb, feltöltve: 2015-06-08 13:48:01)
2008.09.25 - Havi közgyűlés
26.) Javaslat alapítványok alapító okiratainak módosítására
Határozat
(application/msword, 21.5 kb, feltöltve: 2015-06-08 13:48:01)
2008.09.25 - Havi közgyűlés
27.) Javaslat az Országos Sportegészségügyi Intézettel támogatási szerződés kötésére
Határozat
(application/msword, 21.5 kb, feltöltve: 2015-06-08 13:48:01)
2008.09.25 - Havi közgyűlés
28.) Javaslat a Szombathely és Térsége Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás bővítésére, a településekkel társulási megállapodások, valamint a Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulásával feladatellátási megállapodások megkötésére
Határozat
(application/msword, 21 kb, feltöltve: 2015-06-08 13:48:01)
Határozat
(application/msword, 27 kb, feltöltve: 2015-06-08 13:48:01)
2008.09.25 - Havi közgyűlés
29.) Javaslat a Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás módosításának megtárgyalására és elfogadására
Határozat
(application/msword, 68.5 kb, feltöltve: 2015-06-08 13:48:01)
2008.09.25 - Havi közgyűlés
30.) Javaslat az Integrált Városfejlesztési Stratégia 1. A belváros kulturális-üzleti célú megújítása akcióterületi tervi projektek esetében szükséges döntések meghozatalára
Határozat
(application/msword, 21 kb, feltöltve: 2015-06-08 13:48:01)
Határozat
(application/msword, 19 kb, feltöltve: 2015-06-08 13:48:01)
Határozat
(application/msword, 24.5 kb, feltöltve: 2015-06-08 13:48:01)
2008.09.25 - Havi közgyűlés
31.) Javaslat a 'Szent Márton központok és a Szent Márton európai kulturális útvonal - új határon átnyúló, kulturális és turisztikai projekt' szlovén-magyar partnerségben megvalósítani kívánt programhoz szükséges döntések mmeghozatalára
Határozat
(application/msword, 21.5 kb, feltöltve: 2015-06-08 13:48:01)
Határozat
(application/msword, 21.5 kb, feltöltve: 2015-06-08 13:48:01)
2008.09.25 - Havi közgyűlés
32.) Javaslat a 2008/2009. nevelési-oktatási évben indítható iskolai osztályok számának meghatározására és a feladatellátáshoz igazított létszámigények meghatározására
Határozat
(application/msword, 22.5 kb, feltöltve: 2015-06-08 13:48:01)
2008.09.25 - Havi közgyűlés
33.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott általános iskolákban az iskolatej program folytatására
Határozat
(application/msword, 20.5 kb, feltöltve: 2015-06-08 13:48:01)
2008.09.25 - Havi közgyűlés
34.) Javaslat a Berzsenyi Dániel Könyvtár TIOP pályázaton való részvételére (az ülésen kerül kiosztásra)
Határozat
(application/msword, 20.5 kb, feltöltve: 2015-06-08 13:48:01)
2008.09.25 - Havi közgyűlés
35.) Javaslat Turisztikai desztináció menedzsment szervezet létrehozása érdekében pályázat benyújtására és együttműködési megállapodás aláírására
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-06-08 13:48:01)
2008.09.25 - Havi közgyűlés
36.) Javaslat a Szombathely, Óperint u. 1. szám alatti üzlethelyiség bérlőjének közvetlen kijelölésére
Határozat
(application/msword, 19 kb, feltöltve: 2015-06-08 13:48:01)
Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...