2007.03

2007.03.29 - Havi közgyűlés
1.) Beszámoló az előző Közgyűlés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről és a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-06-08 15:39:05)
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-06-08 15:39:05)
Határozat
(application/msword, 19.5 kb, feltöltve: 2015-06-08 15:39:05)
Határozat
(application/msword, 19 kb, feltöltve: 2015-06-08 15:39:05)
Határozat
(application/msword, 19.5 kb, feltöltve: 2015-06-08 15:39:05)
Határozat
(application/msword, 21.5 kb, feltöltve: 2015-06-08 15:39:05)
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-06-08 15:39:05)
Határozat
(application/msword, 19 kb, feltöltve: 2015-06-08 15:39:05)
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-06-08 15:39:05)
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-06-08 15:39:05)
Határozat
(application/msword, 20.5 kb, feltöltve: 2015-06-08 15:39:05)
Határozat
(application/msword, 20.5 kb, feltöltve: 2015-06-08 15:39:05)
Határozat
(application/msword, 19.5 kb, feltöltve: 2015-06-08 15:39:05)
Határozat
(application/msword, 22 kb, feltöltve: 2015-06-08 15:39:05)
Határozat
(application/msword, 20.5 kb, feltöltve: 2015-06-08 15:39:05)
Határozat
(application/msword, 20.5 kb, feltöltve: 2015-06-08 15:39:05)
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-06-08 15:39:05)
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-06-08 15:39:05)
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-06-08 15:39:05)
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-06-08 15:39:05)
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-06-08 15:39:05)
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-06-08 15:39:05)
Határozat
(application/msword, 19 kb, feltöltve: 2015-06-08 15:39:05)
2007.03.29 - Havi közgyűlés
2.) Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
Határozat
(application/msword, 19 kb, feltöltve: 2015-06-08 15:39:05)
2007.03.29 - Havi közgyűlés
3.) Tájékoztató a törvényesség helyzetéről és a hatósági munkáról
Határozat
(application/msword, 19 kb, feltöltve: 2015-06-08 15:39:05)
2007.03.29 - Havi közgyűlés
5.) Javaslat az adóügyi dolgozók érdekeltségéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Határozat
(application/msword, 19 kb, feltöltve: 2015-06-08 15:39:05)
Határozat
(application/msword, 19 kb, feltöltve: 2015-06-08 15:39:05)
2007.03.29 - Havi közgyűlés
8.) Tájékoztató Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények és a gyámhatóság feladatellátásáról
Határozat
(application/msword, 19.5 kb, feltöltve: 2015-06-08 15:39:05)
2007.03.29 - Havi közgyűlés
9.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város drog-ellenes stratégiájának 2007. évi cselekvési tervének jóváhagyására
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-06-08 15:39:05)
2007.03.29 - Havi közgyűlés
10.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. évi lakásfelhasználási tervére
Határozat
(application/msword, 23.5 kb, feltöltve: 2015-06-08 15:39:05)
2007.03.29 - Havi közgyűlés
11.) Javaslat közérdekű használati jog alapítására transzformátor állomás elhelyezéséhez önkormányzati tulajdonban lévő területen
Határozat
(application/msword, 23 kb, feltöltve: 2015-06-08 15:39:05)
2007.03.29 - Havi közgyűlés
12.) Javaslat térítésmentes vízelvezetési szolgalmi jog alapítására önkormányzati tulajdonban lévő terülen
Határozat
(application/msword, 21 kb, feltöltve: 2015-06-08 15:39:05)
2007.03.29 - Havi közgyűlés
13.) Javaslat egyes határozott időre bérbe adott helyiségek elidegenítésére
Határozat
(application/msword, 21 kb, feltöltve: 2015-06-08 15:39:05)
2007.03.29 - Havi közgyűlés
14.) Javaslat a Király Sportlétesítmény részére ingatlan juttatására
Határozat
(application/msword, 27 kb, feltöltve: 2015-06-08 15:39:05)
2007.03.29 - Havi közgyűlés
15.) Javaslat a Ferences Rendház részére a 6528/3. hrsz-ú ingatlan telek-kiegészítése érdekében ingatlan ajándékozására
Határozat
(application/msword, 22.5 kb, feltöltve: 2015-06-08 15:39:05)
2007.03.29 - Havi közgyűlés
16.) Javaslat a Szombathely, Ady tér 40. szám alatti irodahelyiségek Közterület-Felügyelet részére történő kijelölésére
Határozat
(application/msword, 19.5 kb, feltöltve: 2015-06-08 15:39:05)
2007.03.29 - Havi közgyűlés
17.) Javaslat a Szombathelyi Regionális Képző Központ részére ingyenes használati jog biztosítására
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-06-08 15:39:05)
2007.03.29 - Havi közgyűlés
18.) Javaslat a Savaria Médiacentrum Lapkiadó Kht. 2006. évi beszámolója, valamint a végelszámolása időközi dokumentumainak elfogadására
Határozat
(application/msword, 19.5 kb, feltöltve: 2015-06-08 15:39:05)
Határozat
(application/msword, 19 kb, feltöltve: 2015-06-08 15:39:05)
Határozat
(application/msword, 19.5 kb, feltöltve: 2015-06-08 15:39:05)
2007.03.29 - Havi közgyűlés
19.) Tájékoztató az önkormányzati tulajdonban lévő külterületi utak és árkok kezelési feladatairól
Határozat
(application/msword, 19.5 kb, feltöltve: 2015-06-08 15:39:05)
2007.03.29 - Havi közgyűlés
20.) Javaslat az Országos Településrendezési Terv tárgyában nyilatkozat megtételére
Határozat
(application/msword, 20.5 kb, feltöltve: 2015-06-08 15:39:05)
2007.03.29 - Havi közgyűlés
21.) Javaslat a 'Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója és Programja' elfogadására
Határozat
(application/msword, 24 kb, feltöltve: 2015-06-08 15:39:05)
2007.03.29 - Havi közgyűlés
22.) 'Szombathely Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése' tárgyú, 2003/HU/16/P/PE/021 hivatkozási számú Kohéziós Alap/ISPA projekt 2006. évi beszámolója
Határozat
(application/msword, 19 kb, feltöltve: 2015-06-08 15:39:05)
2007.03.29 - Havi közgyűlés
23.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város és egyes települési önkormányzatok által az óvodai nevelés ellátására kötött megállapodások módosítására
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-06-08 15:39:05)
2007.03.29 - Havi közgyűlés
24.) Javaslat közoktatási intézmények alapító okiratainak elfogadására és módosítására
Határozat
(application/msword, 32 kb, feltöltve: 2015-06-08 15:39:05)
2007.03.29 - Havi közgyűlés
25.) Javaslat az Egészségügyi Szakmai Bizottság külső szakértő tagjának megválasztására
Határozat
(application/msword, 19 kb, feltöltve: 2015-06-08 15:39:05)
2007.03.29 - Havi közgyűlés
26.) Javaslat a kulturális intézményhálózat racionalizálásával összefüggő döntések meghozatalára
Határozat
(application/msword, 19.5 kb, feltöltve: 2015-06-08 15:39:05)
Határozat
(application/msword, 22 kb, feltöltve: 2015-06-08 15:39:05)
Határozat
(application/msword, 20.5 kb, feltöltve: 2015-06-08 15:39:05)
Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...