Közgyűlés


Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése
Városháza I. emeleti nagytermében
ülést tart

Nyilvános ülés

1.) Beszámoló az előző Közgyűlés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről és a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 138.5 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 1.59 mb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 664 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 21.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)

2.) Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előadó:
Kaczmarski János dr. (jegyző)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 94.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 592 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)

3.) Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal törvényességi és hatósági munkájáról

Előadó:
Kaczmarski János dr. (jegyző)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 80.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 594 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

4.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Németh Kálmán (alpolgármester)
Kaczmarski János dr. (jegyző)
Meghívott:
#5995ec07-c2f1-4ef6-bf07-038e8f34f6fc (független könyvvizsgáló)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 33 kb)
Rendelettervezet
(DOC: application/msword, 152.5 kb)
Táblák
(XLS: application/vnd.ms-excel, 716 kb)
Indokolás
(DOC: application/msword, 150.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 950 b)
Egyéb dokumentum
(doc: application/msword, 19 kb)

5.) Javaslat az Egyesített Bölcsődei Intézmény fejlesztése céljából, a 'Bölcsődék és közoktatási intézmények infrastukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése támogatása igénybevételének részletes feltételeiről' szóló pályázat benyújtására.

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 68 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 958 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)

6.) Tájékoztató Szombathely Megyei Jogú Város tulajdonában álló zöldfelületi rendszerek fenntartásáról és a parkfenntartás végzésére 2011-től kötendő új szerződés koncepciójáról

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Németh Kálmán (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 134 kb)
Helyszínrajz
(pdf: application/pdf, 334.02 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 864 b)
Egyéb dokumentum
(doc: application/msword, 19 kb)

7.) Beszámoló Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Építészeti-Műszaki Tervtanácsának munkájáról

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 41.5 kb)
táblázat
(doc: application/msword, 46 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 627 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)

8.) Javaslat az Új Városliget építése Előzetes Akcióterületi Terve elfogadására pályázat benyújtásához

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Szabó Gábor dr. (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 168 kb)
Együttműködési megállapodás A
(doc: application/msword, 76 kb)
Együttműködési megállapodás B
(doc: application/msword, 74 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 778 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 45.5 kb)

9.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala és a Közterület-felügyelet, mint önállóan működő költségvetési szerve közötti együttműködési megállapodás módosítására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Németh Kálmán (alpolgármester)
Meghívott:
Varsányi Péter dr. (Közterület-felügyelet Igazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 79.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 872 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

10.) Javaslat a 2010. évi országgyűlési képviselők általános választásán közreműködő szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztására

Előadó:
Kaczmarski János dr. (jegyző, a Városi Választási Iroda vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 32.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 723 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)

11.) Javaslat a MEDIAWAVE fesztivállal kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 43 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 740 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 22.5 kb)

12.) Javaslat a nevelési-oktatási intézmények nyersanyagnormájának jóváhagyására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 35.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 753 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)

13.) Javaslat nevelési-oktatási intézmények pályázatokon történő részvételére

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 50.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 752 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

14.) Javaslat a Mozgássérültek Vasakarat Sportklubja hitelfelvételéhez történő kezességvállalásra (az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra)

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 50 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 823 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)

15.) Javaslat a középfokú egészségügyi szakképzés gyakorlati oktatása kórházi feltételeinek biztosítására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 62 kb)
Költégtábla
(xls: application/vnd.ms-excel, 19.5 kb)
Megállapodás
(pdf: application/pdf, 1.66 mb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 783 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)

16.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város háziorvosi rendelői mellett lévő kislaboratóriumok további működtetésére

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 74 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 792 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

17.) Javaslat a 2009. évben pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló beszámoló elfogadására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 195.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 790 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)

18.) Javaslat a közcélú foglalkoztatáshoz kapcsolódó megállapodás megkötésére

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 57 kb)
Együttműködési megállapodás
(doc: application/msword, 102.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 751 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)

19.) Javaslat az önkormányzati beruházásban megvalósuló út- és közműépítés költségeiről szóló 23/2006. (VI.22.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Németh Kálmán (alpolgármester)
Kaczmarski János dr. (jegyző)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 33 kb)
Rendelettervezet
(doc: application/msword, 19.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 993 b)
Rendelet
(doc: application/msword, 19.5 kb)

20.) Javaslat a közterületek bontás utáni helyreállításáról szóló 3/2008.(IV. 1.) rendelet módosítására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Németh Kálmán (alpolgármester)
Kaczmarski János dr. (jegyző)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 38.5 kb)
Rendelettervezet
(DOC: application/msword, 75.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 925 b)
Rendelet
(doc: application/msword, 66 kb)

21.) Javaslat a Szombathely 8901 j.ök. út 2+320 km. szelvényben lévő (Petőfi S. u. - Március 15. tér - Király u. - Honvéd u.) csomópont átépítése című pályázattal kapcsolatos finanszírozási döntés meghozatalára

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Németh Kálmán (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 74 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 894 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 23 kb)

22.) Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának megállapítására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Németh Kálmán (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 39 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 795 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)

23.) Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások 2009. évi hasznosításáról szóló összefoglaló jelentés elfogadására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Németh Gábor dr. (a SZOVA Zrt. vezérigazgatója)
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 32 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 970 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)

24.) Javaslat az un. MÁV ingatlanok adásvételének finanszírozására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Németh Gábor dr. (a SZOVA Zrt. vezérigazgatója)
Meghívott:
#7ca7d75d-c615-4075-9f06-e92961b9aeda (Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási ZRt.)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 70.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 750 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

25.) Javaslat a Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. és a Távhőszolgáltató Kft. 2010. évi üzleti tervének jóváhagyására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Németh Gábor dr. (a SZOVA Zrt. vezérigazgatója)
Idrányi Zsolt ügyvezető igazgató (a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója)
Meghívott:
#7ca7d75d-c615-4075-9f06-e92961b9aeda (Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási ZRt.)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 58 kb)
Üzleti tervek
(pdf: application/pdf, 640.99 kb)
Táblázatok, kimutatások
(xls: application/vnd.ms-excel, 3.42 mb)
IG határozatok
(PDF: application/pdf, 624.85 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.01 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 26.5 kb)

26.) Javaslat az Óperint u. 1. sz. alatti helyiség használatba adására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Németh Kálmán (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 62 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 735 b)
Egyéb dokumentum
(doc: application/msword, 19 kb)

27.) Javaslat az Aréna Savaria sportcsarnok üzemeltetésére vonatkozó szerződés kérdésében

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 75.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 762 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

28.) SZMJV Önkormányzata Közgyűlésének rendelete az önkormányzat 2010. év március hónapra szóló átmeneti gazdálkodásáról

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Előterjesztés(ek)
Rendelettervezet
(DOC: application/msword, 39.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 648 b)
Rendelet
(DOC: application/msword, 44.5 kb)

29.) Javaslat a közös fenntartású intézmények alapító okirataival kapcsolatos döntések meghozatalára (sürgősségi indítvány)

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 132 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 802 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 23.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 23.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 63 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 26 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 27.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 24.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 22.5 kb)

30.) Javaslat a 'Klímabarát Otthon' című 2009. évi pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára ( sürgősségi indítvány)

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Németh Kálmán (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 43.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 796 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

31.) Javaslat a Savaria Városfejlesztési Kft. alapító okiratának módosítására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
#dc97f21d-2fdf-49e0-9592-617542c84074 (a Savaria Városfejlesztési Kft. ügyvezető igazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 42 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 785 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 23 kb)

Zárt ülés

32.) Javaslat a Savaria Városfejlesztési Kft. felügyelő bizottsága személyi összetételének módosítására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)

33.) Javaslat egyedi hatósági ügyekben benyújtott fellebbezések elbírálására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)

34.) Javaslat a Savaria TISZK Nonprofit Kft. felügyelő bizottságát érintő személyi kérdések meghozatalára a 2009. évi CXXII. törvény rendelkezéseinek végrehajtásával összefüggésben

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)

35.) Javaslat a Saághy u. 23. sz. alatti ingatlan megvásárlására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Németh Kálmán (alpolgármester)

36.) Gazdasági társaságokkal kapcsolatos személyi ügyek(szóbeli előterjesztés)

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...