Közgyűlés


Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése
Városháza I. emeleti nagytermében
ülést tart

Nyilvános ülés

1.) Beszámoló az előző Közgyűlés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről és a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Molnár Miklós (alpolgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Lazáry Viktor (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 81 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 82 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.08 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 23.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)

2.) Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előadó:
Gaál Róbert dr. (jegyző)
Előterjesztés(ek)
Tájékoztató
(doc: application/msword, 67 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 588 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

3.) Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal törvényességi és hatósági munkájáról

Előadó:
Gaál Róbert dr. (jegyző)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 74.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 589 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)

4.) Kérdés, interpelláció

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Előterjesztés(ek)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 537 b)

5.) A javasolt városi rendőrkapitányság vezető kinevezésének véleményezése

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Meghívott:
Tiborcz János dr. r.dandártábornok (Megyei rendőrfőkapitány)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 34.5 kb)
Megyei Rendőrfőkapitány levele
(pdf: application/pdf, 132.13 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 740 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

6.) Javaslat költségvetési intézmények létszám-előirányzatának módosítására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 70.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 743 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24.5 kb)

7.) Javaslat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő átadás-átvételi megállapodás jóváhagyására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Meghívott:
Fodor István, a szombathelyi tankerület igazgatója (Külső meghívott)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 98.5 kb)
Megállapodás-tervezet
(doc: application/msword, 162 kb)
Teljességi nyilatkozat
(doc: application/msword, 21 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 777 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 23 kb)

8.) Tájékoztató a VASI VOLÁN Zrt. 2011. évi veszteségpótlásának rendezéséről, valamint a VASI VOLÁN által készített 2012. I. félévi helyi személyszállítás bevételei és ráfordításai elszámolásának felülvizsgálatáról (sürgősségi indítvány)

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Papp László (a VASI VOLÁN Közlekedési Zrt. vezérigazgatója)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 61.5 kb)
Határozati javaslat
(doc: application/msword, 39 kb)
Határozati javaslat
(doc: application/msword, 30.5 kb)
Határozati javaslat
(doc: application/msword, 27 kb)
könyvvizsgálói jelentés
(pdf: application/pdf, 1.08 mb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.09 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 25.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 39 kb)

9.) Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési koncepciója

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Molnár Miklós (alpolgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Meghívott:
Gáspárné Farkas Ágota, könyvvizsgáló ()
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 120.5 kb)
Táblák
(xls: application/vnd.ms-excel, 47 kb)
Egyéb dokumentum
(doc: application/msword, 27.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 895 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)

10.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendeletének megalkotására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Molnár Miklós (alpolgármester)
Gaál Róbert dr. (jegyző)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Meghívott:
Gáspárné Farkas Ágota, könyvvizsgáló ()
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 36.5 kb)
Rendelettervezet
(doc: application/msword, 49.5 kb)
Egyéb dokumentum
(doc: application/msword, 29.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.06 kb)
Rendelet
(doc: application/msword, 51.5 kb)

11.) Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendeletének V. számú módosítása

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Molnár Miklós (alpolgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Gáspárné Farkas Ágota, könyvvizsgáló ()
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 33 kb)
Rendelet
(xls: application/vnd.ms-excel, 673.5 kb)
Rendelet
(doc: application/msword, 36 kb)
Rendelettervezet
(doc: application/msword, 51.5 kb)
Táblák
(xls: application/vnd.ms-excel, 665 kb)
Indokolás
(doc: application/msword, 33 kb)
Egyéb dokumentum
(doc: application/msword, 27.5 kb)
Egyéb dokumentum
(xls: application/vnd.ms-excel, 19 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.06 kb)
Rendelet
(doc: application/msword, 55 kb)

12.) Javaslat a Vas Megyei Intézményfenntartó Központ által fenntartott szombathelyi múzeumok és a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár fenntartásának és működtetésének 2013. január 1. napjával történő átvételére

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Lazáry Viktor (alpolgármester)
Meghívott:
Huszár Lilla dr., a Vas Megyei Intézményfenntartó Központ vezetője ()
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 107.5 kb)
Alapító okirat - könyvtár
(doc: application/msword, 58.5 kb)
Alapító okirat - múzeum
(doc: application/msword, 77 kb)
Átadás-átvétel - könyvtár
(doc: application/msword, 72 kb)
Átadás-átvétel - múzeum
(doc: application/msword, 71 kb)
Határozati javaslat
(doc: application/msword, 36 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.02 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 33.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 36 kb)

13.) Javaslat a Művelődési GAMESZ feladatkörének bővítésére és ezzel összefüggésben a Szombathely, Fő tér 40. szám alatti ingatlan Művelődési GAMESZ részére történő használatba adására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Módosító okirat
(DOC: application/msword, 45.5 kb)
Alapító okirat
(DOC: application/msword, 66 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 83 kb)
3. számú melléklet Művelődési GAMESZ levele
(pdf: application/pdf, 3.02 mb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 867 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 27.5 kb)

14.) Javaslat az Oladi Általános Művelődési Központ közművelődési tevékenységének az AGORA Szombathelyi Kulturális Központba történő kiszervezésére

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 73 kb)
OÁMK Alapító okirat
(DOC: application/msword, 143.5 kb)
OÁMK módosító okirat
(DOC: application/msword, 83 kb)
AGORA alapító okirat
(DOC: application/msword, 59 kb)
AGORA módosító okirat
(DOC: application/msword, 33 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 822 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 27.5 kb)

15.) Javaslat az Egyesített Bölcsődei Intézmény alapító okiratának módosítására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 57.5 kb)
EBI alapító
(doc: application/msword, 73 kb)
Módosító okirat
(DOC: application/msword, 34 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 745 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

16.) Javaslat a lakáshoz jutás, a lakbérek és a lakbértámogatás, az önkormányzat által a lakásvásárláshoz és építéshez nyújtott támogatások szabályai megállapításáról szóló 36/2010. (XII.01.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Gaál Róbert dr. (jegyző)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 49 kb)
Egységes rendelet
(doc: application/msword, 414 kb)
Rendelettervezet
(doc: application/msword, 135.5 kb)
Hatásvizsgálati lap
(doc: application/msword, 24.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.03 kb)
Rendelet
(doc: application/msword, 125.5 kb)

17.) Javaslat aljegyzői munkakör betöltésére pályázat kiírására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 59.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 727 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)

18.) Javaslat a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Gaál Róbert dr. (jegyző)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 43 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 896 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 21.5 kb)

19.) Javaslat a Polgármesteri Hivatalban és a Közterület-felügyeletnél dolgozó köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 17/2012. (IV.05.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Gaál Róbert dr. (jegyző)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 38 kb)
Rendelettervezet
(doc: application/msword, 23 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1021 b)
Rendelet
(doc: application/msword, 23 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

20.) Beszámoló Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi testvérvárosi kapcsolatainak működéséről, eredményességéről

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Takátsné Dr. Tenki Mária dr. (tanácsnok)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Lazáry Viktor (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 107.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.08 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)

21.) Javaslat a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló, Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Civil Koncepciójának elfogadására (első olvasat)

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Takátsné Dr. Tenki Mária dr. (tanácsnok)
Lazáry Viktor (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 43.5 kb)
Civil Koncepció
(doc: application/msword, 248.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1008 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)

22.) Javaslat a TIOP-1.2.1/A-12/1 számú 'Agóra - multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása' című pályázat előkészítésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Lazáry Viktor (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Együttműködési megállapodás
(pdf: application/pdf, 1.89 mb)
Együttműködési megállapodás_TISZK
(pdf: application/pdf, 777.18 kb)
Együttműködési megállapodás_VMIK
(pdf: application/pdf, 1.73 mb)
IVS módosítása
(pdf: application/pdf, 1.52 mb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 78 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.05 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 27.5 kb)

23.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Partnerségi Egyeztetési Szabályzatának elfogadására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Gaál Róbert dr. (jegyző)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Lazáry Viktor (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 67.5 kb)
Kormányrendelet 9. melléklete
(pdf: application/pdf, 640.73 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.04 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

24.) Javaslat a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény szerinti vagyonátadásra vonatkozó megállapodás jóváhagyására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Kohuth Viktor dr. (a VASIVÍZ Zrt. vezérigazgatója)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Meghívott:
#508c62d0-ae13-45a0-8103-e7dca221c9c5 (a VASIVÍZ Zrt. IG. elnöke)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 45.5 kb)
Megállapodás
(doc: application/msword, 103 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 975 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)

25.) Javaslat a Colas Alterra Építőipari Zrt.-vel kötendő, jótállás teljesítésére vonatkozó megállapodás megkötésére

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Kohuth Viktor dr. (a VASIVÍZ Zrt. vezérigazgatója)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Meghívott:
#508c62d0-ae13-45a0-8103-e7dca221c9c5 (a VASIVÍZ Zrt. IG. elnöke)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 86 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 956 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 28.5 kb)

26.) Javaslat a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Németh Gábor dr. (a SZOVA Zrt. vezérigazgatója)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Harrach Tibor (a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója)
Meghívott:
Popgyákunik Péter dr. (a SZOVA Zrt. IG.elnöke)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 49.5 kb)
SZMSZ egységes szerkezetben
(doc: application/msword, 396.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.11 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

27.) Javaslat a Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának valamint Alapító Okiratának módosítására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Horváthné Németh Klára dr. (a Regionális Szociális Forrásközpont Kht. ügyvezető igazgatója)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 48.5 kb)
Szervezeti és Működési Szabályzat
(doc: application/msword, 394.5 kb)
FEB határozat
(pdf: application/pdf, 552.24 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1023 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 22.5 kb)

28.) Javaslat a reklámelhelyezés szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Gaál Róbert dr. (jegyző)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 41.5 kb)
Rendelettervezet
(doc: application/msword, 78.5 kb)
Hatásvizsgálati lap
(doc: application/msword, 26 kb)
Indokolás
(doc: application/msword, 34 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 895 b)
Rendelet
(doc: application/msword, 76 kb)

29.) Tájékoztató a városi KRESZ Park rekonstrukciójáról

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 47.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 718 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 22.5 kb)

30.) Javaslat állami tulajdonba tartozó ingóságok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének kezdeményezésére

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 50 kb)
Fénykép 1
(pdf: application/pdf, 28.72 kb)
Fénykép 2
(pdf: application/pdf, 47.8 kb)
Fénykép 3
(pdf: application/pdf, 38.15 kb)
Fénykép 4
(pdf: application/pdf, 34.27 kb)
Fénykép 5
(pdf: application/pdf, 39.8 kb)
Fénykép 6
(pdf: application/pdf, 37.02 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 778 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 26.5 kb)

31.) Javaslat a szombathelyi külterületi 0975/5 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének kezdeményezésére

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 64.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 791 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 26 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 22.5 kb)

32.) Javaslat a Király u. 11. fsz. 3. szám alatti helyiség ingyenes használati jogviszonyának meghosszabbítására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 55.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 774 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)

33.) Javaslat a Szent István király u. 119. sz. helyiség ingyenes használati jogviszonyának meghosszabbítására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 59 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 772 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)

34.) Javaslat a 'Leo' Karate-do SE Egyesület bérlővé történő kijelölésére

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 59 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 737 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24 kb)

35.) Javaslat a Savaria Fórum kiadására irányuló szerződés felmondásával összefüggő intézkedések megtételére

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Lazáry Viktor (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 32.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 926 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)

36.) Javaslat a Kiskar u. 5. szám alatti helyiség bérlőjének kijelölésére (sürgősségi indítvány)

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 65.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 763 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24.5 kb)

37.) Javaslat a NYDOP-5.3.1/B-12. számú „Nevelési intézmények fejlesztése” című pályázat előkészítésével kapcsolatos döntések meghozatalára (sürgősségi indítvány)

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Lazáry Viktor (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 59.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 993 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24 kb)

38.) Javaslat a kiírásra kerülő KEOP-2012-5.5 számú pályázatok előkészítésével kapcsolatos döntések meghozatalára (sürgősségi indítvány)

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Lazáry Viktor (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 53 kb)
KEOP pályázat előkészítése (energiafejlesztés)
(pdf: application/pdf, 536.53 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 960 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 23 kb)

39.) Tájékoztató az önkormányzat bankszámlavezetésével kapcsolatos közbeszerzései eljárásról

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Molnár Miklós (alpolgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 45 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 908 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 23 kb)

40.) Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 5/1997. (II.27.) sz. rendelet módosítására (sürgősségi indítvány)

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Gaál Róbert dr. (jegyző)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 45.5 kb)
Rendelettervezet
(doc: application/msword, 24 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 967 b)
Rendelet
(doc: application/msword, 24.5 kb)

Zárt ülés

41.) Javaslat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő átadás-átvételi megállapodás 1. és 2. számú mellékletének jóváhagyására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)

42.) Javaslat Vas Megyei Intézményfenntartó Központtal a múzeumokra vonatkozóan kötendő átadás-átvételi megállapodás 6. sz. mellékletének jóváhagyására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Lazáry Viktor (alpolgármester)
Meghívott:
Huszár Lilla dr., a Vas Megyei Intézményfenntartó Központ vezetője ()

43.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Közalapítvány kuratóriumába tag megválasztására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)

44.) Egyéb személyi ügyek: Javaslat a Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának megválasztására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Lazáry Viktor (alpolgármester)
Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...