Közgyűlés


Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése
a Városháza I.emeleti nagytermében
ülést tart

Nyilvános ülés

1.) Beszámoló az előző Közgyűlés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről és a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 85 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 60.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 662 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)

2.) Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előadó:
Kaczmarski János dr. (jegyző)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 111.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 592 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

3.) Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal törvényességi és hatósági munkájáról

Előadó:
Kaczmarski János dr. (jegyző)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 113 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 594 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)

4.) Interpelláció, kérdés

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Előterjesztés(ek)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 537 b)

5.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Molnár Miklós (alpolgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Lazáry Viktor (alpolgármester)
Meghívott:
Gáspárné Farkas Ágota, könyvvizsgáló (Külső meghívott)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 35.5 kb)
Rendelet
(DOC: application/msword, 91 kb)
Rendelettervezet
(DOC: application/msword, 137 kb)
Táblák
(XLS: application/vnd.ms-excel, 818 kb)
Indokolás
(DOC: application/msword, 133.5 kb)
Egyéb dokumentum
(pdf: application/pdf, 390.58 kb)
Egyéb dokumentum
(doc: application/msword, 45 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.07 kb)
Rendelet
(DOC: application/msword, 100.5 kb)
Rendelet
(XLS: application/vnd.ms-excel, 653.5 kb)

6.) A könyvvizsgáló jelentése a 2008. évi költségvetési rendeletről

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Molnár Miklós (alpolgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Gáspárné Farkas Ágota, könyvvizsgáló (Külső meghívott)
Lazáry Viktor (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(pdf: application/pdf, 390.58 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.18 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)

7.) Javaslat a Polgármesteri Hivatal létszámcsökkentésének végrehajtására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Kaczmarski János dr. (jegyző)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 37.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 737 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)

8.) Javaslat a Közterület-felügyelet létszámcsökkentésének végrehajtására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 32 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 738 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)

9.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Raiffeisen Bank Zrt. között létrejött 643.000.000 HUF összegű kölcsönszerződéshez kapcsolódó készfizető kezességi szerződés megkötésére

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Molnár Miklós (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 35 kb)
Szerződés
(pdf: application/pdf, 637.28 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 880 b)
Egyéb dokumentum
(doc: application/msword, 19 kb)

10.) Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának megállapítására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 38 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 789 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)

11.) Javaslat a szociális igazgatásról, a gyermekek védelméről és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló többször módosított 13/1993.(IV.29.) rendelet módosítására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Kaczmarski János dr. (jegyző)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 85.5 kb)
Rendelettervezet
(doc: application/msword, 216 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1002 b)
Rendelet
(doc: application/msword, 148 kb)

12.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város önkormányzata tulajdonában álló lakások 2010. évi hasznosításáról szóló összefoglaló jelentés elfogadására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Németh Gábor dr. (a SZOVA Zrt. vezérigazgatója)
Marton Zsolt (alpolgármester, a SZOVA Zrt. FEB elnöke)
Meghívott:
Popgyákunik Péter dr. (SZOVA Zrt. IG.elnöke)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 37 kb)
Beszámoló a 2010. évi lakásgazdálkodásról
(doc: application/msword, 1.06 mb)
2010. évi beszámoló - Táblázat
(xls: application/vnd.ms-excel, 132 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1017 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)

13.) Javaslat a 2010. évben pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló jelentés elfogadására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 118 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 779 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)

14.) Javaslat az Egyesített Bölcsődei Intézmény nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 55.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 757 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)

15.) Javaslat az Egyesített Bölcsődei Intézmény alapító okiratának módosítására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 64.5 kb)
Alapító okirat
(doc: application/msword, 69.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 745 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 37 kb)

16.) Javaslat a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat alapító okiratának módosítására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 79.5 kb)
Alapító okirat
(doc: application/msword, 70 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 788 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 49 kb)

17.) Javaslat a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálatnál keletkezett 2010. évi pénzmaradvány felhasználásának jóváhagyására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 51.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 830 b)
Egyéb dokumentum
(doc: application/msword, 19 kb)

18.) Beszámoló Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Építészeti-Műszaki Tervtanácsának munkájáról

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Kutnyánszky László (városi főépítész, az Építészeti-Műszaki Tervtanács elnöke)
Lazáry Viktor (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 47.5 kb)
Benyújtott kérelmek számszerű adatai
(doc: application/msword, 39.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 983 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

19.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város településrendezési tervének módosítására, a volt városi strand övezeti besorolása tárgyában

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Lazáry Viktor (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 40.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 807 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)

20.) Javaslat az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására (első olvasat)

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Kaczmarski János dr. (jegyző)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 38 kb)
Rendelet
(doc: application/msword, 34 kb)
Rendelettervezet
(doc: application/msword, 43.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 932 b)
Rendelet
(doc: application/msword, 37 kb)
Rendelet
(doc: application/msword, 21 kb)

21.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben a 2011. évi költségvetés megvalósításához kapcsolódó intézkedések meghozatalára

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Molnár Miklós (alpolgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 89 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1013 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 32 kb)

22.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben a gyermek-étkeztetési feladatok ellátásának módjára, pályázati feltételeire

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 84 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 857 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 40 kb)

23.) Javaslat az Oladi Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Lazáry Viktor (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 109 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 898 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 53.5 kb)

24.) Javaslat a Vas Megyei Közoktatási Közalapítvány megszüntetésére

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 64 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 730 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21.5 kb)

25.) Javaslat a Losonc utcai Óvoda nevének megváltoztatására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 41.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 719 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)

26.) Javaslat általános iskolák gazdasági besorolásának módosítására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)

27.) Javaslat a Szombathelyi Parkfenntartási és Temetkezési Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Kiss Dávid (a Szombathelyi Parkfenntartó és Temetkezési Kft. ügyvezető igazgatója)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 59 kb)
Szervezeti és Működési Szabályzat
(doc: application/msword, 144.5 kb)
FEB határozat
(doc: application/msword, 24.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 985 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)

28.) Javaslat a SZOVA Zrt. és a Szombathelyi Parkfenntartási és Temetkezési Kft. közötti jogviszony kereteiről szóló szerződéstervezet elfogadására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Kiss Dávid (a Szombathelyi Parkfenntartó és Temetkezési Kft. ügyvezető igazgatója)
Németh Gábor dr. (a SZOVA Zrt. vezérigazgatója)
Marton Zsolt (alpolgármester, a SZOVA Zrt. FEB elnöke)
Meghívott:
Popgyákunik Péter dr. (SZOVA Zrt. IG.elnöke)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 36.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.18 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)

Zárt ülés

29.) Javaslat a Szombathelyi Parkfenntartási és Temetkezési Kft. végleges üzleti tervének elfogadására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Kiss Dávid (a Szombathelyi Parkfenntartó és Temetkezési Kft. ügyvezető igazgatója)
Marton Zsolt (alpolgármester)

30.) Javaslat a Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. 2011. évi üzleti tervének jóváhagyására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Németh Gábor dr. (a SZOVA Zrt. vezérigazgatója)
Marton Zsolt (alpolgármester, a SZOVA Zrt. FEB elnöke)
Meghívott:
Popgyákunik Péter dr. (SZOVA Zrt. IG.elnöke)

31.) Egyedi hatósági ügyekben benyújtott fellebbezések elbírálása

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)

32.) Javaslat a SAVARIA-REHAB TEAM Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója megválasztására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)

33.) Javaslat nevelési-oktatási intézmények magasabb vezetői közalkalmazotti jogviszonyának - nyugdíjazás miatti - megszüntetésére

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)

34.) Javaslat a szociális munka területén dolgozók önkormányzati kitüntetésére

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Szakály Gábor (tanácsnok, a Szociális és Családügyi Bizottság elnöke)
Marton Zsolt (alpolgármester)

35.) Tájékoztató az önkormányzati többségi tulajdonban lévő SAVARIA TISZK Kft. 2011. február 23-i taggyűlésén hozott határozatairól

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Lazáry Viktor (alpolgármester)
Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...