Közgyűlés


Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése
a Városháza I.emeleti nagytermében
ülést tart

Nyilvános ülés

1.) Javaslat az EPCOS Elektronikai Alkatrész Kft. telephelyének megvásárlásával és hasznosításával kapcsolatos döntések meghozatalára

Előkészítő:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Nárai Erna dr. (irodavezető)
Előterjesztés(ek)
Adásvételi szerződés
(doc: application/msword, 54.5 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 104.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 949 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 30.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 28.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 29 kb)

2.) Javaslat Schrammel Imre Kossuth díjas keramikusművész által felajánlott gyűjtemény elfogadására (CD melléklet)

Előkészítő:
Pásti Zsuzsanna (Kulturális Ügyintéző)
Bencsics Enikő dr. (Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 91.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 780 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 27 kb)

3.) Javaslat a 'Smidt Múzeum épületének tető- és homlokzatfelújítása' című pályázat megvalósításával kapcsolatos döntés meghozatalára

Előkészítő:
Szakály Szabolcs (Városfejlesztési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 56.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 955 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 26.5 kb)

4.) Javaslat a 4/2014. (I. 31.) BM rendelet szerinti, a 'Százszorszép Bölcsőde fűtéskorszerűsítése' című pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára

Előkészítő:
Szakály Szabolcs (Városfejlesztési Osztály vezetője)
Domina Ákos dr. (irodavezető)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 57.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 969 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 28 kb)

5.) Javalat az oladi plébániával és környezetével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előkészítő:
Horváth Ildikó dr. (vagyonhasznosítási ügyintéző)
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Nárai Erna dr. (a Vagyongazdálkodási Iroda vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 82 kb)
Együttműködési megállapodás
(doc: application/msword, 57 kb)
Szándéknyilatkozat
(pdf: application/pdf, 253.81 kb)
Térkép
(pdf: application/pdf, 580.24 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 747 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 27.5 kb)

6.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előkészítő:
Stéger Gábor (a Közgazdasági és Adóosztály vezetője)
Szakács Eszter (a Költségvetési Iroda vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 83.5 kb)
Rendelet
(xls: application/vnd.ms-excel, 453 kb)
Rendelettervezet
(doc: application/msword, 111.5 kb)
Táblák
(xls: application/vnd.ms-excel, 556.5 kb)
Indokolás
(doc: application/msword, 158 kb)
Egyéb dokumentum
(doc: application/msword, 72.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 942 b)
Rendelet
(doc: application/msword, 110 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 64.5 kb)

7.) A könyvvizsgáló véleménye Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló rendeletének megalkotásáról

Előkészítő:
Stéger Gábor (a Közgazdasági és Adóosztály vezetője)
Szakács Eszter (a Költségvetési Iroda vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(pdf: application/pdf, 729.12 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 674 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 23.5 kb)

8.) Javaslat a szombathelyi városi kártya bevezetésére (első olvasat)

Előkészítő:
Károlyi Ákos dr. (aljegyző)
Mester Ágnes (Aljegyzői Iroda vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 55 kb)
Rendelettervezet
(doc: application/msword, 48.5 kb)
Rendelet 1. melléklete
(doc: application/msword, 25.5 kb)
Rendelet 2. melléklete
(doc: application/msword, 120 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 877 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 29 kb)

9.) Javaslat a háziorvosi és a fogorvosi ügyeleti óradíjak emelésére

Előkészítő:
Füzi Judit dr. (egészségügyi ágazati koordinátor)
Heckenast Gusztáv (Közszolgáltatászervezési és Kulturális Iroda vezetője)
Bencsics Enikő dr. (Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 145.5 kb)
1. melléklet_megállapodás módosítás
(doc: application/msword, 52.5 kb)
2. melléklet_megállapodás módosítás
(doc: application/msword, 52.5 kb)
3. melléklet_megállapodás módosítás
(doc: application/msword, 52 kb)
4. melléklet_megállapodás
(doc: application/msword, 56 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 729 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 47 kb)

10.) Javaslat a Polgármesteri Hivatalban és a Közterület-felügyeletnél dolgozó köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 17/2012. (IV. 5.) önkormányzati rendelet módosítására

Előkészítő:
Kiss Eszter dr. (Irodavezető)
Tóth Zoltán (a Szervezési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 67 kb)
Rendelettervezet
(doc: application/msword, 36.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1 kb)
Rendelet
(doc: application/msword, 36 kb)

11.) Javaslat az adóügyi dolgozók érdekeltségéről szóló 11/2007. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosítására

Előkészítő:
Krizmanich Alexandra dr. (Jogász)
Stéger Gábor (a Közgazdasági és Adóosztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 39.5 kb)
indokolás
(doc: application/msword, 25.5 kb)
Hatásvizsgálati lap
(doc: application/msword, 27.5 kb)
módosítás egységes szerkezetben
(doc: application/msword, 33 kb)
Rendelettervezet
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 16.55 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 926 b)
Rendelet
(doc: application/msword, 27 kb)

12.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Előkészítő:
Nagyné dr. Gats Andrea (a Jegyzői Iroda vezetője)
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi, Képviselői és Hatósági Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 57 kb)
PH SZMSZ melléklet
(doc: application/msword, 52.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 781 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24.5 kb)

13.) Javaslat a 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának a 11-es Huszár úti laktanya területén történő elhelyezésével kapcsolatos együttműködési megállapodás jóváhagyására

Előkészítő:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Nárai Erna dr. (irodavezető)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 76.5 kb)
Együttműködési megállapodás
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 27.17 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1012 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 25 kb)

14.) Javaslat Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója Jóváhagyására

Előkészítő:
Szakály Szabolcs (Városfejlesztési Osztály vezetője)
Kutnyánszky László (városi főépítész)
Előterjesztés(ek)
Javaslattételi szakasz II. kötet munkaanyag
(pdf: application/pdf, 1.2 mb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 53.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 731 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24 kb)

15.) Javaslat a helyi építészeti értékek védelméről szóló 29/1993. (XII. 16.) önkormányzati rendelet módosítására

Előkészítő:
Szakály Szabolcs (Városfejlesztési Osztály vezetője)
Kutnyánszky László (városi főépítész)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 70.5 kb)
Rendelettervezet
(doc: application/msword, 21.5 kb)
Hatásvizsgálati lap
(doc: application/msword, 22.5 kb)
Indokolás
(doc: application/msword, 20.5 kb)
Fotó1
(pdf: application/pdf, 335.61 kb)
Fotó2
(pdf: application/pdf, 698.88 kb)
helyi védelmi rendelet_2sz.melléklete
(doc: application/msword, 290 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 928 b)
Rendelet
(doc: application/msword, 25.5 kb)

16.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város településszerkezeti tervének és helyi építési szabályzatának módosítására (CD melléklet)

Előkészítő:
Szakály Szabolcs (Városfejlesztési Osztály vezetője)
Kutnyánszky László (városi főépítész)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 51.5 kb)
Rendelettervezet
(doc: application/msword, 46 kb)
Határozati javaslat
(doc: application/msword, 1.63 mb)
Hatásvizsgálati lap
(doc: application/msword, 23.5 kb)
Indokolás
(doc: application/msword, 20 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 947 b)
Rendelet
(doc: application/msword, 50.5 kb)
Rendelet
(pdf: application/pdf, 47.38 mb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 28 kb)

17.) Javaslat a Szombathely 7273/48 hrsz-ú ingatlan építési övezeti előírásának módosítása kapcsán településfejlesztési döntés meghozatalára

Előkészítő:
Szakály Szabolcs (Városfejlesztési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 631 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 958 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 25.5 kb)

18.) Beszámoló a 2013. évi Civil Cselekvési Tervben megfogalmazott feladatok végrehajtásáról valamint javaslat a 2014. évi Civil Cselekvési Terv elfogadására

Előkészítő:
Bencsics Enikő dr. (Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 102 kb)
Egyéb dokumentum
(doc: application/msword, 59.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 825 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24.5 kb)

19.) Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások térítési díjáról szóló 11/1993. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosítására

Előkészítő:
Bencsics Enikő dr. (Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 55.5 kb)
Hatásvizsgálati lap
(doc: application/msword, 26 kb)
Indokolás
(doc: application/msword, 23.5 kb)
Rendelettervezet
(doc: application/msword, 236.5 kb)
Módosító rendelet
(doc: application/msword, 74 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 980 b)
Rendelet
(doc: application/msword, 74 kb)

20.) Javaslat a Herényi Kulturális és Sport Egyesület valamint Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata között létrejött feladat-ellátási megállapodás módosítására

Előkészítő:
Bencsics Enikő dr. (Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 49.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 842 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 27 kb)

21.) Javaslat a Mesebolt Bábszínház létszám-előirányzatának módosítására

Előkészítő:
Bencsics Enikő dr. (Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 64 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 740 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 26 kb)

22.) Javaslat a Savaria Szimfonikus Zenekar létszám-előirányzatának módosítására

Előkészítő:
Bencsics Enikő dr. (Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 44.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 745 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 27.5 kb)

23.) Javaslat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött vagyonkezelői szerződés módosítására

Előkészítő:
Krizmanichné Magyari Klára (ágazati koordinátor)
Bencsics Enikő dr. (Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 80.5 kb)
Vagyonkezelési szerződés_egységes
(doc: application/msword, 123 kb)
Vagyonkezelési szerződés_módosítás
(doc: application/msword, 66 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 768 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 26.5 kb)

24.) Javaslat a választási plakát elhelyezéséről, valamint a választási kampányt szolgáló önálló hirdető-berendezés közterületi elhelyezéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előkészítő:
Tóth Andrea (környezetvédelmi referens)
Kalmár Ervin (irodavezető)
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 43 kb)
Rendelettervezet
(doc: application/msword, 45 kb)
Hatásvizsgálati lap
(doc: application/msword, 28.5 kb)
Indokolás
(doc: application/msword, 29.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1009 b)
Rendelet
(doc: application/msword, 45.5 kb)

25.) Javaslat a választásokon közreműködő szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztására

Előkészítő:
Szabó Ilona (a Képviselői Iroda vezetője)
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi, Képviselői és Hatósági Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 33.5 kb)
szavazat számláló bizottság tagjai melléklet
(xls: application/vnd.ms-excel, 407.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 710 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24 kb)

26.) Javaslat a Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítására, és a Haladás Stadion fejlesztéséhez kapcsolódó megállapodások jóváhagyására

Előkészítő:
Szabó Viktória dr. (jogász, vagyonhasznosítási ügyintéző)
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Nárai Erna dr. (a Vagyongazdálkodási Iroda vezetője)
Előterjesztés(ek)
Alapító Okirat módosítása
(doc: application/msword, 87.5 kb)
Támogatási szerződés 6. sz. melléklet
(xlsx: application/octet-stream, 21.31 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.3 kb)
BMSK lebonyolítói szerződés
(doc: application/msword, 217 kb)
BMSK közbeszerzési szerződés
(doc: application/msword, 333.5 kb)
BMSK közbeszerzési szerződés melléklet
(doc: application/msword, 46.5 kb)
BMSK műellenőri szerződés
(doc: application/msword, 261.5 kb)
Társaság és BMSK közötti szerződés
(doc: application/msword, 150.5 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 127 kb)
Támogatási szerződés
(doc: application/msword, 329.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 26.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 24.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 27.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 24.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 26.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 25 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 25 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 25 kb)

27.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 29/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosítására

Előkészítő:
Szabó Viktória dr. (jogász, vagyonhasznosítási ügyintéző)
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Nárai Erna dr. (a Vagyongazdálkodási Iroda vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 70 kb)
Rendelettervezet
(doc: application/msword, 30 kb)
indokolás, hatásvizsgálat
(doc: application/msword, 30.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 858 b)
Rendelet
(doc: application/msword, 33.5 kb)

28.) Javaslat a Herényi (Hóvirág utcai) temető bővítésére

Előkészítő:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Nárai Erna dr. (a Vagyongazdálkodási Iroda vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 73 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 719 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 27.5 kb)

29.) Javaslat a vagyongazdálkodási bevételek alakulásáról szóló tájékoztató és a 2014. évi vagyongazdálkodási koncepció elfogadására

Előkészítő:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Nárai Erna dr. (a Vagyongazdálkodási Iroda vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 121.5 kb)
Táblázatok
(xls: application/vnd.ms-excel, 51 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 953 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24.5 kb)

30.) Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának megállapítására

Előkészítő:
Horváth Ildikó dr. (vagyonhasznosítási ügyintéző)
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Nárai Erna dr. (a Vagyongazdálkodási Iroda vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 42 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 789 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24.5 kb)

31.) Javaslat a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására

Előkészítő:
Szabó Viktória dr. (jogász, vagyonhasznosítási ügyintéző)
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Nárai Erna dr. (a Vagyongazdálkodási Iroda vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 51.5 kb)
egységes szerkezetű alapító okirat
(doc: application/msword, 134 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 948 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24.5 kb)

32.) Javaslat a SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására

Előkészítő:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Nárai Erna dr. (irodavezető)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 53.5 kb)
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat
(doc: application/msword, 149 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1002 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24.5 kb)

33.) Javaslat a Regionális Szociális Forrásközpont Közhasznú Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Előkészítő:
Szabó Viktória dr. (jogász, vagyonhasznosítási ügyintéző)
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Nárai Erna dr. (a Vagyongazdálkodási Iroda vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 46 kb)
Módosított SZMSZ
(doc: application/msword, 309 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1022 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24.5 kb)

34.) Javaslat a Szombathelyi Parkfenntartási és Temetkezési Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Előkészítő:
Szabó Viktória dr. (jogász, vagyonhasznosítási ügyintéző)
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Nárai Erna dr. (irodavezető)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 47.5 kb)
Módosított SZMSZ
(doc: application/msword, 137 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 951 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24.5 kb)

35.) Javaslat a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft-nek a SZOVA ZRt-vel és a SZOMHULL Kft-vel kötendő hulladékszállítási szerződésének jóváhagyására

Előkészítő:
Szabó Viktória dr. (jogász, vagyonhasznosítási ügyintéző)
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Nárai Erna dr. (a Vagyongazdálkodási Iroda vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 52.5 kb)
Konténeres szerződés Távhő-SZOVA
(pdf: application/pdf, 106.21 kb)
Rendszeres Távhő-Szomhull
(pdf: application/pdf, 121.25 kb)
konténer szerződés Távhő-Szomhull
(pdf: application/pdf, 120.31 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.31 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 24 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 25 kb)

36.) Javaslat a szombathelyi 0621/4 (BPW bővítés) és a 0975/2 (Illés Akadémia bővítés) hrsz-ú ingatlanok vásásrlására

Előkészítő:
Horváth Ildikó dr. (vagyonhasznosítási ügyintéző)
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Nárai Erna dr. (a Vagyongazdálkodási Iroda vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 77.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 785 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 25 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 24.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 25 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 25.5 kb)

37.) Javaslat a Szürcsapó u. 24. szám alatti ingatlanban található helyiség ingyenes használatára

Előkészítő:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Nárai Erna dr. (a Vagyongazdálkodási Iroda vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 81.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 759 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 29 kb)

38.) Javaslat a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának és felügyelő bizottsági tagjainak megválasztására

Előkészítő:
Szabó Viktória dr. (jogász, vagyonhasznosítási ügyintéző)
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Nárai Erna dr. (a Vagyongazdálkodási Iroda vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 48.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 831 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 26 kb)

39.) Javaslat az Ady tér 5. szám alatti ingatlan helyiségei bérbeadási rendejének meghatározására

Előkészítő:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Nárai Erna dr. (irodavezető)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 84.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 760 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 26.5 kb)

40.) Beszámoló az előző Közgyűlés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről és a polgármester átruházott hatáskörében hozott döntéseiről

Előkészítő:
Telek Miklós dr. (irodavezető)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 123.5 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 85.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 665 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 24.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 27.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 23.5 kb)

41.) Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előkészítő:
Holler Péter dr. (jogász)
Nagyné dr. Gats Andrea (a Jegyzői Iroda vezetője)
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi, Képviselői és Hatósági Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 134 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 589 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 26 kb)

42.) Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal törvényességi és hatósági munkájáról

Előkészítő:
Szalay Andrea (jegyzői titkár)
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi, Képviselői és Hatósági Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 140 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 590 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 25 kb)

43.) Kérdés, interpelláció

Előterjesztés(ek)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 538 b)

44.) Egyéb személyi ügyek

Előterjesztés(ek)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 536 b)

45.) Javaslat a Vasi Szakképző és Oktatási Alapítványnak a Savaria Szakképzés-fejlesztési és Felnőttképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft-ben lévő üzletrészének megvásárlására (Sürgősségi indítvány)

Előkészítő:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Nárai Erna dr. (a Vagyongazdálkodási Iroda vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 58.5 kb)
Szakértői vélemény
(pdf: application/pdf, 150.18 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 750 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 26 kb)

46.) Javaslat az Ady téri benzinkút területére vonatkozó bérleti jogviszonnyal kapcsolatos döntés meghozatalára (Sürgősségi indítvány)

Előkészítő:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Nárai Erna dr. (a Vagyongazdálkodási Iroda vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 86.5 kb)
MOL kérelem
(pdf: application/pdf, 655.94 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 656 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 26 kb)

47.) Javaslat a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. 2014. évi módosított üzleti tervének elfogadására (Sürgősségi indítvány)

Előkészítő:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Nárai Erna dr. (a Vagyongazdálkodási Iroda vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 54 kb)
Módosított üzleti terv
(pdf: application/pdf, 1.54 mb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 666 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24.5 kb)

Zárt ülés

48.) Javaslat a SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. 2014. évi üzleti tervének elfogadására

Előkészítő:
Szabó Viktória dr. (jogász, vagyonhasznosítási ügyintéző)
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Nárai Erna dr. (a Vagyongazdálkodási Iroda vezetője)

49.) Javaslat az Újperinti I. kavicsbánya-tó horgászati célú hasznosításával összefüggő döntések meghozatalára

Előkészítő:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Nárai Erna dr. (a Vagyongazdálkodási Iroda vezetője)

50.) Tájékoztató a Kőszegi utcai parkolólemez ügyében benyújtott kártérítési igényről és javaslat a terület birtokbavételére

Előkészítő:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Nárai Erna dr. (irodavezető)

51.) Javaslat a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár igazgatója közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetésére

Előkészítő:
Pásti Zsuzsanna (Kulturális Ügyintéző)
Heckenast Gusztáv (Közszolgáltatászervezési és Kulturális Iroda vezetője)
Bencsics Enikő dr. (Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)

52.) Javaslat a szociális munka területén dolgozók önkormányzati kitüntetésére

Előkészítő:
Bencsics Enikő dr. (Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)

53.) Javaslat a Szombathely Közrendjéért díj adományozására

Előkészítő:
Kiss Eszter dr. (Irodavezető)
Tóth Zoltán (a Szervezési Osztály vezetője)
Boór Sándor (védelmi referens)
Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...