Közgyűlés


Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése
Városháza I. emeleti nagytermében
ülést tart

Nyilvános ülés

1.) Szombathely Megyei Jogú Város 2010. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet-tervezete

2.) Tájékoztató Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről

3.) Beszámoló az előző Közgyűlés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről és a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 73.5 kb)
Előterjesztés
(pdf: application/pdf, 2.69 mb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 22 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 36 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)

4.) Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előadó:
Kaczmarski János dr. (jegyző)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 79.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)

5.) Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal törvényességi és hatósági munkájáról

Előadó:
Kaczmarski János dr. (jegyző)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 68 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)

6.) Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési rendeletének V. számú módosítása

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Németh Kálmán (alpolgármester)
Kaczmarski János dr. (jegyző)
Meghívott:
#5995ec07-c2f1-4ef6-bf07-038e8f34f6fc (könyvvizsgáló)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 31 kb)
Rendelettervezet
(DOC: application/msword, 76.5 kb)
Táblázatok
(XLS: application/vnd.ms-excel, 809 kb)
Indokolás
(DOC: application/msword, 188 kb)
Rendelet
(DOC: application/msword, 54.5 kb)
Rendelet
(XLS: application/vnd.ms-excel, 699.5 kb)
Rendelet
(DOC: application/msword, 146.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 23.5 kb)

7.) Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetési koncepciója

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Németh Kálmán (alpolgármester)
Meghívott:
#5995ec07-c2f1-4ef6-bf07-038e8f34f6fc (független könyvvizsgáló)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 19 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

8.) Szombathely Megyei Jogú Város 2010. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet-tervezete

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Németh Kálmán (alpolgármester)
Kaczmarski János dr. (jegyző)
Meghívott:
#5995ec07-c2f1-4ef6-bf07-038e8f34f6fc (független könyvvizsgáló)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 33.5 kb)
Rendelettervezet
(doc: application/msword, 36.5 kb)
Rendelet
(DOC: application/msword, 36 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

9.) Javaslat a Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft. szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadására a fejlesztési célú támogatás felhasználásáról

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Németh Kálmán (alpolgármester)
Szöllősi Iván (a Szombathelyi Televízió és Rádió Kft. ügyvezető igazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 39 kb)
FEB határozat
(doc: application/msword, 26.5 kb)
Kimutatás (táblázat)
(xls: application/vnd.ms-excel, 29 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)

10.) Javaslat a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Németh Kálmán (alpolgármester)
Németh Zsolt (a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 52.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

11.) Javaslat a Savaria Városfejlesztési Kft. létrehozására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Szabó Gábor dr. (alpolgármester)
Németh Kálmán (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 1.45 mb)
SZMSZ_Savaria Városfejlesztési Kft. létrehozása
(doc: application/msword, 103.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 25.5 kb)

12.) Javaslat a vásárok és piacok működéséről szóló 34/1995. (X.26.) számú önkormányzati rendelet módosítására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Németh Kálmán (alpolgármester)
Kaczmarski János dr. (jegyző)
Meghívott:
Tóth Imre (a Városi Vásárcsarnok ügyvezető igazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 34 kb)
Rendelettervezet
(DOC: application/msword, 23 kb)
Rendelet
(DOC: application/msword, 20 kb)
Rendelet
(xls: application/vnd.ms-excel, 25.5 kb)

13.) Javaslat az Új Városliget építése Előzetes Akcióterületi Terve első olvasatának elfogadására

Előadó:
Szabó Gábor dr. (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 66.5 kb)
Új Városliget építése_akcióterv
(doc: application/msword, 2.46 mb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

14.) Beszámoló a Szombathelyi Weöres Sándor Színház új épülete építészeti és környezetrendezési tervpályázatáról

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
#18cff5f0-eaac-4064-9697-cacf8007f3f3 (városi főépítész, a bíráló bizottság titkára)
Meghívott:
Jordán Tamás (a Weöres Sándor Színház ügyvezető igazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 53.5 kb)
Egyéb dokumentum
(doc: application/msword, 19 kb)

15.) Javaslat 'SZMJV szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése' tárgyú, 2003/HU/16/P/PE/021 hivatkozási számú Kohéziós Alap/ISPA projekthez kapcsolódóan a Szombathely-Kőszeg regionális szennyvízelvezető rendszeren lévő önkormányzati tulajdonú viziközmű létesítmények üzemeltetési szerződésének módosítására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Németh Kálmán (alpolgármester)
Meghívott:
#a5759e40-9679-48e2-ab1a-8274768d1904 (a VASIVÍZ Zrt. vezérigazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 62 kb)
Létesítményjegyzék
(xls: application/vnd.ms-excel, 28.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

16.) Javaslat a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati társulás Alapító Okiratának és Társulási megállapodásának módosítására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Németh Kálmán (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 212.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 131 kb)

17.) Javaslat Szombathely város egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 14/2002.(VI.20.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Kaczmarski János dr. (jegyző)
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 39 kb)
Rendelet
(doc: application/msword, 30 kb)
Rendelet
(DOC: application/msword, 80.5 kb)
1.számú melléklet
(DOC: application/msword, 40.5 kb)
2. számú melléklet
(DOC: application/msword, 51.5 kb)
3. számú melléklet
(doc: application/msword, 37.5 kb)
4. számú melléklet
(DOC: application/msword, 91 kb)
Rendelettervezet
(doc: application/msword, 21.5 kb)
Rendelet
(doc: application/msword, 21 kb)
Rendelet
(DOC: application/msword, 41 kb)
Rendelet
(DOC: application/msword, 50.5 kb)

18.) Javaslat a felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi rendelési idők 2010. január 1. napjától történő módosítására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 35.5 kb)
1. számú melléklet
(doc: application/msword, 42.5 kb)
2. számú melléklet
(doc: application/msword, 23.5 kb)
3. számú melléklet
(doc: application/msword, 26 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

19.) Javaslat felnőtt háziorvosi szerződés módosítására nem önkormányzati tulajdonú rendelő esetén

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 77 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

20.) Javaslat a Szombathelyi Egyházmegyei Karitasszal kötött ellátási szerződés módosításására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 39 kb)
Ellátási szerződés tervezet
(DOC: application/msword, 92 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

21.) Javaslat Vas Megye Önkormányzatával a gyermekvédelmi szakellátási feladatok ellátásáról szóló feladatellátási szerződés megkötésére

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 46 kb)
Feladatellátási szerződés tervezet
(doc: application/msword, 62.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)

22.) Javaslat a Szombathelyi Regionális Képző Központ alapító okiratának módosítására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 59 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)

23.) Javaslat a Váci Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának módosítására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 55.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 23 kb)

24.) Javaslat a 'HAMMER THROW CHALLENGE' versenysorozat egyik versenyének szombathelyi megrendezésére

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 47 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

25.) Tájékoztató az Állami Számvevőszék Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata közbeszerzési rendszerével kapcsolatos, a 2008. évben végzett ellenőrzéséről

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 67.5 kb)
ÁSZ vizsgálati anyaga
(pdf: application/pdf, 4.49 mb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)

26.) Javaslat a szombathelyi 751 hrsz-ú, természetben a Rumi Rajki I. u. 8-16 és a Benczúr Gy. u. 1. sz. alatti ingatlanok által közbezárt ingatlan telekkiegészítésként történő értékesítése feltételeinek meghatározására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Németh Kálmán (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 49 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)

27.) Javaslat a volt Szentkirályi Általános Iskolához tartozó ingatlanokban a 'Leo' karate-do SE., a Berzsenyi Dániel Könyvtár és a Pálos Károly Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat részére ingyenes helyiséghasználat biztosítására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Németh Kálmán (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 78.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 33.5 kb)

28.) Javaslat a szombathelyi 11495/1, 11496/1 és a 11497/1 hrsz-ú, természetben a Rumi út és a Rumi külső út között elhelyezkedő ingatlanok bérbeadására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Németh Kálmán (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 56 kb)
Térkép
(pdf: application/pdf, 554.14 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21.5 kb)

29.) Javaslat az önkormányzat által alapított Kutyamenhely Alapítvány éves beszámolójának elfogadására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Nagy Miklós (a Kutyamenhely Alapítvány Kuratóriumának elnöke)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 36 kb)
Tájékoztató
(pdf: application/pdf, 989.71 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)

30.) A Vas Megyei Markusovszky Kórház Stabilizációs Intézkedési Programja

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 69 kb)
Vas megyei Kórház_stabilizációs program
(pdf: application/pdf, 6.22 mb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)

31.) Javaslat pályázat benyújtására a felsőcsatári gyermeküdülő felújítása tárgyában (sürgősségi indítvány)

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 30 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

32.) Tájékoztató Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata és a PROMED Média Szolgáltató Kft. között létrejött vállalkozási szerződésről

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 146.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)

Zárt ülés

33.) A Kutyamenhely Alapítvánnyal kapcsolatos döntések meghozatala

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Nagy Miklós (a Kutyamenhely Alapítvány Kuratóriumának elnöke)

34.) Javaslat egyedi hatósági ügyekben benyújtott fellebbezések elbírálására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)

35.) Javaslat 'Savaria Városfejlesztési Kft.' ügyvezetőjének, könyvvizsgálójának és Felügyelő Bizottsága tagjainak megválasztására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Szabó Gábor dr. (alpolgármester)

36.) Javaslat a szombathelyi 6203 hrsz-ú ingatlannal összefüggő döntéshozatalra (Kőszegi utcai parkolólemez)

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Németh Kálmán (alpolgármester)

37.) Egyéb személyi ügyek

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)

38.) Tájékoztató a SZOVA Zrt. alperes ellen a STRABAG Kft. felperes által indított per jelenlegi állásáról, valamint döntés az önkormányzat perbe lépéséről a felperesi oldalon az Unihall Kft-vel szemben

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)

39.) Javaslat a Szombathely, Március 15. téren található ingatlan (volt SZTK épület) vonatkozásában Szombathely város elővásárlási jogával kapcsolatos döntés meghozatalára (szóbeli előterjesztés)

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...