Közgyűlés


Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése
VÁROSHÁZA I. emeleti nagytermében
ülést tart

Nyilvános ülés

1.) Beszámoló az előző Közgyűlés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről és a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 97 kb)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 73 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(DOC: application/msword, 19.5 kb)
Határozat
(DOC: application/msword, 22 kb)
Határozat
(DOC: application/msword, 20 kb)
Határozat
(DOC: application/msword, 20 kb)
Határozat
(DOC: application/msword, 20 kb)
Határozat
(DOC: application/msword, 19.5 kb)
Határozat
(DOC: application/msword, 20 kb)
Határozat
(DOC: application/msword, 19.5 kb)
Határozat
(DOC: application/msword, 21 kb)
Határozat
(DOC: application/msword, 20.5 kb)
Határozat
(DOC: application/msword, 20 kb)
Határozat
(DOC: application/msword, 19.5 kb)
Határozat
(DOC: application/msword, 19 kb)

2.) Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előadó:
Kaczmarski János dr. (jegyző)
Előterjesztés(ek)
Tájékoztató
(DOC: application/msword, 63 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(DOC: application/msword, 19 kb)

3.) Tájékoztató a törvényesség helyzetéről és a hatósági munkáról

Előadó:
Kaczmarski János dr. (jegyző)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 44.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(DOC: application/msword, 19 kb)

4.) kérdés

Előadó:
Eck-Varga Zsuzsanna (Képviselő)
Előterjesztés(ek)
Egyéb dokumentum
(pdf: application/pdf, 732.67 kb)

5.) Javaslat Szombathely város egészségügyi alapellátási körzeteiről szóló 14/2002. (VI.20.) számú önkormányzati rendelet módosítására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Kaczmarski János dr. (jegyző)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 53.5 kb)
Rendelettervezet
(doc: application/msword, 22 kb)
Területi ellátás körzetei
(doc: application/msword, 154 kb)
Rendelettervezet
(doc: application/msword, 22 kb)
Rendelet
(DOC: application/msword, 21.5 kb)
Rendelet
(DOC: application/msword, 163.5 kb)

6.) Javaslat az önkormnyzat tulajdonában álló lakásokban a Távhőszolgáltató Kft.-vel szemben felhalmozott díjhátralékok kezeléséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Kaczmarski János dr. (jegyző)
Előterjesztés(ek)
Rendelettervezet
(doc: application/msword, 36.5 kb)
Rendelettervezet
(doc: application/msword, 46.5 kb)
Rendelettervezet
(doc: application/msword, 36.5 kb)
Rendelet
(DOC: application/msword, 47.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(DOC: application/msword, 19.5 kb)

7.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáről szóló 20/2003. ( V. 29.) rendelet módosításáról

Előadó:
Ipkovich György dr. (Polgármester)
Kaczmarski János dr. (Jegyző)
Előterjesztés(ek)
Rendelettervezet
(DOC: application/msword, 36 kb)
Rendelettervezet
(DOC: application/msword, 36 kb)
Rendelet
(DOC: application/msword, 20 kb)

8.) Javaslat az önkormányzati beruházásban megvalósuló út- és közműépítés költségeiről szóló új önkormányzati rendelet megalkotására

Előadó:
Ipkovich György dr. (Polgármester)
Előterjesztés(ek)
Rendelettervezet
(DOC: application/msword, 59 kb)
Rendelettervezet
(DOC: application/msword, 59 kb)
Rendelet
(DOC: application/msword, 42.5 kb)

9.) Beszámoló Szombathely Megyei Jogú Város 2005. évi bunügyi és közbiztonsági helyzetérol

Előadó:
Gulyás Ferenc dr. r.alezredes (Előterjeszés-készítő)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 27.5 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 85 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(DOC: application/msword, 19 kb)

10.) Tájékoztató a Bunmegelozési és Közbiztonsági Bizottság 2005. évi munkájáról

Előadó:
Szabó Gábor dr. (Bűnmegelőzési Bizottság elnök)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 28 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 57 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(DOC: application/msword, 19 kb)

11.) Tájékoztató Szombathely Megyei Jogú Város Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriumának 2005. évi működéséről

Előadó:
#13a288e6-b71b-40db-912f-e80666243234 ()
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 27.5 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 48.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(DOC: application/msword, 19 kb)

12.) Beszámoló SZMJV Közgyulése állandó bizottságai négy évi tevékenységérol

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Magyar József (Környezetvédelmi Szakmai Bizottság Elnöke, Városi Képviselő)
Szabó Gábor dr. (Bűnmegelőzési Bizottság elnök)
Csönge Márta (Ügyrendi Bizottság Elnöke, Városi Képviselő)
Tóth Kálmán (Idegenforgalmi Szakmai Bizottság Elnöke, Városi Képviselő)
Vargha Károly (Oktatási és Ifjúsági Bizottság Elnöke, Városi Képviselő)
Pavelkovits László (Sport Bizottság Elnöke, Városi Képviselő)
Soós József (Városfejlesztési Bizottság Elnöke, Városi Képviselő)
Abajkovics Péter (Informatikai Szakmai Bizottság Elnöke, Városi Képviselő)
Gyebrovszki János (Szociális Bizottság Elnöke, Városi Képviselő)
Horváth György (Kulturális és Társadalmi Kapcs. Biz. Elnök, Városi Képviselő)
Kővári Attila (Lakásépítési és Fenntartási Biz. Elnöke, Városi Képviselő)
Szücs Gábor (Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Elnöke, Városi Képviselő)
Prugberger Emil dr. (Egészségügyi Bizottság Elnöke, Városi Képviselő)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 31.5 kb)
Kulturális Bizottság munkájáról beszámoló
(doc: application/msword, 49.5 kb)
Oktatási Bizottság munkájáról beszámoló
(DOC: application/msword, 119 kb)
Egészségügyi Bizottság munkájáról beszámoló
(DOC: application/msword, 60 kb)
Sport Bizottság munkájáról beszámoló
(doc: application/msword, 60.5 kb)
Ügyrendi Bizottság munkájáról beszámoló
(DOC: application/msword, 37.5 kb)
Városfejlesztési Bizottság munkájáról beszámoló
(DOC: application/msword, 36.5 kb)
Szociális Bizottság munkájáról beszámoló
(DOC: application/msword, 67.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(DOC: application/msword, 19.5 kb)

13.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott nevelési-oktatási intézményeiben a feladatellátáshoz igazított létszámigények meghatározására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Vargha Károly (Oktatási és Ifjúsági Bizottság Elnöke, Városi Képviselő)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 139.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(DOC: application/msword, 43 kb)

14.) Javaslat nevelési-oktatási intézmények kiegészített, illetve módosított pedagógiai programjának jóváhagyására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Vargha Károly (Képviselő, az Oktatási Bizottság elnöke)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 45.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(DOC: application/msword, 20 kb)

15.) Javaslat a Pedagógiai Intézet átszervezésére, illetve a város pedagógiai szakszolgálati és szakmai szolgáltatási feladatainak ellátására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 70 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(DOC: application/msword, 19 kb)

16.) Javaslat a Herényi Kulturális és Sport Egyesület által működtetett Herényi Kultúrház térítésmentes használatba adására

Előterjesztés(ek)
Herényi kultúrház használatba adása
(doc: application/msword, 39 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 34.5 kb)

17.) Javaslat a Szombathely, Kisfaludy S. u. 1. szám alatti társas irodaház helyiségeinek társadalmi szervezetek részére történő térítésmentes használatba adására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 66 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(DOC: application/msword, 22.5 kb)
Határozat
(DOC: application/msword, 23.5 kb)

18.) Javaslat a Rajczy Imre Sportiskola és a Haladás Vasutas Sportegyesület között kötendő terembérleti szerződés jóváhagyására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Pavelkovits László (Képviselő, Sportbizottság elnöke)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 38.5 kb)
Egyéb dokumentum
(doc: application/msword, 43.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(DOC: application/msword, 20 kb)

19.) Javaslat a Szombathelyi Határőr Nyugdíjasok Egyesület részére ingyenes használat biztosítására.

Előadó:
Ipkovich György dr. (Polgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 68 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(DOC: application/msword, 20 kb)

20.) Javaslat a Regionális Szociális Forrásközpont Kht. ellátási szerződésének, valamint alapító okiratának módosítására

Előadó:
Ipkovich György dr. (Polgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 54 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(DOC: application/msword, 29.5 kb)
Határozat
(DOC: application/msword, 20.5 kb)

21.) Javaslat az Internet/intranet alapú városi hálózat további működtetésére

Előadó:
Ipkovich György dr. (Polgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 73.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(DOC: application/msword, 20 kb)

22.) Javaslat Lesenyei Márta szobrászművész és Vadász György építészmérnök alkotásában köztéri szobor felállítására

Előadó:
Ipkovich György dr. (Polgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 35 kb)
Javaslat Lesenyei Márta szobrászművész
(pdf: application/pdf, 73.8 kb)
Javaslat Lesenyei Márta szobrászművész
(pdf: application/pdf, 49.19 kb)
Javaslat Lesenyei Márta szobrászművész
(pdf: application/pdf, 98.17 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(DOC: application/msword, 19.5 kb)

Zárt ülés

23.) Egyedi hatósági ügyben benyújtott fellebbezés elbírálása

Előadó:
Ipkovich György dr. (Polgármester)

24.) Egyesített Bölcsödei Intézmény magasabb vezetője közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetésére

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)

25.) Javaslat a Belsikátorban lévő ingatlanok elidegenítésére kiírt pályázat első fordulóban történő elbírálására

Előadó:
Ipkovich György dr. (Polgármester)

26.) Javaslat a Szombathely, Markusovszky 8. sz. alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálására ( Az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra)

Előadó:
Ipkovich György dr. (Polgármester)

27.) Javaslat a Kéthly Anna., a 11-es Huszár út és az elkerülő út közötti ingatlanok hasznosítására vonatkozó 95/2006.(III.30.) Kgy. sz. határozat módósítására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...