Közgyűlés


Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése
Városháza I. emeleti nagytermében
ülést tart

Nyilvános ülés

1.) Beszámoló az előző Közgyűlés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről és a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 83 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 80 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 21.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

2.) Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előadó:
Kaczmarski János dr. (jegyző)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 109.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)

3.) Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal törvényességi és hatósági munkájáról

Előadó:
Kaczmarski János dr. (jegyző)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 89.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)

4.) Kérdés, interpelláció

Előadó:
Kaczmarski János dr. (jegyző)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 27.5 kb)
Előterjesztés
(pdf: application/pdf, 356.72 kb)

5.) Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési rendeletének VI. számú módosítása

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Németh Kálmán (alpolgármester)
Kaczmarski János dr. (jegyző)
Meghívott:
#5995ec07-c2f1-4ef6-bf07-038e8f34f6fc (könyvvizsgáló)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 30.5 kb)
Rendelettervezet
(DOC: application/msword, 67 kb)
Táblák
(XLS: application/vnd.ms-excel, 678.5 kb)
Indokolás
(DOC: application/msword, 178.5 kb)
Rendelet
(DOC: application/msword, 50 kb)
Rendelet
(XLS: application/vnd.ms-excel, 664.5 kb)
Rendelet
(DOC: application/msword, 140.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24 kb)

6.) Javaslat az önkormányzat 2010. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 37/2009.(XII.30.) rendelet módosítására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Németh Kálmán (alpolgármester)
Kaczmarski János dr. (jegyző)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 31 kb)
Rendelettervezet
(DOC: application/msword, 29.5 kb)
Rendelet
(DOC: application/msword, 31 kb)

7.) Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről szóló rendelete

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Németh Kálmán (alpolgármester)
Kaczmarski János dr. (jegyző)
Meghívott:
#5995ec07-c2f1-4ef6-bf07-038e8f34f6fc (független könyvvizsgáló)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 23 kb)
Egyéb dokumentum
(doc: application/msword, 19 kb)

8.) Javaslat a szociális igazgatásról, a gyermekek védelméről és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló többször módosított 13/1993. (IV.29.) számú önkormányzati rendelet módosítására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Kaczmarski János dr. (jegyző)
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 39 kb)
Rendelettervezet
(doc: application/msword, 52 kb)
13/1993. (IV.29.) rendelet
(doc: application/msword, 294.5 kb)
Rendelet
(doc: application/msword, 40 kb)

9.) Javaslat a szociálisan hátrányos helyzetben lévők részére adósságkezelési szolgáltatás működtetéséről szóló, többször módosított 27/2003. (VI.19.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Kaczmarski János dr. (jegyző)
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 35 kb)
27/2003. (VI.19.) rendelet
(doc: application/msword, 97.5 kb)
Rendelettervezet
(doc: application/msword, 52 kb)
Rendelet
(doc: application/msword, 41 kb)

10.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város 2010. évi közfoglalkoztatási tervének elfogadására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 42.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

11.) Javaslat Vas Megye Önkormányzatával a gyermekvédelmi szakellátási feladatok ellátásáról szóló feladat-ellátási szerződés megkötésére

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 55 kb)
Feladatellátási szerződés
(doc: application/msword, 63 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24 kb)

12.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Oladi Sportliget Ingatlanhasznosító Kft. között a 3758 hrsz-ú ingatlanon a tervezett beruházás miatt szükségessé váló kivágott fák pótlásáról szóló megállapodás elfogadására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Szabó Gábor dr. (alpolgármester)
Németh Kálmán (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 34.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)

13.) Tájékoztató a volt Savaria Nagyszálló felújításával és az ehhez kapcsolódó parkolóhelyek kialakításával kapcsolatos tárgyalások eredményéről

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Németh Kálmán (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 51.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)

14.) Javaslat nevelési-oktatási intézmények pályázatokon történő részvételére

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 59 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 25 kb)

15.) A Vas Megyei Markusovszky Kórház Stabilizációs Intézkedési Programja

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)
Prugberger Emil dr. (az Egészségügyi Szakmai Bizottság elnöke)
Meghívott:
#b0cb71e3-d021-40f6-83aa-9e9a2b6ea318 (a Markusovszky Kórház vezérigazgató főorvosa)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 61 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)

16.) Javaslat a Szombathely, Fő tér 9. szám alatti gyógyszertárhelyiségre vonatkozó bérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése feltételeinek meghatározására, döntés a további hasznosításról

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Németh Kálmán (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 52.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 22 kb)

17.) Javaslat a Szombathely, Fő tér 40. sz. alatti helyiség Weöres Sándor Színház részére történő ingyenes használatba adására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Németh Kálmán (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 50 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 23 kb)

18.) Javaslat a távhőszolgáltatás legmagasabb díjairól szóló többször módosított 27/1992. (XII.17.) önkormányzati rendelet 1. sz. Melléklete III. pontjának módosítására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Kaczmarski János dr. (jegyző)
Idrányi Zsolt ügyvezető igazgató (a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója)
Meghívott:
Németh Gábor dr. (a SZOVA Zrt. vezérigazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 34.5 kb)
Rendelettervezet
(doc: application/msword, 22 kb)
A Távhőszolgáltató Kft. kérelme
(pdf: application/pdf, 41.87 kb)
Rendelet
(doc: application/msword, 21 kb)

19.) Javaslat a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának a megtárgyalására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Idrányi Zsolt ügyvezető igazgató (a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója)
Meghívott:
Németh Gábor dr. (a SZOVA Zrt. vezérigazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 42.5 kb)
SZMSZ módosítás (egységes)
(doc: application/msword, 147 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

20.) Javaslat a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által a KEOP pályázatból rekultiválandó ingatlanra vonatkozó döntésekre

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Németh Kálmán (alpolgármester)
Meghívott:
Németh Gábor dr. (a SZOVA Zrt. vezérigazgatója)
#7ca7d75d-c615-4075-9f06-e92961b9aeda (Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási ZRt.)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 56.5 kb)
Egyéb dokumentum
(doc: application/msword, 19 kb)

21.) Javaslat 'a SZOVA Zrt. részére történt pénzeszköz-átadásról szóló Megállapodás beszámolója' elfogadására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Németh Gábor dr. (a SZOVA Zrt. vezérigazgatója)
Meghívott:
#7ca7d75d-c615-4075-9f06-e92961b9aeda (Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási ZRt.)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 805 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21.5 kb)

22.) Javaslat az un. MÁV ingatlanok adásvételének finanszírozására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Németh Gábor dr. (a SZOVA Zrt. vezérigazgatója)
Meghívott:
#7ca7d75d-c615-4075-9f06-e92961b9aeda (Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási ZRt.)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 67 kb)
Egyéb dokumentum
(doc: application/msword, 19 kb)

23.) Javaslat a Kőszegi utcai ingatlanok SZOVA Zrt-be történő apportálására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Németh Gábor dr. (a SZOVA Zrt. vezérigazgatója)
Meghívott:
#7ca7d75d-c615-4075-9f06-e92961b9aeda (Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási ZRt.)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 64 kb)
IG határozat
(PDF: application/pdf, 80.49 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 22.5 kb)

24.) Javaslat a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény rendelkezéseinek végrehajtására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 90 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

25.) Tájékoztató az Önkormányzat és a PROMED Média Szolgáltató Kft. között a Savaria Fórum kiadására vonatkozó szerződés teljesítésével kapcsolatos vizsgálat eredményéről

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Szakács Dávid dr. (a Jogi Bizottság elnöke)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 68 kb)
Egyéb dokumentum
(doc: application/msword, 19 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

Zárt ülés

26.) Javaslat a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény rendelkezéseinek végrehajtására (SZEMÉLYI ÜGYEK)

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)

27.) Javaslat egyedi hatósági ügyekben benyújtott fellebbezések elbírálására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)

28.) Javaslat nevelési-oktatási intézmény igazgatói megbízására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Rettegi Attila (az Oktatási és Ifjúsági Bizottság elnöke)
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)

29.) Javaslat a 'Szombathely, Akacs Mihály u. 7. sz. 3505 hrsz-ú ingatlanon álló épület felújításának és bővítésének generálkivitelezése' tárgyában kiírt nyílt, közösségi értékhatárt elérő közbeszerzési eljárás beérkezett ajánlataival kapcsolatos döntések meghozatalára (ülésen kerül kiosztásra)

Előadó:
Csermelyi András (a Közbeszerzési Bizottság elnöke)

30.) Javaslat a Savaria Városfejlesztési Kft. ügyvezetőjének megválasztására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...