Közgyűlés


Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése
Városháza I. emeleti nagytermében
ülést tart

Nyilvános ülés

1.) Beszámoló az előző Közgyűlés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről és a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Molnár Miklós (alpolgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Lazáry Viktor (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 97 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 75.5 kb)
Határozati javaslat
(doc: application/msword, 24 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.08 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)

2.) Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előadó:
Gaál Róbert dr. (jegyző)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 113 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 588 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

3.) Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal törvényességi és hatósági munkájáról

Előadó:
Gaál Róbert dr. (jegyző)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 72 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 589 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)

4.) Kérdés, interpelláció

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Előterjesztés(ek)
Egyéb dokumentum
(pdf: application/pdf, 1.15 mb)
Egyéb dokumentum
(pdf: application/pdf, 751.06 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 537 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

5.) Tájékoztató Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. I-IX. havi gazdálkodásáról

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Molnár Miklós (alpolgármester)
Meghívott:
Gáspárné Farkas Ágota, könyvvizsgáló ()
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 140.5 kb)
Táblák
(xls: application/vnd.ms-excel, 539 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 760 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

6.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Vas Megyei Kormányhivatal között a járási hivatalok kialakításához kötött megállapodás módosítására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Gaál Róbert dr. (jegyző)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 41 kb)
Megállapodás 8.9.sz.melléklete
(pdf: application/pdf, 2.08 kb)
Megállapodás 8.10.sz.melléklete
(pdf: application/pdf, 2.24 kb)
Megállapodás 9.sz.melléklete
(xls: application/vnd.ms-excel, 71 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 979 b)
Megállapodás módosítása
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 19.84 kb)
Megállapodás 4.sz.melléklete
(xlsx: application/octet-stream, 10.56 kb)
Megállapodás 8.1.sz.melléklete
(pdf: application/pdf, 5.87 kb)
Megállapodás 8.2.sz.melléklete
(pdf: application/pdf, 2.2 kb)
Megállapodás 8.3.sz.melléklete
(pdf: application/pdf, 2.72 kb)
Megállapodás 8.4.sz.melléklete
(pdf: application/pdf, 2.1 kb)
Megállapodás 8.6.sz.melléklete
(pdf: application/pdf, 2.6 kb)
Megállapodás 8.7.sz.melléklete
(pdf: application/pdf, 2.4 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 21.5 kb)

7.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2011.(VI.08.) önkormányzati rendelet 1. mellékletének módosítására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Gaál Róbert dr. (jegyző)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 44 kb)
Rendelettervezet
(doc: application/msword, 21.5 kb)
SZMSZ rendelet 1. sz. melléklete
(pdf: application/pdf, 196.67 kb)
SZMSZ rendelet módosítás indokolása
(doc: application/msword, 21.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 992 b)
Rendelet
(doc: application/msword, 21.5 kb)
Rendelet
(pdf: application/pdf, 584.63 kb)

8.) A Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének tájékoztatója Szombathely Megyei Jogú Város 2011. évi népegészségügyi helyzetéről

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Gyánó Gabriella dr. (kistérségi tisztifőorvos)
Meghívott:
Stánitz Éva dr. (megyei tisztifőorvos)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 44.5 kb)
Tájékoztató
(pdf: application/pdf, 540.25 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 995 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)

9.) Beszámoló a Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulás 2012. évi tevékenységéről

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Perl János, a Társulás elnöke (Külső meghívott)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 35.5 kb)
Beszámoló
(pdf: application/pdf, 351.23 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 925 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

10.) Beszámoló a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2012. I. félévi működéséről

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester, a Társulási Tanács elnöke)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 47 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 822 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

11.) Javaslat a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló 30/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Gaál Róbert dr. (jegyző)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 42.5 kb)
Rendelettervezet
(doc: application/msword, 24 kb)
Indokolás
(doc: application/msword, 23.5 kb)
Hatásvizsgálat
(doc: application/msword, 24 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 953 b)
Rendelet
(doc: application/msword, 24 kb)

12.) Javaslat a vásárok és piacokról szóló 34/1995. (X.26.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Gaál Róbert dr. (jegyző)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 34.5 kb)
Rendelettervezet
(DOC: application/msword, 23 kb)
rendelet módosítás indokolása
(doc: application/msword, 22.5 kb)
rendelet módosítás hatásvizsgálata
(doc: application/msword, 26.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 904 b)
Rendelet
(DOC: application/msword, 23.5 kb)
Rendelet
(xls: application/vnd.ms-excel, 23 kb)

13.) Javaslat a Városi Vásárcsarnok alapító okiratának módosítására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Meghívott:
Tóth Imre (a Városi Vásárcsarnok ügyvezető igazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 88.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 731 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

14.) Javaslat a környezet- és természetvédelem helyi szabályairól szóló 33/2012. (XI.12) önkormányzati rendelet módosítására (I. OLVASAT)

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Gaál Róbert dr. (jegyző)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 38.5 kb)
Rendelettervezet
(doc: application/msword, 27.5 kb)
Indokolás
(doc: application/msword, 24 kb)
Hatásvizsgálat
(doc: application/msword, 26 kb)
Környzetvédelmi rendet - egységes szerkezet
(doc: application/msword, 115.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 948 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

15.) Javaslat a helyi közösségi közlekedés 2013. évi vonaljegy és bérletjegy díjainak meghatározására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Meghívott:
Papp László (a VASI VOLÁN Közlekedési Zrt. vezérigazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 62 kb)
Határozati javaslat
(doc: application/msword, 24.5 kb)
VOLÁN Zrt. levele
(pdf: application/pdf, 448.33 kb)
2013.évi tarifajavaslat
(xls: application/vnd.ms-excel, 43.5 kb)
VOLÁN - Közszolgáltatási szerződés V. mód.
(doc: application/msword, 32.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 769 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 23 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 24.5 kb)

16.) Tájékoztató a VASI VOLÁN Zrt. által készített 2012. I. félévi helyi személyszállítás bevételei és ráfordításai elszámolásának felülvizsgálatáról

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Papp László (a VASI VOLÁN Közlekedési Zrt. vezérigazgatója)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 62 kb)
Határozati javaslat
(doc: application/msword, 26 kb)
VOLÁN Zrt. levél
(pdf: application/pdf, 448.33 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1013 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 26 kb)

17.) Javaslat a fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló 21/2012. (V.10.) önkormányzati rendelet valamint a fizetőparkolók üzemeltetésére vonatkozó szerződés módosítására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Gaál Róbert dr. (jegyző)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Meghívott:
Németh Gábor dr. (a SZOVA Zrt. vezérigazgatója)
Popgyákunik Péter dr. (a SZOVA Zrt. IG.elnöke)
Előterjesztés(ek)
Fizető parkoló övezet kiterjesztésének terve
(pdf: application/pdf, 167.22 kb)
Fizető parkoló övezet kiterjesztésének terve
(pdf: application/pdf, 291.35 kb)
Fizető parkoló övezet kiterjesztésének terve
(pdf: application/pdf, 211.17 kb)
Indokolás
(doc: application/msword, 31.5 kb)
SZOVA Zrt. IG határozata
(pdf: application/pdf, 721.77 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1018 b)
Rendelet
(doc: application/msword, 25 kb)
Rendelettervezet
(doc: application/msword, 122 kb)
Rendelet
(doc: application/msword, 29 kb)
Rendelet
(doc: application/msword, 35.5 kb)
Rendelet
(doc: application/msword, 23 kb)
Fizető parkoló övezet kiterjesztésének terve
(pdf: application/pdf, 164.05 kb)
Fizető parkoló övezet kiterjesztésének terve
(pdf: application/pdf, 192.1 kb)
Fizető parkoló övezet kiterjesztésének terve
(pdf: application/pdf, 154.83 kb)
Fizető parkoló övezet kiterjesztésének terve
(pdf: application/pdf, 93.49 kb)
Fizető parkoló övezet kiterjesztésének terve
(pdf: application/pdf, 149.35 kb)
Fizető parkoló övezet kiterjesztésének terve
(pdf: application/pdf, 117.98 kb)
Fizető parkoló övezet kiterjesztésének terve
(pdf: application/pdf, 150.75 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 23 kb)

18.) Tájékoztató a Savaria Városfejlesztési Kft. megszüntetésével összefüggő intézkedések megtételéről

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
#496da6de-5ef3-4b07-92d4-b92d6da1ff33 (a Városfejlesztési Kft. ügyvezető igazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 59 kb)
A Savaria Városfejlesztési Kft. vesztetéseinek minimalizálására tett intézkedések
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 71.49 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 958 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 23.5 kb)

19.) Javaslat az önkormányzat többségi tulajdonában lévő VASIVÍZ Zrt. Közgyűlése napirendjeinek megtárgyalására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Meghívott:
Kohuth Viktor dr. (a VASIVÍZ Zrt. vezérigazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 73 kb)
VASIVÍZ Zrt. Közgyűlési Meghívója
(doc: application/msword, 24.5 kb)
Javadalmazási Szabályzat módosítása
(doc: application/msword, 22 kb)
IG és FEB határozatok
(pdf: application/pdf, 5.51 mb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 779 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 22 kb)

20.) Javaslat a FALCO KC Szombathely Kft. részére biztosított kezességvállalás meghosszabbítására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Molnár Miklós (alpolgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Lazáry Viktor (alpolgármester)
Meghívott:
Gráczer György (a FALCO KC Szombathely Kft. ügyvezető igazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 39.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.03 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

21.) Javaslat az un. MÁV ingatlanok kezelésbe vételének kezdeményezésére, illetőleg a tulajdonszerzéshez kapcsolódó kötelezettségvállalásokra

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 59 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 810 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

22.) Javaslat a Szürcsapó u. 2-4 szám alatti helyiség Székesegyházi Főplébánia Karitasz részére történő ingyenes használatba adására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 62 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 803 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24.5 kb)

23.) Javaslat feladat-ellátási megállapodás megkötésére a Szombathelyi Siker Könyvtár Alapítvánnyal

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Molnár Miklós (alpolgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 41 kb)
Feladat-ellátási megállapodás
(doc: application/msword, 33 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 913 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 22 kb)

24.) Javaslat a középfokú oktatási intézmények által használt, oktatáshoz közvetlenül nem kapcsolódó ingatlanok leválasztására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 177 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 796 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 28.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 21.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 22 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 23 kb)

25.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Hosszú Távú Településfejlesztési Koncepciója és Integrált Településfejlesztési Stratégia megvalósításához szükséges fedezet biztosítására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Molnár Miklós (alpolgármester)
Lazáry Viktor (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 40.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1010 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 22 kb)

26.) Javaslat a 'Claudius' Ipari Park bővítésére vonatkozó kérelemmel kapcsolatos döntés meghozatalára

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Molnár Miklós (alpolgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Lazáry Viktor (alpolgármester)
Meghívott:
Németh Gábor dr. (a SZOVA Zrt. vezérigazgatója)
Popgyákunik Péter dr. (a SZOVA Zrt. IG.elnöke)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 39 kb)
Térkép
(pdf: application/pdf, 2.12 mb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.04 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

27.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szombathely város egészségügyi alapellátási körzeteiről szóló 14/2002.(VI.20. rendelete módosítására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Gaál Róbert dr. (jegyző)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 42.5 kb)
Rendelet
(doc: application/msword, 131 kb)
Rendelet
(doc: application/msword, 86.5 kb)
Rendelet
(doc: application/msword, 123 kb)
Rendelet
(doc: application/msword, 154 kb)
Rendelettervezet
(doc: application/msword, 33 kb)
Hatásvizsgálati lap
(doc: application/msword, 24.5 kb)
Felnőtt háziorvosi szolgálat
(doc: application/msword, 131.5 kb)
Házi gyermekorvosi szolgálat
(doc: application/msword, 88 kb)
Fogorvosi szolgálat
(doc: application/msword, 123.5 kb)
Védőnői szolgálat
(doc: application/msword, 145.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 991 b)
Rendelet
(doc: application/msword, 30 kb)

28.) Javaslat háziorvosi és fogorvosi megállapodások jóváhagyására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 73 kb)
Megállapodás (nem eszközprivatizált)
(doc: application/msword, 113.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 728 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

29.) Javaslat a felnőtt háziorvosi rendelési idők 2013. január 1. napjától történő módosítására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 40.5 kb)
Felnőtt háziorvosi rendelési idő
(doc: application/msword, 72.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 763 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)

30.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott óvodákban az egyéb szolgáltatásokért 2013. évtől fizetendő díjak rendszerének szabályaira

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Molnár Miklós (alpolgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 88.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 985 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 35.5 kb)

31.) Javaslat a nevelési-oktatási intézményekben fizetendő tandíjak és térítési díjak rendszerének szabályairól szóló 39/1995. (XI.23.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Gaál Róbert dr. (jegyző)
Marton Zsolt (alpolgármester)

32.) Javaslat a bölcsődék valamint a köznevelési intézmények 2013. évi élelmezési nyersanyagnormájának meghatározására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 182.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 787 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 30.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 54.5 kb)

33.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő költségvetési intézmények alapító okiratának módosítására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 86.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 809 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 28.5 kb)

34.) Javaslat közoktatási feladat-ellátási megállapodások felmondására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 61.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 732 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24 kb)

35.) Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a Türr István Képző és Kutató Intézettel és a Savaria TISZK Kft-vel

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 79.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 794 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)

36.) Javaslat a gyermekvédelmi szakellátás tárgyában kötött feladat-ellátási szerződés módosítására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 47.5 kb)
Részletes kimutatás a támogatási összegről
(doc: application/msword, 118 kb)
Feladat-ellátási szerződés módosítása
(doc: application/msword, 61.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 769 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)

37.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. évi munkatervének jóváhagyására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 39 kb)
munkatervhez beérkezett javaslatok
(doc: application/msword, 167 kb)
2013. évi munkaterv-tervezet
(DOC: application/msword, 365 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 757 b)
Egyéb dokumentum
(doc: application/msword, 34 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

38.) Javaslat alapítványok támogatására (sürgősségi indítvány)

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Molnár Miklós (alpolgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 45.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 875 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 23.5 kb)

39.) Javaslat a Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás módosítására (sürgősségi indítvány)

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 790 b)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 157 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 148 kb)

40.) Javaslat a Promed Média Szolgáltató Kft-vel a Savaria Fórum kiadása, megjelentetése, terjesztése tárgyában kötött szerződés azonnali hatályú felmondására (sürgősségi indítvány)

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Lazáry Viktor (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 40.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1005 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)

Zárt ülés

41.) Javaslat a Vas Megyei Kormányhivatal valamint Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata között a járási hivatalok kialakításáról szóló megállapodás 5. számú mellékletének jóváhagyására (az anyag az ülésen kerül kiosztásra)

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Gaál Róbert dr. (jegyző)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Meghívott:
Harangozó Bertalan (kormánymegbízott)

42.) Egyedi hatósági ügyekben benyújtott fellebbezések elbírálása

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)

43.) Javaslat köznevelési intézmények magasabb vezetői megbízására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Rettegi Attila (az Oktatási Bizottság elnöke)
Marton Zsolt (alpolgármester)

44.) Javaslat az AGORA Szombathelyi Kulturális Központ igazgatói álláshelyére meghirdetett pályázat elbírálására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Lazáry Viktor (alpolgármester)
Sági József (a Kulturális és Sport Bizottság elnöke)

45.) Javaslat a FALCO KC. Szombathely Kft. ügyvezető igazgatójának megválasztására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)

46.) Egyéb személyi ügyek

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...