Közgyűlés


Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése
Városháza I. emeleti nagytermében
ülést tart

Nyilvános ülés

1.) Beszámoló az előző Közgyűlés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről és a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 194.5 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 88 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 22 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 21.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)

2.) Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előadó:
Kaczmarski János dr. (jegyző)
Előterjesztés(ek)
Tájékoztató
(doc: application/msword, 103 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)

3.) Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal törvényességi és hatósági munkájáról

Előadó:
Kaczmarski János dr. (jegyző)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 79 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

4.) Kérdés, interpelláció

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)

5.) Szombathely Megyei Jogú város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló rendelete I.számú módosítására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Németh Kálmán (alpolgármester)
Meghívott:
#5995ec07-c2f1-4ef6-bf07-038e8f34f6fc (független könyvvizsgáló)
Előterjesztés(ek)
Rendelettervezet
(DOC: application/msword, 62 kb)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 26.5 kb)
Rendelet
(DOC: application/msword, 50 kb)
Rendelet
(XLS: application/vnd.ms-excel, 675 kb)
Rendelet
(DOC: application/msword, 88 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 25.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)

6.) Javaslat az AGÓRA Multifunkcionális Közösségi Központok és Területi Közművelődési Tanácsadó Szolgálat Infrastrukturális feltételeinek kialakítása című pályázattal kapcsolatos döntés meghozatalára

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 66 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)

7.) Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Szombathelyi Kistérségi Intézetének 2008. évi tájékoztatója Szombathely város népegészségügyi helyzetéről

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
#64b134ac-3100-4762-a0c5-d9165d907688 (az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Kistérségi Intézete kistérségi tisztifőorvos)

8.) Tájékoztató az Országos Mentőszolgálat Nyugat-dunántúli Regionális Mentőszervezete által működtetett központi orvosi ügyelet rendszerének 2008. évi tevékenységéről

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
#ce6c37a4-9f15-4423-91a5-d27af528a5af (az OMSZ Nyugat-Dunántúli Regionális Mentőszervezet regionális orvosigazgatója)

9.) Javaslat az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő közhasznú társaságok alapító okiratainak módosítására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Horváth Olga (a Savaria Rehab-Team Kht. ügyvezető igazgatója)
Szöllősi Iván (a Szombathelyi Televízió és Rádió Kht. ügyvezető igazgatója)
Füzessy Józsefné (a Regionális Szociális Forrásközpont Kht. ügyvezető igazgatója)
Tóthné Farkas Anikó (a Szombathelyi Televízió és Rádió Kht. gazdasági vezetője)
Takács József (a Szombathelyi Sportszolgáltató Kht. mb. ügyvezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 61.5 kb)
A Savaria REHAB-TEAM Nonprofit Kft. alapító okirata
(doc: application/msword, 167.5 kb)
FEB jegyzőkönyv - Savaria Rehab-Team Kht.
(doc: application/msword, 1.55 mb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

10.) Javaslat a SAVARIA-REHAB TEAM Kkht. és a Regionális Szociális Forrásközpont Kht. Szervezeti és Működési Szabályzatainak módosítására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Horváth Olga (a Savaria Rehab-Team Kht. ügyvezető igazgatója)
Horváthné Németh Klára dr. (a Regionális Szociális Forrásközpont Kht. ügyvezető igazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 62 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

11.) Javaslat a SAVARIA-REHAB TEAM KKht-val ellátási szerződés megkötésére

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Horváth Olga (a Savaria Rehab-Team Kht. ügyvezető igazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 48 kb)
Ellátási szerződés
(doc: application/msword, 80 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24 kb)

12.) Javaslat a Regionális Szociális Forrásközpont Kht-val ellátási szerződés módosítására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Füzessy Józsefné (a Regionális Szociális Forrásközpont Kht. ügyvezető igazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 46 kb)
Ellátási szerződés
(doc: application/msword, 93 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 22.5 kb)

13.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. évi lakás-felhasználási tervére

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)
Kővári Attila (a Lakás Bizottság elnöke)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 80 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 22.5 kb)

14.) Javaslat a nem önkormányzati tulajdonban lévő lakásban lakók lakbértámogatásáról szóló 21/2008. (X.3.) rendelet módosítására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Kaczmarski János dr. (jegyző)
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 38.5 kb)
Rendelettervezet
(doc: application/msword, 33.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 957 b)

15.) Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások térítési díjáról szóló 11/1993. (IV.1.) rendelet módosítására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Kaczmarski János dr. (jegyző)
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 33.5 kb)
Rendelettervezet
(doc: application/msword, 268 kb)
Rendelettervezet
(doc: application/msword, 424.5 kb)
Rendelet
(doc: application/msword, 186.5 kb)

16.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város járóbeteg ellátásának jövőjére

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 73 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 747 b)

17.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város lakosságának egészségügyi állapotfelmérésére

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 36 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

18.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város drogellenes stratégiája 2009. évi cselekvési tervének jóváhagyására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Feiszt György (tanácsnok, a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum elnöke)
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 46.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 25.5 kb)

19.) Javaslat a bölcsődei nyersanyagnormák meghatározására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 65.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

20.) Javaslat az Egyesített Bölcsődei Intézmény által a 'Szociális alap- és szakosított ellátás, valamint gyermekjóléti alap- és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó közintézmények akadálymentesítése' címmel benyújtandó pályázat támogatására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 66.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

21.) Javaslat az Egyesített Bölcsődei Intézmény által a 'Bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése támogatás igénybevételének részletes feltételeiről' címmel benyújtandó pályázat támogatására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 63 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

22.) Javaslat a Szociális Szolgáltató Központ által a 'Szociális alap- és szakosított ellátás, valamint gyermekjóléti alap- és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó közintézmények akadálymentesítése' címmel benyújtandó pályázat támogatására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 66.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)

23.) Javaslat nevelési, oktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésére kiírt pályázat benyújtására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 41 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

24.) Javaslat a gazdasági válság miatt állásukat vesztett dolgozók átképzésére

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 82.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

25.) Javaslat a Szombathelyi Sportszolgáltató Kft. ügyvezetői álláshelyének betöltésére szóló pályázati felhívásra

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 43.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21.5 kb)

26.) Javaslat az önkormányzat és a Vasi Volán Zrt. közötti külön megállapodás megkötésére, a ráfordítások, a veszteség kiegyenlítés számításának rendjéről

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Németh Kálmán (alpolgármester)
Meghívott:
Papp László (a VASI VOLÁN Közlekedési Zrt. vezérigazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 63.5 kb)
1. sz. melléklet
(doc: application/msword, 36 kb)
2. sz. melléklet
(doc: application/msword, 32.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 22 kb)

27.) Javaslat a szombathelyi kőszínház építészeti programjának elfogadására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Németh Kálmán (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 44.5 kb)
Tervpályázati felhívás
(doc: application/msword, 142 kb)
Részvételi dokumentáció
(pdf: application/pdf, 178.87 kb)
Tervezési dokumentáció
(pdf: application/pdf, 527.06 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

28.) Javaslat a 2009. évi útfelújítási program módosítására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Németh Kálmán (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 66.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 63 kb)

29.) Javaslat az'Egyéb intézményi felújítások' 2009. évi költségvetésben biztosított előirányzatának felhasználására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Németh Kálmán (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 40.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)

30.) Javaslat a KIEPR-2008-006/NYDR regisztrációs számú a 'Belváros kulturális és üzleti célú megújítása' című projekt pályázati önerő fedezetének megosztására Szombathely Megyei Jogú Város 2009. évi és 2010. évi költségvetésében

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Németh Kálmán (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 176 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 21.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 22 kb)

31.) Javaslat a 'Szombathely Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése' tárgyú, 2003/HU/16/P/PE/021 hivatkozási számú Kohéziós Alap/ISPA projekttel kapcsolatos döntsek meghozatalára

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
#a5759e40-9679-48e2-ab1a-8274768d1904 (a VASIVÍZ Zrt. vezérigazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 194.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

32.) Javaslat a Kőszegi u. 9. sz. alatti ingatlan meghatározott tulajdoni hányadára vonatkozó adásvételi ajánlat elbírálására, valamint a Szabályozási Terv módosítására az ingatlannal kapcsolatban

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Németh Kálmán (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 49 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)

33.) Javaslat a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának módosítására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Németh Gábor dr. (a SZOVA Zrt. vezérigazgatója)
Meghívott:
#fbd87ab0-738c-4038-a647-8bc825dcbbbb (a SZOVA ZRt. városgazdálkodási egységvezetője)

34.) Javaslat az un.MÁV ingatlanok adásvételi szerződésének finanszírozására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Németh Gábor dr. (a SZOVA Zrt. vezérigazgatója)
Meghívott:
#7ca7d75d-c615-4075-9f06-e92961b9aeda (Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási ZRt.)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 67 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

35.) Javaslat a szombathelyi kőszínház építéséhez nyújtott kormányzati támogatások felhasználására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Németh Kálmán (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 92 kb)
Projektjavaslat
(doc: application/msword, 176.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 28.5 kb)

Zárt ülés

36.) Javaslat a Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. 2009. évi üzleti tervének elfogadására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Németh Gábor dr. (a SZOVA Zrt. vezérigazgatója)
Meghívott:
#7ca7d75d-c615-4075-9f06-e92961b9aeda (Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási ZRt.)

37.) Javaslat az okmányiroda (Bejczy u. 1-3.) bérleti díjának elengedésére

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Kaczmarski János dr. (jegyző)
Meghívott:
Németh Gábor dr. (a SZOVA Zrt. vezérigazgatója)
#7ca7d75d-c615-4075-9f06-e92961b9aeda (Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási ZRt.)

38.) Javaslat egyedi hatósági ügyekben benyújtott fellebbezések elbírálására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)

39.) Javaslat a Szociális Szolgáltató Központ vezetői állására meghirdetett pályázat elbírálására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Szakály Gábor (a Szociális, Foglalkoztatási és Esélyegyenlőségi Bizottság elnöke)
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)

40.) Javaslat önkormányzati kitüntetés adományozására /'Szombathely Közrendjéért-díj'/

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Szakács Dávid dr. (a Jogi Bizottság elnöke)

41.) Egyéb személyi ügyek

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Marton Zsolt (koordinációs tanácsnok)
Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...