Közgyűlés


Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése
Városháza I. emeleti nagytermében
ülést tart

Nyilvános ülés

1.) Beszámoló az előző Közgyűlés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről és a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 102.5 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 501 kb)
Egyéb dokumentum
(pdf: application/pdf, 130.52 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 26.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 35.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)

2.) Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előadó:
Kaczmarski János dr. (jegyző)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 220 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)

3.) Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal törvényességi és hatósági munkájáról

Előadó:
Kaczmarski János dr. (jegyző)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 129.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)

4.) Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési rendeletének IV. számú módosítása

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Németh Kálmán (alpolgármester)
Kaczmarski János dr. (jegyző)
Meghívott:
#5995ec07-c2f1-4ef6-bf07-038e8f34f6fc (könyvvizsgáló)
Előterjesztés(ek)
Táblák
(XLS: application/vnd.ms-excel, 708.5 kb)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 30.5 kb)
Rendelettervezet
(DOC: application/msword, 73 kb)
Indokolás
(DOC: application/msword, 223 kb)
Tájékoztató
(doc: application/msword, 46.5 kb)
Rendelet
(DOC: application/msword, 53.5 kb)
Rendelet
(XLS: application/vnd.ms-excel, 702 kb)
Rendelet
(DOC: application/msword, 189 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 30 kb)

5.) Tájékoztató Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési gazdálkodásának I. félévi helyzetéről

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Németh Kálmán (alpolgármester)
Meghívott:
#5995ec07-c2f1-4ef6-bf07-038e8f34f6fc (független könyvvizsgáló)
Előterjesztés(ek)
Táblák
(XLS: application/vnd.ms-excel, 679.5 kb)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 125.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)

6.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 29/2004.(VI.30.) rendeletének módosítására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Németh Kálmán (alpolgármester)
Kaczmarski János dr. (jegyző)
Előterjesztés(ek)
Rendelettervezet
(doc: application/msword, 67 kb)
Rendelet
(doc: application/msword, 27.5 kb)

7.) Javaslat a SAVARIA TISZK Nonprofit Kft. törzstőke csökkentésének végrehajtására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Németh Kálmán (alpolgármester)
Szabó Leventéné (a SAVARIA TISZK Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 75.5 kb)
TISZK törzstőke csökkentése_1.sz.mell.
(doc: application/msword, 364 kb)
TISZK törzstőke csökkentése_2.sz.melléklet
(DOC: application/msword, 77.5 kb)
TISZK törzstőke csökkentése_3.sz.melléklet
(doc: application/msword, 22.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 22 kb)

8.) Javaslat a 'Savaria Városfejlesztési Kft.' létrehozására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Szabó Gábor dr. (alpolgármester)
Németh Kálmán (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 888 kb)
Savaria Városfejlesztési Kft. létrehozása_SZMSZ
(doc: application/msword, 103.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)

9.) Javaslat a Szombathely Megyei Jogú Város belvárosának funkcióbővítő megújítása (NYDOP-3.1.1/B-2009-0003) projekt támogatási szerződésének megkötéséhez szükséges döntések meghozatalára

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Szabó Gábor dr. (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 92 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 21.5 kb)

10.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010. évi belső ellenőrzési tervére

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Kaczmarski János dr. (jegyző)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 41 kb)
2010. évi belső ellenőrzési terv_stratégiai terv
(DOC: application/msword, 41.5 kb)
2010.évi belső ellenőrzési terv_munkaidőmérleg
(doc: application/msword, 24 kb)
2010.évi belső ellenőrzési terv_módosít09
(XLS: application/vnd.ms-excel, 45 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)

11.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város költségvetési intézményeinek 2010. évi fenntartó általi ellenőrzési tervére

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Kaczmarski János dr. (jegyző)

12.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város által fenntartott költségvetési intézmények 2010. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Kaczmarski János dr. (jegyző)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 34.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

13.) Tájékoztató Szombathely Megyei Jogú Város által fenntartott intézményeinek és 100%-os tulajdonú gazdasági társaságai szociális alapellátásának vizsgálatáról

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)
Meghívott:
Szántó Tamás dr., Kampik Csaba, Szollár Zsuzsa a vizsgálati anyag készítői (Külső meghívott)
Előterjesztés(ek)
Vizsgálati anyag
(pdf: application/pdf, 492.55 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 41.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)

14.) Javaslat Szociális Szakmai Egyeztető Tanács létrehozására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 73.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

15.) Tájékoztató Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata által biztosított szociális szolgáltatások 2008. évi feladatellátásáról

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 46 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)

16.) Javaslat a lakáshoz jutás, a lakbérek és a lakbértámogatás, az önkormányzat által a lakásvásárláshoz és építéshez nyútjható támogatások szabályai megállapításáról szóló 15/2009. (VI.3.) rendelet módosítására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Kaczmarski János dr. (jegyző)
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 34 kb)
Rendelettervezet
(doc: application/msword, 34.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

17.) Javaslat a nehéz helyzetbe került, lakáshitellel rendelkező adósok megsegítése érdekében szükséges önkormányzati rendelet módosításának első olvasatban történő megtárgyalására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Kaczmarski János dr. (jegyző)
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 40.5 kb)
Rendelettervezet
(doc: application/msword, 55 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

18.) Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a Vas Megye és Szombathely Megyei Jogú Város Nyugdíjas Közösségek Érdekvédelmi Szövetségével

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)

19.) Javaslat az Egyesített Bölcsődei Intézmény részére az 'Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz' című pályázat benyújtására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 70 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21.5 kb)

20.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata által az 'Előminősítő pályázati felhívás jelzőrendszeres házi segítségnyújtást működtető szolgáltatók befogadására és állami támogatására' címmel benyújtandó pályázat támogatására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 76 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

21.) Javaslat a Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft. 'Szociális képzések fejlesztése, szakemberek képzése, továbbképzése és készségfejlesztése, valamint a helyi fejlesztési kapacitások megerősítése' című pályázatának jóváhagyására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 81 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 22 kb)

22.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata nevelési-oktatási intézményei 2009-2014. közötti időszakra vonatkozó feladatellátási, intézményműködtetési és fejlesztési tervére

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)

23.) Javaslat a Szombathelyi Kistérség többcélú társulás közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési tervének elfogadására

Előadó:
Szabó Gábor dr. (alpolgármester)

24.) Tájékoztató a gyermek- és ijfúságvédelmi felelősök tevékenységéről Szombathely Megyei Jogú Város közoktatási intézményeiben

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 111 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)

25.) Javaslat pályázaton elnyert pénzeszköz terhére történő eszközbeszerzés engedélyezése (Puskás Tivadar Szakképző Iskola)

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 39.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)

26.) A belváros kereskedelmének fellendítését célzó 'Szombathelyi Szombat' program 2008. december 1. - 2009. október 31. közötti időszakának tapasztalatairól

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Németh Kálmán (alpolgármester)
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 81.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21.5 kb)

27.) Javaslat a 'Szombathelyi Szombat' program miatt szükséges, a fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló 28/1996.(VI.27.) rendelet módosítására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Németh Kálmán (alpolgármester)
Kaczmarski János dr. (jegyző)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 38 kb)
Rendelettervezet
(doc: application/msword, 24.5 kb)
Rendelet
(doc: application/msword, 20.5 kb)

28.) Javaslat a 'Weöres Sándor Színház ideiglenes játszóhelyének kialakítása a HEMO épületében' beruházási programjának módosítására (ülésen kiosztandó)

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Németh Kálmán (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 19 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 34 kb)
HEMO beruházási programja
(DOC: application/msword, 68.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

29.) Javaslat a 2010. évi útfelújítási program jóváhagyására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Németh Kálmán (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 73.5 kb)
2009. évben jóváhagyott útfelújítási lista
(doc: application/msword, 29.5 kb)
2010. évben tervezett útfelújítási lista
(xls: application/vnd.ms-excel, 62.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)

30.) Tájékoztató a VPOP által a 'Vám- és Pénzügyőri Hivatal Szombathely elhelyezésére szolgáló ingatlan bérlete' tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárásról, illetve javaslat a bérleti jogviszony meghosszabbítására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Németh Kálmán (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 48.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)

31.) Javaslat új utcák elnevezésére

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Németh Kálmán (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 37 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 23 kb)

32.) A Vas Megyei Markusovszky Kórház Stabilizációs Intézkedési Programja

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 72.5 kb)
Egyéb dokumentum
(doc: application/msword, 19 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 742 b)

33.) A Bűnmegelőzési, Közbiztonsági és Közrendvédelmi Bizottság tagjának megválasztása (szóbeli előterjesztés)

Előadó:
Molnár Miklós (képviselő)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)

34.) Javaslat a Szombathelyi Haladás Labdarúgó és Sportszolgáltató Kft. tőkeemelésének végrehajtására a működési támogatásra biztosított költségvetési forrás terhére

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Németh Kálmán (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 41 kb)
Haladás Kft. tőkemelés_Haladás Kft. levele
(doc: application/msword, 133 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

Zárt ülés

35.) Javaslat egyedi hatósági ügyekben benyújtott fellebbezések elbírálására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)

36.) Javaslat a Szombathely, Kossuth L. u. 2. szám alatti ingatlanra vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás megadására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Németh Kálmán (alpolgármester)

37.) Javaslat a szombathelyi 6203 hrsz-ú ingatlannal összefüggő döntéshozatalra (Kőszegi utcai parkolólemez)

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Németh Kálmán (alpolgármester)

38.) Javaslat a sport és a kultúra területén dolgozók önkormányzati kitüntésére (ülésen kerül kiosztásra)

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)
Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...