Közgyűlés


Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése
Városháza I. emeleti nagytermében
ülést tart

Nyilvános ülés

1.) Javaslat a Nyugat-Dunántúli Régió felsőfokú szakképzésének megújítására szolgáló modell-projekt elnevezésű pályázat önrészének biztosítására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 61.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(DOC: application/msword, 21.5 kb)
Határozat
(DOC: application/msword, 20 kb)

2.) Beszámoló az elozo Közgyulés óta eltelt idoszak fontosabb eseményeirol és a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseirol

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 76.5 kb)
Előterjesztés
(pdf: application/pdf, 472.09 kb)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 48 kb)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 72.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(DOC: application/msword, 19.5 kb)
Határozat
(DOC: application/msword, 19 kb)
Határozat
(DOC: application/msword, 20 kb)
Határozat
(DOC: application/msword, 19.5 kb)
Határozat
(DOC: application/msword, 20 kb)
Határozat
(DOC: application/msword, 19.5 kb)
Határozat
(DOC: application/msword, 20 kb)
Határozat
(DOC: application/msword, 19 kb)

3.) Tájékoztató a lejárt határideju közgyulési határozatok végrehajtásáról

Előadó:
Kaczmarski János dr. (jegyző)
Előterjesztés(ek)
Tájékoztató
(DOC: application/msword, 54.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(DOC: application/msword, 19 kb)

4.) Tájékoztató a törvényesség helyzetérol és a hatósági munkáról

Előadó:
Kaczmarski János dr. (jegyző)
Előterjesztés(ek)
Tájékoztató
(DOC: application/msword, 55.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(DOC: application/msword, 19 kb)

5.) Kérdés

Előadó:
Magyar József (Környezetvédelmi Szakmai Bizottság elnöke)
Prugberger Emil dr. (Egészségügyi Bizottság elnöke)
Gyimesi József dr. (városi képviselő)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(pdf: application/pdf, 173.14 kb)
Előterjesztés
(pdf: application/pdf, 213.08 kb)
Előterjesztés
(pdf: application/pdf, 325.12 kb)
Előterjesztés
(pdf: application/pdf, 112.54 kb)
Előterjesztés
(pdf: application/pdf, 350.2 kb)
Előterjesztés
(pdf: application/pdf, 76.55 kb)
Előterjesztés
(pdf: application/pdf, 500.29 kb)
Előterjesztés
(pdf: application/pdf, 136.34 kb)
Előterjesztés
(pdf: application/pdf, 222.64 kb)
Előterjesztés
(pdf: application/pdf, 183.32 kb)

6.) Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások térítési díjáról szóló módosított 11/1993. (IV.1.) számú rendelet módosítására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Kaczmarski János dr. (jegyző)
Előterjesztés(ek)
Rendelettervezet
(doc: application/msword, 43.5 kb)
Rendelet
(DOC: application/msword, 29.5 kb)
Rendelet
(DOC: application/msword, 22 kb)
Rendelet
(doc: application/msword, 43.5 kb)

7.) Javaslat a városnév használatának szabályairól szóló 16/1994.(VI.9.) számú önkormányzati rendelet módosítására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Kaczmarski János dr. (jegyző)
Előterjesztés(ek)
Rendelettervezet
(DOC: application/msword, 56 kb)
Rendelet
(DOC: application/msword, 22 kb)
Rendelet
(DOC: application/msword, 56 kb)

8.) Javaslat az önkormányzati tulajdonban álló lakások bérletének szabályairól szóló 1/1994.(I.20.) számú rendelet módosítására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Kaczmarski János dr. (jegyző)
Előterjesztés(ek)
Rendelettervezet
(DOC: application/msword, 43.5 kb)
Rendelet
(DOC: application/msword, 36.5 kb)
Rendelet
(DOC: application/msword, 43.5 kb)

9.) Tájékoztató Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában muködo gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények és a gyámhatóság feladatellátásáról

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Gyebrovszki János (Szociális Bizottság elnöke)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 45 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 502.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(DOC: application/msword, 23 kb)

10.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. évi lakás-felhasználási tervére

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Kővári Attila (Lakásépítési és Fenntartási Bizottság elnöke)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 78 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(DOC: application/msword, 25 kb)

11.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Turizmusfejlesztési Koncepciója 2006. évi Intézkedési Tervének elfogadására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Tóth Kálmán (Idegenforgalmi Szakmai Bizottság elnöke)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 38 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 51.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(DOC: application/msword, 22 kb)

12.) Javaslat Gencsapáti, Perenye községek Önkormányzataival feladatellátási megállapodás megkötésére

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Gyebrovszki János (Szociális Bizottság elnöke)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 32 kb)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 41 kb)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 41 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(DOC: application/msword, 20 kb)

13.) Javaslat az Országos Vérellátó Szolgálat Szombathelyi Területi Intézete rekonstrukciós munkálatainak támogatására kötött megállapodás módosítására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Prugberger Emil dr. (Egészségügyi Bizottság elnöke)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 42 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(DOC: application/msword, 20.5 kb)

14.) Beszámoló Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott nevelési-oktatási intézmények működéséről, szakmai munkájáról

Előadó:
Vargha Károly (Oktatási és Ifjúsági Bizottság Elnöke, Városi Képviselő)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 622.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(DOC: application/msword, 19 kb)

15.) Javaslat a bölcsődei, óvodai, általános iskolai, középiskolai, valamint kollégiumi nyersanyagköltség meghatározására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Vargha Károly (Oktatási és Ifjúsági Bizottság elnöke)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 45 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(DOC: application/msword, 22 kb)

16.) Javaslat a SAVARIA REHAB-TEAM Kht. alapító okiratának módosítására, a tevékenységi körök kiegészítésére

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 31.5 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 62 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(DOC: application/msword, 20 kb)

17.) Közérdekű használati jog alapítása gáznyomás szabályozó létesítéséhez önkormányzati tulajdonban lévő területeken

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 32.5 kb)
Előterjesztés
(pdf: application/pdf, 281.86 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(DOC: application/msword, 20.5 kb)

18.) Javaslat az Art Mozi fejlesztésének harmadik ütemére

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Horváth György (Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága elnöke)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 45 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(DOC: application/msword, 21 kb)

19.) Javaslat az Apáczai Csere János Alapítvány alapító okiratának módosítására (Az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra.)

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 109.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(DOC: application/msword, 43.5 kb)

20.) Javaslat Weöres Sándor szobrának kivitelezőjére (sürgősségi indítvány)

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 33 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(DOC: application/msword, 21 kb)

Zárt ülés

21.) Egyedi hatósági ügyben benyújtott fellebbezés elbírása (állattartás)

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)

22.) Javaslat a Stromfeld A. és a Verseny u. kereszteződésében található bérlakás céljára értékesített 1692/6. hrsz-ú ingatlanra vonatkozó együttműködési megállapodás megkötésére

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)

23.) Javaslat a Szombathely, Markusovszky u. 8. szám alatti ingatlan (volt városi strand) hasznosítására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Szücs Gábor (Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke)

24.) Javaslat a Kéthly Anna utca, a 11-es Huszár út és az elkerülő út között található ingatlanok hasznosítására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Szücs Gábor (Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke)

25.) Javaslat a Kossuth Lajos utca 2. szám alatti ingatlan hasznosítására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Szücs Gábor (Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke)

26.) Javaslat önkormányzati kitüntetés adományozására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Szabó Gábor dr. (Bűnmegelőzési Bizottság elnök)

27.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Bunmegelozési és Közbiztonsági Bizottság új tagjának megválasztására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Szabó Gábor dr. (Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság elnöke)

28.) Javaslat a Szombathelyi Szimfónikus Zenekar igazgatójának megbízására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Horváth György (Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága elnöke)

29.) Javaslat a Szombathelyi Házkezelési Kft. ügyvezetője megbízásának a meghosszabítására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)

30.) Javaslat a Nyugat Pannon Regionális Fejlesztési ZRt-be delegált önkormányzati tisztségviselők megbízásának a meghosszabítására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...