Közgyűlés


Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése
Városháza I. emeleti nagytermében
ülést tart

Nyilvános ülés

1.) Javaslat a nem önkormányzati tulajdonban lévő lakásban lakók lakbértámogatásáról szóló 21/2008. (X.3.) rendelet módosítására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Kaczmarski János dr. (jegyző)
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 31 kb)
Rendelettervezet
(doc: application/msword, 24.5 kb)
Egyéb dokumentum
(doc: application/msword, 19 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 956 b)

2.) Javaslat a Szombathelyi Rajczy Imre Sportiskola igazgatói álláshelyének betöltésére szóló pályázati felhívásra

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 45 kb)
Egyéb dokumentum
(doc: application/msword, 19 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 791 b)

3.) Javaslat az un.MÁV ingatlanok adásvételi szerződésének finanszírozására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Németh Gábor dr. (a SZOVA Zrt. vezérigazgatója)
Németh Kálmán (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Egyéb dokumentum
(doc: application/msword, 19 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 912 b)

4.) Beszámoló az előző Közgyűlés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről és a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 124 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 94 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 22.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)

5.) Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előadó:
Kaczmarski János dr. (jegyző)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 82 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)

6.) Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal törvényességi és hatósági munkájáról

Előadó:
Kaczmarski János dr. (jegyző)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 113 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)

7.) Kérdés, interpelláció

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(pdf: application/pdf, 425.9 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 36 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)

8.) Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló rendelettervezete

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
#5995ec07-c2f1-4ef6-bf07-038e8f34f6fc (független könyvvizsgáló)
Molnár Miklós (a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke)
Németh Kálmán (alpolgármester)
Kaczmarski János dr. (jegyző)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 32 kb)
Rendelettervezet
(DOC: application/msword, 137.5 kb)
Rendelet
(DOC: application/msword, 122.5 kb)
Rendelet
(XLS: application/vnd.ms-excel, 664 kb)
Rendelet
(DOC: application/msword, 107.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 45.5 kb)

9.) Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának megállapítására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Németh Kálmán (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 33 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

10.) Javaslat a településrendezési terv felülvizsgálati ütemtervének elfogadására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 55 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 30 kb)

11.) Javaslat az Építészeti-Műszaki Tervtanács 2008. évi munkájáról

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
#18cff5f0-eaac-4064-9697-cacf8007f3f3 (városi főépítész, a Tervtanács elnöke)
Előterjesztés(ek)
Kimutatás a tervtanács számszerű adatairól
(doc: application/msword, 45.5 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 38 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)

12.) Javaslat a 2177/2008. (XII.18.) kormányhatározatban nevesített, a szombathelyi kőszínház építéséhez nyújtott támogatás felhasználásának beruházási programjára

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Németh Kálmán (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 64.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 23 kb)

13.) Javaslat a Szombathelyi Weöres Sándor Színház új épülete kialakítása építészeti tervpályázatának kiírására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Németh Kálmán (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 41 kb)
Tervpályázat felhívás
(pdf: application/pdf, 88.62 kb)
Részvételi dokumentáció
(pdf: application/pdf, 172.61 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

14.) Javaslat 'Az ismeretlen táj? A Gyöngyös patak völgyének bekapcsolása az Alpokalja fejlett aktív- és ökoturisztikai hálózatába' című NYDOP-2.2.1/C-2008-0008 számú projekthez kapcsolódó döntés meghozatalára: A./ Ökoturisztikai Látogató- és Oktatóközpont beruházási programja

Előadó:
Szabó Gábor dr. (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 141 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)

15.) Javaslat 'Az ismeretlen táj? A Gyöngyös patak völgyének bekapcsolása az Alpokalja fejlett aktív- és ökoturisztikai hálózatába' című NYDOP-2.2.1/C-2008-0008 számú projekthez kapcsolódó döntés meghozatalára: B./ Konzorciumi együttműködési megállapodás pályázat benyújtásához

Előadó:
Szabó Gábor dr. (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 296.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

16.) Javaslat 'Az ismeretlen táj? A Gyöngyös patak völgyének bekapcsolása az Alpokalja fejlett aktív- és ökoturisztikai hálózatába' című NYDOP-2.2.1/C-2008-0008 számú projekthez kapcsolódó döntés meghozatalára: C./ A projekt megvalósításához szükséges, Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatára eső önrész biztosítása 2009-2010-ben

Előadó:
Szabó Gábor dr. (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 678.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

17.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város 2009. évi közfoglalkoztatási tervének elfogadására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 43.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)

18.) Javaslat közhasznúsági megállapodás megkötésére a SAVARIA TISZK Kft-vel

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)
Meghívott:
Hédi József, a Vasi Szakmunkásképzésért Oktatási Alapítvány Kuratóriumának elnöke (Külső meghívott)
Szabó Leventéné (a SAVARIA TISZK Kft. ügyvezető igazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 56.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 23.5 kb)

19.) Javaslat a nevelési-oktatási intézmények nyersanyag normájának jóváhagyására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 77 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 34.5 kb)

20.) Javaslat az önkormányzatot megillető, városrendezési érdek alapján fennálló elővásárlási joggal kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Németh Kálmán (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 53 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)

21.) Javaslat a Szombathelyt és Zanat városrészt összekötő 0200/2.hrsz-ú út átadására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Németh Kálmán (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 44 kb)
Szombathely-Zanat összekötő út tervrajz
(pdf: application/pdf, 149.65 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21.5 kb)

22.) Javaslat új utcák elnevezésére

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 38 kb)
Térképek
(pdf: application/pdf, 3.39 mb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 22 kb)

23.) Javaslat a Szombathelyi Távhőszoltáltató Kft. ügyvezető igazgatói pályázati felhívás jóváhagyására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Németh Kálmán (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 39 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)

24.) Javaslat a Mesebolt Bábszínház igazgatói álláshelyének betöltésére kiírandó pályázati felhívásra

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 33 kb)
Pályázati felhívás
(DOC: application/msword, 42 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)

25.) Javaslat a Berzsenyi Dániel Megyei-Városi Könyvtár igazgatói álláshelyének betöltésére kiirandó pályázati felhívásra

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 31.5 kb)
Pályázati felhívás
(DOC: application/msword, 42.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)

26.) Javaslat a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft-nek a Szombathelyi ERŐMŰ Zrt-ben lévő 20 %-os üzletrésze alaptőke-emeléssel való növelésére

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Németh Gábor dr. (a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. mb.ügyvezető igazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 42 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)

Zárt ülés

27.) Javaslat egyedi hatósági ügyekben benyújtott fellebbezések elbírálására (szociális ügyek)

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)

28.) Javaslat egyedi hatósági ügyekben benyújtott fellebbezések elbírálására (önkormányzati elővásárlási jog bejegyzését elrendelő határozatok)

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)

29.) Javaslat a Savaria Szimfonikus Zenekar igazgatói álláshelyére meghirdetett pályázat elbírálására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)

30.) Javaslat a szociális munka területén dolgozók önkormányzati kitüntetésére

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Szakály Gábor (a Szociális, Foglalkoztatási és Esélyegyenlőségi Bizottság elnöke)
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)

31.) Egyéb személyi ügyek (szóbeli előterjesztés) /Közbiztonságért Közalapítvány, Sport Bizottság, Szombathelyi Rádió és Televízió Kht./

Előadó:
Marton Zsolt (koordinációs tanácsnok)
Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...