Közgyűlés


Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése
a Városháza I.emeleti nagytermében
ülést tart

Nyilvános ülés

1.) Beszámoló az előző Közgyűlés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről és a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Molnár Miklós (alpolgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Lazáry Viktor (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 145 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 144 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.08 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)

2.) Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előadó:
Gaál Róbert dr. (jegyző)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 136.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 588 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)

3.) Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal törvényességi és hatósági munkájáról

Előadó:
Gaál Róbert dr. (jegyző)
Előterjesztés(ek)
Tájékoztató
(doc: application/msword, 133 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 589 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)

4.) Kérdés, interpelláció

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Előterjesztés(ek)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 537 b)

5.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Gaál Róbert dr. (jegyző)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 40 kb)
Rendelettervezet
(doc: application/msword, 830 kb)
Indokolás_új SZMSZ
(doc: application/msword, 94 kb)
SEGÉDLET az új SZMSZ-hez
(doc: application/msword, 531 kb)
Egyéb dokumentum
(pdf: application/pdf, 1.94 mb)
Egyéb dokumentum
(doc: application/msword, 29 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 771 b)
Rendelet
(doc: application/msword, 33.05 mb)

6.) Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendeletének VI. számú módosítása

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Molnár Miklós (alpolgármester)
Gaál Róbert dr. (jegyző)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 33.5 kb)
Rendelettervezet
(doc: application/msword, 52.5 kb)
Táblák
(xls: application/vnd.ms-excel, 725 kb)
Indokolás
(doc: application/msword, 135 kb)
Egyéb dokumentum
(doc: application/msword, 27 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 919 b)
Rendelet
(doc: application/msword, 53.5 kb)
Rendelet
(xls: application/vnd.ms-excel, 725 kb)
Rendelet
(doc: application/msword, 135 kb)

7.) A könyvvizsgáló véleménye Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendeletének VI. számú módosításáról

Előadó:
Gáspárné Farkas Ágota, könyvvizsgáló ()
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(pdf: application/pdf, 588.04 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 674 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

8.) Javaslat az önkormányzat adósságkonszolidációjával kapcsolatos intézkedések megtételére

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Molnár Miklós (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 48 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 759 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24.5 kb)

9.) Javaslat a szociális igazgatásról, a gyermekek védelméről és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló többször módosított 13/1993. (IV.29.) számú önkormányzati rendelet módosítására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Gaál Róbert dr. (jegyző)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 51.5 kb)
Hatásvizsgálati lap
(doc: application/msword, 26.5 kb)
Rendelettervezet
(doc: application/msword, 117.5 kb)
13/1993. (IV.29.) önkormányzati rendelete
(doc: application/msword, 133.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1022 b)
Rendelet
(doc: application/msword, 101 kb)

10.) Javaslat a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár alapító okiratának elfogadására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Pallósiné Dr. Toldi Márta (Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár igazgatója)
Lazáry Viktor (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 36 kb)
1. számú melléklet - Alapító Okirat
(doc: application/msword, 55.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 961 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

11.) Javaslat a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum alapító okiratának elfogadására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Nagy Zoltán dr. , a Savaria Múzeum igazgatója (múzeumigazgató)
Lazáry Viktor (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 37.5 kb)
1. számú melléklet - Alapító Okirat
(doc: application/msword, 80 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 934 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

12.) Javaslat a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum igazgatói álláshelyére kiírandó pályázati felhívás elfogadására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Lazáry Viktor (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 37.5 kb)
Pályázati felhívás
(doc: application/msword, 32 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 790 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21.5 kb)

13.) Javaslat az Oladi Általános Művelődési Központtól az AGORA Szombathelyi Kulturális Központhoz átkerült közművelődési feladatok ellátására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Lazáry Viktor (alpolgármester)
Meghívott:
#167424c9-36b9-4741-9f7c-2fc521d59acc (Külső meghívott)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 54.5 kb)
1. számú melléklet
(doc: application/msword, 86 kb)
2. számú melléklet
(doc: application/msword, 38 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 816 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 23.5 kb)

14.) Javaslat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő ingyenes használati illetve vagyonkezelői szerződés jóváhagyására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Meghívott:
Fodor István, a szombathelyi tankerület igazgatója (Külső meghívott)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 110.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 799 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24.5 kb)

15.) Javaslat az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványával kötött együttműködési megállapodás módosítására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 70.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 779 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

16.) Javaslat a pedagógiai szakszolgálati és szakmai szolgáltatási feladatok ellátására kötött feladat-ellátási megállapodás megszüntetésére

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 47.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 811 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21.5 kb)

17.) Javaslat a Magyarországi Evangélikus Egyházzal kötött ellátási szerződés megszüntetésére

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 46 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 760 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21.5 kb)

18.) Javaslat a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint az Egyesített Bölcsődei Intézmény alapító okiratának módosítására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 64 kb)
EBI módosító okirat
(DOC: application/msword, 34.5 kb)
EBI egységes alapító okirat
(doc: application/msword, 72.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 838 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24 kb)

19.) Javaslat az Egyesített Bölcsődei Intézmény nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 63 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 757 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

20.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Civil Koncepciója elfogadására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Takátsné Dr. Tenki Mária dr. (tanácsnok)
Lazáry Viktor (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 43 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 911 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

21.) Javaslat 'Szombathely visszavár' Felsőoktatási Tanulmányi Ösztöndíj alapítására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 60.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 748 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 23 kb)

22.) Javaslat a Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Koczka Tibor (az SZTV ügyvezető igazgatója)
Lazáry Viktor (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 60 kb)
TV alapító okirat _módosítás
(doc: application/msword, 37 kb)
Szhely TV Feb jegyzőkönyv_határozat
(pdf: application/pdf, 1.15 mb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.04 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24.5 kb)

23.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Vas Megyei Kormányhivatal között a Szombathelyi Járási Hivatal kialakítása tárgyában létrejött megállapodás 2. számú módosítására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Gaál Róbert dr. (jegyző)
Meghívott:
Harangozó Bertalan (kormánymegbízott)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 43 kb)
8/2. számú melléklet
(pdf: application/pdf, 340.38 kb)
8/10. számú melléklet
(pdf: application/pdf, 401.25 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 869 b)
Megállapodás módosítás
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 20.04 kb)
8/1. számú melléklet
(pdf: application/pdf, 6.01 kb)
8/3. számú melléklet
(pdf: application/pdf, 2.72 kb)
8/4. számú melléklet
(pdf: application/pdf, 2.1 kb)
8/6. számú melléklet
(pdf: application/pdf, 2.76 kb)
8/7. számú melléklet
(pdf: application/pdf, 2.74 kb)
8/9. számú melléklet
(pdf: application/pdf, 2.08 kb)
9. számú melléklet
(xls: application/vnd.ms-excel, 80 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)

24.) Javaslat parkolóhely ingyenes használatba adására a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatalának Okmányirodájába átkerülő foglalkoztatottak munkába járásának biztosítása céljából

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Gaál Róbert dr. (jegyző)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 49 kb)
Megállapodás
(doc: application/msword, 48.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 871 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 22 kb)

25.) Javaslat a Bejczy u. 1-3. szám alatti ingatlan (Okmányiroda) bérleti díjának jóváhagyására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Meghívott:
Németh Gábor dr. (a SZOVA Zrt. vezérigazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 60 kb)
Bérleti szerződés
(pdf: application/pdf, 1.23 mb)
Kormányhivatal január 22-i levele
(pdf: application/pdf, 996.39 kb)
Kormányhivatal levele SZOVA-nak
(pdf: application/pdf, 623.87 kb)
SZOVA levele
(pdf: application/pdf, 1.33 mb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 758 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 22.5 kb)

26.) Szombathely Megyei Jogú Város Településrendezési Tervének módosítására beérkező kérelmek alapján településfejlesztési döntések meghozatala

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Lazáry Viktor (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 40.5 kb)
Kérelmek
(doc: application/msword, 156.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 818 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)

27.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált Városfejlesztési Stratégiája II., 'A szociális célú városrehabilitáció' című pályázat beadásával kapcsolatos döntés meghozatalára

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Lazáry Viktor (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 100.5 kb)
Együttműködési megállapodás
(doc: application/msword, 35 kb)
Támogatói Csoport működési rendje
(doc: application/msword, 48.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 880 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24 kb)

28.) Javaslat 'Szombathely Megyei Jogú város szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése' tárgyú, 2003/HU/16/P/PE/021 hivatkozási számú Kohéziós Alap/ISPA projekthez kapcsolódóan a Szombathely-Kőszeg regionális szennyvízelvezető rendszeren lévő önkormányzati tulajdonú viziközmű létesítmények üzemeltetési szerződésének módosítására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Lazáry Viktor (alpolgármester)
Meghívott:
Kohuth Viktor dr. (a VASIVÍZ Zrt. vezérigazgatója)
#508c62d0-ae13-45a0-8103-e7dca221c9c5 (a VASIVÍZ Zrt. IG. elnöke)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 47.5 kb)
Táblázat
(xls: application/vnd.ms-excel, 105 kb)
Táblázat
(xls: application/vnd.ms-excel, 25 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.16 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)

29.) Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló új önkormányzati rendelet megalkotására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Gaál Róbert dr. (jegyző)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 61.5 kb)
Rendelettervezet
(doc: application/msword, 28 kb)
Melléklet1_díjtétel
(xls: application/vnd.ms-excel, 36.5 kb)
melléklet2_díjtétel
(xls: application/vnd.ms-excel, 27 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 938 b)
Rendelet
(doc: application/msword, 28 kb)
Rendelet
(xlsx: application/octet-stream, 12.5 kb)
Rendelet
(xlsx: application/octet-stream, 16.29 kb)

30.) Javaslat a környezet- és természetvédelem helyi szabályairól szóló 33/2012.(XI.12.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 38 kb)
Rendelettervezet
(doc: application/msword, 27.5 kb)
Indokolás_környezetvédelmi rendelet módosításhoz
(doc: application/msword, 24.5 kb)
egységes_környezetvédelmi rendelet-terv mód
(doc: application/msword, 116 kb)
vélemény a rendeletmódosításól (Vízügyi hiv.)
(pdf: application/pdf, 604.22 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 792 b)
Rendelet
(doc: application/msword, 27.5 kb)

31.) Javaslat az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, valamint Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás megkötésére az RLM L00063 azonosító számú projekt keretében

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 51.5 kb)
környzetvédelmi megállapodás Körny.Felügy-Önk
(doc: application/msword, 31.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 928 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 23 kb)

32.) Javaslat a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény helyi végrehajtásáról szóló 26/2008. (XII.4.) rendelet hatályon kívül helyezésére és új rendelet alkotására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Gaál Róbert dr. (jegyző)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Harrach Tibor (a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója)
Meghívott:
Németh Gábor dr. (a SZOVA Zrt. vezérigazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 44 kb)
Rendelettervezet
(doc: application/msword, 93.5 kb)
Indokolás
(doc: application/msword, 40 kb)
Hatásvizsgálat
(doc: application/msword, 23.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.17 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

33.) Tájékoztató a Szombathely, Kossuth Lajos u. 33. szám alatti ingatlan beépítésével kapcsolatos közlekedési létesítmények megvalósítására vonatkozó megállapodás felülvizsgálatára

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 52 kb)
Határozati javaslat
(doc: application/msword, 25.5 kb)
Megállapodás
(doc: application/msword, 36 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 858 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 22.5 kb)

34.) Tájékoztató az ún. MÁV ingatlanok feletti tulajdonjog megszerzéséről és javaslat a tulajdonba adásról szóló szerződés szövegének elfogadására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 73.5 kb)
Sportért Felelős Államtitkár hozzájárulása
(doc: application/msword, 923 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 819 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21.5 kb)

35.) Javaslat a Vasi Múzeumfalu ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének kezdeményezésére

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Lazáry Viktor (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 51.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 905 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 25 kb)

36.) Tájékoztató egyes állami tulajdonú szombathelyi ingatlanok önkormányzati tulajdonba kerülésével kapcsolatos felmérésről

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 46 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 791 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

37.) Javaslat a Szombathelyi Parkfenntartási és Temetkezési Kft. részére biztosított tagi kölcsön visszafizetési határidejének módosítására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Molnár Miklós (alpolgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Meghívott:
Kiss Dávid (a Szombathelyi Parkfenntartó és Temetkezési Kft. ügyvezető igazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 40.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 957 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)

38.) Javaslat a Savaria Városfejlesztési Kft-t érintő döntések meghozatalára

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Meghívott:
Szijártó Győző (a Savaria Városfejlesztési Kft. ügyvezető igazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 61.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 737 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24.5 kb)

39.) Javaslat a Benedek E. u. 14. fsz. 5. szám alatti helyiséggel kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 70.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 759 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 22.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

40.) Javaslat a Kisfaludy S. u. 1. szám alatti helyiségek ingyenes használati jogviszonyának meghosszabbítására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 56 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 772 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)

41.) Javaslat a Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Nonprofit Kft. megalapításával kapcsolatos döntés meghozatalára

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Molnár Miklós (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 57 kb)
3.melléklet_Társasági szerződés tervezet
(doc: application/msword, 97.5 kb)
2.melléklet_térségfejl.stratégia
(pdf: application/pdf, 2.71 mb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 796 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24 kb)

42.) Javaslat a 'KEOP-2012-5-5-0/B Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” című pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára (sürgősségi indítvány)

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Lazáry Viktor (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 106.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 870 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 25.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 26 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 26 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

Zárt ülés

43.) Javaslat a Benedek E. u. 14. fsz. 5. szám alatti helyiséggel kapcsolatos döntés meghozatalára (zárt)

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)

44.) Javaslat a Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Nonprofit Kft. megalapításával kapcsolatos személyi döntések meghozatalára

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Molnár Miklós (alpolgármester)

45.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Vas Megyei Kormányhivatal között a Szombathelyi Járási Hivatal kialakítása tárgyában létrejött megállapodás 2. számú módosítására, az 5. számú mellékletének elfogadására (az 5. sz. melléklet az ülésen kerül kiosztásra)

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Gaál Róbert dr. (jegyző)
Meghívott:
Harangozó Bertalan (kormánymegbízott)

46.) Javaslat háziorvosi megállapodás azonnali hatályú felmondására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)

47.) Javaslat a kisajátítási eljárással érintett Semmelweis u. 47. szám alatti ingatlannal kapcsolatos döntés meghozatalára

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)

48.) Javaslat a Savaria TISZK Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának megválasztására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)

49.) Egyéb személyi ügyek: Javaslat a Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési ZRt. új felügyelő bizottsági tagjának megválasztására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...