Közgyűlés


Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése
Városháza I. emeleti nagytermében
ülést tart

Nyilvános ülés

1.) Beszámoló az előző Közgyűlés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről és a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 145 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 87 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 662 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 21.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)

2.) Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előadó:
Gaál Róbert dr. (jegyző)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 88 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 588 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)

3.) Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal törvényességi és hatósági munkájáról

Előadó:
Gaál Róbert dr. (jegyző)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 85 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 589 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)

4.) Kérdés, interpelláció

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Előterjesztés(ek)
Egyéb dokumentum
(pdf: application/pdf, 391.25 kb)
Egyéb dokumentum
(doc: application/msword, 49.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 537 b)

5.) Javaslat a Vas Megyei Kormányhivatal valamint Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata között a járási hivatalok kialakításáról szóló megállapodás jóváhagyására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Gaál Róbert dr. (jegyző)
Meghívott:
Harangozó Bertalan (kormánymegbízott)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 72 kb)
MEGÁLLAPODÁS_8.1.sz.melléklete
(pdf: application/pdf, 5.84 kb)
MEGÁLLAPODÁS_8.2.sz.melléklet
(pdf: application/pdf, 303 kb)
MEGÁLLAPODÁS_8.3.sz.melléklet
(pdf: application/pdf, 2.72 kb)
MEGÁLLAPODÁS_8.4.sz.melléklete
(pdf: application/pdf, 2.1 kb)
MEGÁLLAPODÁS_8.6.sz.melléklete
(pdf: application/pdf, 4.42 kb)
MEGÁLLAPODÁS_8.7.sz.melléklete
(pdf: application/pdf, 2.27 kb)
MEGÁLLAPODÁS_8.9.sz.melléklete
(pdf: application/pdf, 2.08 kb)
MEGÁLLAPODÁS_8.10.sz.melléklete
(pdf: application/pdf, 318.53 kb)
MEGÁLLAPODÁS_8.11.sz.melléklete
(pdf: application/pdf, 2 kb)
MEGÁLLAPODÁS_9.sz.melléklete
(xls: application/vnd.ms-excel, 55 kb)
MEGÁLLAPODÁS - járási hivatalok kialakításáról
(doc: application/msword, 90.5 kb)
Kormánymegbízott nyilatkozata
(pdf: application/pdf, 106.5 kb)
teljességi nyilatkozat_polgármester
(doc: application/msword, 28 kb)
Teljességi nyilatkozat_Tóth Zoltán
(doc: application/msword, 24.5 kb)
Egyéb dokumentum
(doc: application/msword, 900.5 kb)
Egyéb dokumentum
(doc: application/msword, 463.5 kb)
Egyéb dokumentum
(doc: application/msword, 843 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 840 b)
MEGÁLLAPODÁS_1.sz.melléklete
(xls: application/vnd.ms-excel, 35 kb)
MEGÁLLAPODÁS_2.sz.melléklete
(xls: application/vnd.ms-excel, 30 kb)
MEGÁLLAPODÁS_3.sz.melléklete
(xls: application/vnd.ms-excel, 29 kb)
MEGÁLLAPODÁS_4.sz.melléklete
(xls: application/vnd.ms-excel, 27.5 kb)
MEGÁLLPODÁS_5.1.sz.melléklete
(pdf: application/pdf, 509.18 kb)
MEGÁLLAPODÁS_6.sz.melléklete
(xls: application/vnd.ms-excel, 32.5 kb)
MEGÁLLAPODÁS_7.sz.melléklete
(xls: application/vnd.ms-excel, 37 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24.5 kb)

6.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2011.(VI.08.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Gaál Róbert dr. (jegyző)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 50.5 kb)
Rendelettervezet
(doc: application/msword, 60 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 973 b)
Rendelet
(doc: application/msword, 56.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21.5 kb)

7.) Javaslat a környezet- és természetvédelem helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Gaál Róbert dr. (jegyző)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 43.5 kb)
Rendelettervezet
(doc: application/msword, 117 kb)
Hatásvizsgálati lap
(doc: application/msword, 27 kb)
Indokolás
(doc: application/msword, 41 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 916 b)
Rendelet
(doc: application/msword, 114.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 22 kb)

8.) Javaslat a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló 30/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Gaál Róbert dr. (jegyző)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 40 kb)
Rendelettervezet
(doc: application/msword, 49 kb)
indokolás-tiltott..rendelet
(doc: application/msword, 23.5 kb)
hatásvizsgálat _ tiltott...rendelet
(doc: application/msword, 25 kb)
egységes szerkezet_30/2012.(VI.28.)
(doc: application/msword, 89 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 936 b)
Rendelet
(doc: application/msword, 48 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

9.) Javaslat az állattartók egyes magatartási, valamint az állattartó épületek elhelyezésének szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Gaál Róbert dr. (jegyző)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 39 kb)
Rendelettervezet
(doc: application/msword, 67 kb)
indokolás_ álltattartási rendelet-tervezet
(doc: application/msword, 33.5 kb)
hatásvizsgálat_állattartási rendelet tervezet
(doc: application/msword, 25.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 963 b)
Rendelet
(doc: application/msword, 80.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

10.) Tájékoztató a Szombathelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltség megalakulásáról, szervezetéről és az eddig végzett tevékenységéről

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Krizmanics Ferenc tű.alezredes (tűzoltó alezeredes, parancsnok)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 33 kb)
Tájékoztató
(doc: application/msword, 162 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 837 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

11.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi belső ellenőrzési tervére

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Gaál Róbert dr. (jegyző)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 44 kb)
2013. évi ellenőrzési terv - tábla
(DOC: application/msword, 40.5 kb)
2013. évi terv - belső ellenőrzési terv
(XLS: application/vnd.ms-excel, 47.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 757 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

12.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város költségvetési intézményeinek 2013. évi fenntartó általi ellenőrzési tervére

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Gaál Róbert dr. (jegyző)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 38.5 kb)
2013. belső ellenőrzési terv - tábla - ktgv.int
(DOC: application/msword, 39.5 kb)
intézményi ellenőrzések időpontja
(XLS: application/vnd.ms-excel, 23 kb)
kockázati tényezők rangsorolása
(doc: application/msword, 31.5 kb)
kockázatelemzés
(xls: application/vnd.ms-excel, 26 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 783 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

13.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési intézmények 2013. évre vonatkozó belső ellenőrzési teveinek jóváhagyására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 68 kb)
Mellékletek
(pdf: application/pdf, 1.55 mb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 836 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)

14.) Javaslat a szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti feladatellátásról szóló társulási megállapodás módosítására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 43.5 kb)
Társulási megállapodás módosítás
(doc: application/msword, 179.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 793 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)

15.) Javaslat a megszüntetett Vas Megyei Közoktatási Közalapítvány megmaradt vagyonának felhasználására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 46 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 767 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24 kb)

16.) Javaslat a 'Bursa Hungarica' Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázathoz történő 2013. évi csatlakozás jóváhagyására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 58 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 799 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24.5 kb)

17.) Javaslat előadó-művészeti szervezetekkel megkötésre kerülő fenntartói megállapodások jóváhagyására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Lazáry Viktor (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 39 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 774 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 22.5 kb)

18.) Javaslat a SZOVA Zrt. által a kötvény monitoringról készített jelentés megtárgyalására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Németh Gábor dr. (a SZOVA Zrt. vezérigazgatója)
Marton Zsolt (alpolgármester, a SZOVA Zrt. FEB elnöke)
Popgyákunik Péter dr. (a SZOVA Zrt. IG.elnöke)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 78 kb)
SZOVA Zrt. jelentése
(pdf: application/pdf, 817.7 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.09 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)

19.) Tájékoztató a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. számlázásával kapcsolatos vizsgálat eredményéről

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Németh Gábor dr. (a SZOVA Zrt. vezérigazgatója)
#cbca6c38-55c5-4fb5-a539-b9d17d7e885f (a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója)
Meghívott:
Popgyákunik Péter dr. (a SZOVA Zrt. IG.elnöke)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 74.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 988 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 25 kb)

20.) Tájékoztató az önkormányzati utak téli üzemeltetési tervéről

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Németh Gábor dr. (a SZOVA Zrt. vezérigazgatója)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Meghívott:
Popgyákunik Péter dr. (a SZOVA Zrt. IG.elnöke)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 56 kb)
téli üzemeltetési terv-előlap
(doc: application/msword, 429.5 kb)
téli üzemeltetési terv 1-57oldal
(doc: application/msword, 1.46 mb)
téli üzemeltetési terv 58-81 oldal
(doc: application/msword, 325.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 896 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

21.) A Savaria Városfejlesztési Kft. jövőjére vonatkozó intézkedési javaslatok

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Meghívott:
Szijártó Győző (a Savaria Városfejlesztési Kft. ügyvezető igazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 74.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 740 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 30 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 29.5 kb)

22.) Javaslat az ún. MÁV ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének kezdeményezésére

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 64.5 kb)
Határozati javaslat
(doc: application/msword, 27 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 762 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 27 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 30.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 22.5 kb)

23.) Javaslat a Szent I. király u. 119. szám alatti (volt Szentkirályi Általános Iskola) helyiségek ingyenes használati jogviszonyának meghosszabbítására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 54.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 818 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)

24.) Javaslat a FELLI Hungary Kft. és Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata között fennálló bérleti szerződés vonatkozásában a Kft.-től érkezett kérelmek ügyében

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 62.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 841 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 22 kb)

25.) Javaslat a szombathelyi 4178/1. hrsz.-ú ingatlan (un. Oladi Lőtér) ingyenes használati jogviszonyának meghosszabbításával kapcsolatos döntés meghozatalára

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 66 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 824 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 22.5 kb)

26.) Javaslat a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elhelyezésére

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 60 kb)
Határozati javaslat
(pdf: application/pdf, 810.6 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 718 b)
Határozat(ok)
Határozat
(pdf: application/pdf, 810.6 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 27.5 kb)

27.) Javaslat a közterület-megfigyelő kamerarendszer továbbfejlesztésére

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 47 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 732 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 23.5 kb)

28.) Javaslat a Kisfaludy S. u. 1. szám alatti helyiség bérlőjének kijelölésére (sürgősségi indítvány)

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 59 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 769 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 22.5 kb)

Zárt ülés

29.) Egyedi hatósági ügyekben benyújtott fellebbezések elbírálása

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)

30.) Javaslat a Vas Megyei Kormányhivatal valamint Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata között a járási hivatalok kialakításáról szóló megállapodás 5. számú mellékletének jóváhagyására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Gaál Róbert dr. (jegyző)
Meghívott:
Harangozó Bertalan (kormánymegbízott)

31.) Javaslat a városépítés, városfejlesztés és üzemeltetés területén adományozható önkormányzati kitüntetésekre (az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra)

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Lendvai Ferenc (a Városfejlesztési, Üzemeltetési és Környzetvédelmi Bizottság elnöke)

32.) Javaslat a sport és a kultúra területén dolgozók önkormányzati kitüntetésére

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Sági József (a Kulturális és Sport Bizottság elnöke)

33.) Javaslat a Forrásközpont Közhasznú Alapítvány kuratóriumi és felügyelő bizottsági tagjainak megválasztására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)

34.) Egyéb személyi ügyek

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...