Közgyűlés


Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése
Városháza I.emeleti nagytermében
ülést tart

Nyilvános ülés

1.) Beszámoló az előző Közgyűlés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről és a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Molnár Miklós (alpolgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Lazáry Viktor (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 123 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 109 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.08 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)

2.) Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előadó:
Gaál Róbert dr. (jegyző)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 94.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 588 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)

3.) Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal törvényességi és hatósági munkájáról

Előadó:
Gaál Róbert dr. (jegyző)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 53 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 589 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)

4.) Kérdés, interpelláció

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Előterjesztés(ek)
Egyéb dokumentum
(pdf: application/pdf, 27.9 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 537 b)

5.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város 2011. évi bűnügyi és közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló elfogadására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Gulyás Ferenc dr. r.alezredes (a Városi Rendőrkapitányság vezetője, r.ezredes)
Előterjesztés(ek)
Tájékoztató
(pdf: application/pdf, 188 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 32.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 827 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)

6.) Javaslat a Közterület-felügyelet 2011. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Varsányi Péter dr. (Felügyelet-vezető)
Előterjesztés(ek)
2011. évi beszámoló
(pdf: application/pdf, 5.16 mb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 34 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 765 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)

7.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város közbiztonságának megerősítésére a térfigyelő kamerarendszer továbbfejlesztésével

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Meghívott:
Varsányi Péter dr. (Felügyelet-vezető)
Gulyás Ferenc dr. r.alezredes (a Városi Rendőrkapitányság vezetője, r.ezredes)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 44 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 792 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 22 kb)

8.) Javaslat a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 44 kb)
Rendelettervezet
(doc: application/msword, 81 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 793 b)
Rendelet
(doc: application/msword, 67.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)

9.) Javaslat a Savaria Városfejlesztési Kft., a Szombathelyi Parkfenntartási és Temetkezési Kft., FALCO KC Szombathely Kft. és a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. veszteségpótlására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Molnár Miklós (alpolgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Lazáry Viktor (alpolgármester)
Meghívott:
Kiss Dávid (a Szombathelyi Parkfenntartó és Temetkezési Kft. ügyvezető igazgatója)
Vörös-Borsody Csilla (a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója)
Gráczer György (a FALCO KC Szombathely Kft. ügyvezető igazgatója)
Szijártó Győző (a Savaria Városfejlesztési Kft. ügyvezető igazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 108.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.11 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 22 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 21.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 21.5 kb)

10.) Tájékoztató Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata bankszámlavezetésével kapcsolatos közbeszerzési eljárásról (az előterjesztés az ülésen került kiosztásra)

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Molnár Miklós (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 50 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 843 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21.5 kb)

11.) Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendeletének III. számú módosítása (sürgősségi indítvány)

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Molnár Miklós (alpolgármester)
Gaál Róbert dr. (jegyző)
Meghívott:
Gáspárné Farkas Ágota, könyvvizsgáló ()
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 33.5 kb)
Rendelettervezet
(DOC: application/msword, 51 kb)
Táblák
(XLS: application/vnd.ms-excel, 384.5 kb)
Indokolás
(doc: application/msword, 30.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 948 b)
Rendelet
(doc: application/msword, 32 kb)
Rendelet
(XLS: application/vnd.ms-excel, 385.5 kb)
Rendelet
(doc: application/msword, 29 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)

12.) A könyvvizsgáló véleménye Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendeletének III. számú módosításáról

Előadó:
Gáspárné Farkas Ágota, könyvvizsgáló ()
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(pdf: application/pdf, 2.08 mb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 676 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)

13.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2011. (VI.08.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Gaál Róbert dr. (jegyző)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 38 kb)
Rendelettervezet
(doc: application/msword, 28 kb)
SZMSZ 4. sz. melléklete - önként vállalt feladatok
(doc: application/msword, 38.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 977 b)
Rendelet
(doc: application/msword, 24 kb)
Rendelet
(doc: application/msword, 29.5 kb)
Rendelet
(pdf: application/pdf, 830.08 kb)

14.) Tájékoztató az Önkormányzat intézményfenntartó társulási tagságból, gesztorságból eredő, az Önkormányzat pénzügyi egyensúlyát befolyásoló kockázatokról

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Molnár Miklós (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 39 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 838 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)

15.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ügyrendje mellékletének módosítására a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörök jegyzékéről

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Gaál Róbert dr. (jegyző)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 78 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 847 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)

16.) Javaslat az önkormányzat által alapított alapítványok éves beszámolójának elfogadására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Trenyik Zsolt (a Kutyamenhely Alapítvány Kuratóriumának elnöke)
Horváth László kuratóriumi elnök (Szombathelyért Közalapítvány)
Mérei Tamás (a Savaria Történelmi Karnevál Kh.Közalapítvány Kuratórium elnöke)
Hamza István (Szombathely Város Jóléti Alapítványa Kuratóriumának elnöke)
Előterjesztés(ek)
Jóléti Alapítvány 2011. évi beszámolója
(DOC: application/msword, 55 kb)
Jóléti Alapítvány egyszerűsített beszámolója
(pdf: application/pdf, 64.85 kb)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 42 kb)
Szombathelyért Közalapítvány beszámolója
(pdf: application/pdf, 303.84 kb)
Karnevál Kh. Alapítvány beszámolója
(pdf: application/pdf, 758.81 kb)
Kutyamenhely Alapítvány beszámolója
(pdf: application/pdf, 1.06 mb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.35 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)

17.) Javaslat az Egyesített Bölcsődei Intézmény, valamint a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat alapító okiratának módosítására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 60 kb)
EBI alapító okirat
(doc: application/msword, 72 kb)
Pálos alapító okirat
(doc: application/msword, 73.5 kb)
Módosító okirat EBI
(DOC: application/msword, 32.5 kb)
Módosító okirat Pálos
(DOC: application/msword, 31.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 837 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

18.) Szombathely Megyei Jogú Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának 2012. évi felülvizsgálata

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 55 kb)
Szociális szolgáltatástervezési koncepció
(doc: application/msword, 2.42 mb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 772 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)

19.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben a feladatellátáshoz igazított létszámigények meghatározására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 266 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 825 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 36 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 23 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 23 kb)

20.) Javaslat a Vadvirág Óvoda Helyi Nevelési Programjának jóváhagyására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 42 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 735 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)

21.) Tájékoztató az Unihall Üzemeltető és Szolgáltató Kft-vel a Sugár u. 18. szám alatti sportcsarnokra vonatkozóan megkötött bérleti szerződés létrejöttének körülményeiről

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Molnár Miklós (alpolgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Lazáry Viktor (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 61 kb)
Bérleti üzemeltetői szerződés
(pdf: application/pdf, 9.03 mb)
Pályázati Felhívás
(pdf: application/pdf, 5.93 mb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.12 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

22.) Javaslat - a Szűrcsapó u. 24. sz. társasházban kialakult helyzethez hasonló gázszivárgások megelőzése érdekében - az önkormányzati tulajdonú lakásokban teendő feladatokról készített Intézkedési Terv elfogadására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Németh Gábor dr. (a SZOVA Zrt. vezérigazgatója)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 50.5 kb)
Intézkedési tervhez szöveges előterjesztés
(doc: application/msword, 140.5 kb)
INTÉZKEDÉSI TERV
(doc: application/msword, 338.5 kb)
Kimutatás 1-8. számú melléklet
(xls: application/vnd.ms-excel, 785.5 kb)
Kimutatás 9. számú melléklet
(pdf: application/pdf, 157.84 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.04 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)

23.) Javaslat az LuK Savaria Kft. fejlesztési elképzeléseinek megvalósításával kapcsolatos intézkedések megtételére

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Németh Gábor dr. (a SZOVA Zrt. vezérigazgatója)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Bálint András (a Savaria TISZK Kft. ügyvezető igazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 52 kb)
SZOVA Zrt. előterjesztése
(pdf: application/pdf, 1.58 mb)
Értékesítés előkészítés
(pdf: application/pdf, 57.19 kb)
IG határozat
(pdf: application/pdf, 22.43 kb)
Kiürítési ütemterv TISZK
(pdf: application/pdf, 1.02 mb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.1 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21.5 kb)

24.) Településfejlesztési döntések meghozatala Szombathely Megyei Jogú Város rendezési tervének módosításához

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Lazáry Viktor (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 54.5 kb)
Településrendezési terv részletek
(doc: application/msword, 2.12 mb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 925 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 25 kb)

25.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Településrendezési Tervének módosítására a Zanati út - Zanat városrész közötti kerékpárút vonatkozásában valamint a 125/7 hrsz-ú területet érintő minimális telekterület csökkentése tekintetében

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Lazáry Viktor (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 47.5 kb)
Rendelettervezet
(doc: application/msword, 22.5 kb)
Hatásvizsgálati lap
(doc: application/msword, 27 kb)
Indokolás
(doc: application/msword, 20 kb)
Zanat rendezési terv - főépítészi vélemény
(pdf: application/pdf, 68.84 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 925 b)
Rendelet
(doc: application/msword, 21 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)

26.) Javaslat a KÖZOP 5.5.0-09-11 számú, 'Szombathely intermodális közösségi közlekedési csomópont létesítése' című kiemelt pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Lazáry Viktor (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 43.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 994 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

27.) Javaslat a Szombathelyi Siker Könyvtár Alapítvánnyal bérleti szerződés megkötésére

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Lazáry Viktor (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 75.5 kb)
Határozati javaslat
(doc: application/msword, 34 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 899 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 27.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 34 kb)

28.) Javaslat a Király u. 13. fszt. 3. szám alatti helyiség bérleti díjának csökkentésére

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 53 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 752 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)

29.) Tájékoztató a köztemetők fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos közszolgáltatási feladatok ellátásról, pályáztatásáról

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 51 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 803 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

30.) Javaslat a Szombathely, Rohonci u. 14. szám alatti helyiségre vonatkozóan bérleti szerződés megkötésére

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 59.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 771 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 22 kb)

31.) Javaslat az Ady téri benzinkút területével összefüggő döntések meghozatalára

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 58.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 745 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)

32.) Tájékoztató a Fő tér 10. szám alatti üzlethelyiséggel (Art Café) kapcsolatos jogi helyzetről

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 64.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 762 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 22 kb)

33.) Javaslat a Pázmány P. krt. 28/A. szám alatti ingatlan (volt Szent-Györgyi Albert Középiskola) tornaterme bérlőjének kijelölésére (sürgősségi indítvány)

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Lazáry Viktor (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 54.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 976 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 25 kb)

34.) Javaslat a Bem József u. 11. sz. társasház energiatakarékosságot célzó korszerűsítésének, felújításának támogatására (sürgősségi indítvány)

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 3.81 mb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 821 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24 kb)

Zárt ülés

35.) Egyedi hatósági ügyekben benyújtott fellebbezések elbírálása

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)

36.) Javaslat nevelés-oktatási intézmények magasabb vezetői közalkalmazotti jogviszonyának - nyugdíjazás miatti - megszüntetésére

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Rettegi Attila (az Oktatási Bizottság elnöke)
Marton Zsolt (alpolgármester)

37.) Javaslat nevelési-oktatási intézmények magasabb vezetői megbízására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Rettegi Attila (az Oktatási Bizottság elnöke)
Marton Zsolt (alpolgármester)

38.) Javaslat az AGORA Szombathelyi Kulturális Központ igazgatói álláshelyére meghirdetett pályázat elbírálására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Lazáry Viktor (alpolgármester)
Sági József (a Kulturális és Sport Bizottság elnöke)

39.) Javaslat a SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. felügyelő bizottsági tagjának megválasztására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)

40.) Javaslat a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagjainak megválasztására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)

41.) Javaslat a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. felügyelő bizottsági tagjának megválasztására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)

42.) Javaslat a Szombathelyi Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója munkaszerződésével kapcsolatos döntések meghozatalára (ülésen kerül kiosztásra)

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Lazáry Viktor (alpolgármester)
Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...