Közgyűlés


Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése
a Városháza I.emeleti nagytermében
ülést tart

Nyilvános ülés

1.) Poór András FIDESZ-KDNP önkormányzati képviselő megbízólevelének átadása és eskütétele

Előadó:
Fekete Csilla dr. (a Helyi Választási Bizottság elnöke)
Előterjesztés(ek)
Egyéb dokumentum
(doc: application/msword, 22 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 636 b)

2.) Beszámoló az előző Közgyűlés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről és a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 91.5 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 95 kb)
Határozati javaslat
(doc: application/msword, 20 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 662 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)

3.) Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előadó:
Kaczmarski János dr. (jegyző)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 126.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 592 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

4.) Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal törvényességi és hatósági munkájáról

Előadó:
Kaczmarski János dr. (jegyző)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 131.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 594 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)

5.) Interpelláció, kérdés

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(pdf: application/pdf, 45.63 kb)
Előterjesztés
(pdf: application/pdf, 32.4 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 537 b)

6.) Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési rendeletének IV. számú módosítása

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Molnár Miklós (alpolgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Lazáry Viktor (alpolgármester)
Meghívott:
Gáspárné Farkas Ágota, könyvvizsgáló (Külső meghívott)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 32.5 kb)
Rendelet
(DOC: application/msword, 111 kb)
Rendelettervezet
(DOC: application/msword, 73.5 kb)
Táblák
(XLS: application/vnd.ms-excel, 762.5 kb)
Indokolás
(DOC: application/msword, 158 kb)
Bizottsági határozatok
(doc: application/msword, 28 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.05 kb)
Rendelet
(DOC: application/msword, 48.5 kb)
Rendelet
(XLS: application/vnd.ms-excel, 870 kb)

7.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2007.(XI.29.) rendeletének felülvizsgálatára

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Kaczmarski János dr. (jegyző)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 36.5 kb)
Rendelettervezet
(doc: application/msword, 47.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 970 b)
Rendelet
(doc: application/msword, 40.5 kb)

8.) Javaslat bizottsági elnök és bizottsági tagok megválasztására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 36.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 727 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)

9.) Javaslat a szociálisan hátrányos helyzetben lévők részére adosságkezelési szolgáltatás működtetéséről szóló, többször módosított 27/2003.(VI.19.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Kaczmarski János dr. (jegyző)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 35.5 kb)
Rendelettervezet
(doc: application/msword, 45 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1014 b)
Rendelet
(doc: application/msword, 30.5 kb)

10.) Javaslat a szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti feladatellátásáról szóló társulási megállapodás módosítására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 45.5 kb)
Társulási megállapodás
(doc: application/msword, 185.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 795 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

11.) Javaslat a bérlakás-ellenőrzés zöld számos készenléti rendszerének kialakítására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 45.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 751 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)

12.) Javaslat a Lakásellenőrzési Bizottság személyi összetételére, a tagok tiszteletdíjának meghatározására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Meghívott:
Németh Gábor dr. (a SZOVA Zrt. vezérigazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 40.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 774 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)

13.) Javaslat a közterület használatának szabályairól szóló önkormányzati rendelet alkotására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Kaczmarski János dr. (jegyző)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 37 kb)
Rendelettervezet
(doc: application/msword, 238.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 907 b)
Rendelet
(doc: application/msword, 169 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)

14.) Javaslat az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására (első olvasat)

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Kaczmarski János dr. (jegyző)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 43 kb)
Rendelettervezet
(doc: application/msword, 45.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 932 b)
Egyéb dokumentum
(doc: application/msword, 19 kb)

15.) Javaslat a Bartók Béla körút - Magyar László utca közötti kerékpárút kivitelezéséhez szükséges döntések meghozatalára, a 3643/1 hrsz-ú MÁV Zrt. tulajdonában lévő ingatlan kapcsán

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Lazáry Viktor (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 60 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 868 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 22 kb)

16.) Javaslat a 'Határtalan kerékpáros élmény a Borostyánkő út mentén' (ÖKOVELO AT-HU) módosult műszaki tartalmú projekt támogató szervezet által jóváhagyott projektterv támogatásának elfogadására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Lazáry Viktor (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 56 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 877 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)

17.) Javaslat az Ausztria-Magyarország határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 keretében megvalósítani kívánt 'I-INVEST'befektetés-ösztönző projekt megvalósításához szükséges döntések meghozatalára

Előadó:
Molnár Miklós (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 57 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 739 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

18.) Javaslat a Megyei Jogú Városok városrehabilitációs témájú kiemelt projektjavaslataihoz

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Lazáry Viktor (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(pdf: application/pdf, 103.18 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 901 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

19.) Javaslat a 'Mocorgó Óvoda és a Derkovits Gyula Általános Iskola korszerű közoktatási intézménnyé történő átalakítása, fejlesztése az energiatakarékosság tükrében' c. pályázathoz kapcsolódó építési, felújítási munkák pótmunkáihoz szükséges fedezet biztosítására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 52 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 959 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)

20.) Javaslat a Magyar Állam tulajdonában lévő 7029/3 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülése iránti igénybejelentésére (Autóbuszpályaudvar)

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Németh Gábor dr. (a SZOVA Zrt. vezérigazgatója)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Meghívott:
Popgyákunik Péter dr. (SZOVA Zrt. IG.elnöke)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 46.5 kb)
SZOVA Zrt. írásos előterjesztése, nyilatkozat
(pdf: application/pdf, 464.74 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 995 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)

21.) Javaslat a FALCO KC Szombathely Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatára

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Gráczer György (a FALCO KC Szombathely Kft. ügyvezető igazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 66.5 kb)
FALCO SZMSZ 1. számú módosítása
(doc: application/msword, 84 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 946 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

22.) Javaslat a Szombathely, Fő tér 9. szám alatti helyiség (volt Szentlélek Patika) további hasznosítására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Szova Zrt. javaslata a hasznosításra
(pdf: application/pdf, 1.95 mb)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 88.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 770 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 22 kb)

23.) Javaslat az önkormányzat által alapított Kutyamenhely Alapítvány közhasznú szervezetté minősítésére és alapító okiratának kiegészítésére

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 74 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 816 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 47.5 kb)

24.) Javaslat az ISEUM Savariense Régészeti Műhely és Tárház vezetői állására kiírandó pályázati felhívásra

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Lazáry Viktor (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 36 kb)
Pályázati felhívás
(doc: application/msword, 26 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 779 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)

25.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 30/2006.(IX.7.) önkormányzati rendeletére vonatkozó törvényességi észrevétele elfogadására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Lazáry Viktor (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 42 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.02 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)

26.) Javaslat az országos közutak átkelési szakaszain a forgalom csillapítására, a gyalogosok védelmének növelésére, a járművek sebességének csökkentésére alkalmas beavatkozások, valamint az országos közutakon lévő balesetveszélyes csomópontok tervezésének társfinanszírozása című pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 75 kb)
1 sz. melléklet
(pdf: application/pdf, 101.51 kb)
2. sz. melléklet
(pdf: application/pdf, 80.33 kb)
3. sz. melléklet
(pdf: application/pdf, 104.44 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1019 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 23 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 22 kb)

27.) Javaslat az Internet alapú városi intézmény- és képviselői hálózat korszerűsítésére, továbbfejlesztésére és közbeszerzési eljárás lebonyolítására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Lazáry Viktor (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 53 kb)
Internet alapú hálózat - koncepció
(doc: application/msword, 2.57 mb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 830 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

28.) Javaslat az önkormányzat többségi tulajdonában lévő VASIVÍZ Zrt közgyűlése napirendjeinek megtárgyalására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
#6676a99b-029a-49e0-ae9f-845c9d1c87eb (a VASIVÍZ Zrt. vezérigazgató-helyettese)
Meghívott:
#508c62d0-ae13-45a0-8103-e7dca221c9c5 (Külső meghívott)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 39 kb)
VASIVÍZ Zrt. KGY Meghívója (2011. január 28.)
(doc: application/msword, 25.5 kb)
Megyei Közgyűlés javaslata
(pdf: application/pdf, 180.53 kb)
Alapszabály VI. számú módosítása
(doc: application/msword, 34 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 955 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)

29.) Javaslat dr.Kaczmarski János Címzetes Főjegyző közszolgálati jogviszonya közös megegyezéssel történő megszüntetésére

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 35.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 790 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

Zárt ülés

30.) Egyedi hatósági ügyekben benyújtott fellebbezések elbírálása

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)

31.) Javaslat az önkormányzat többségi tulajdonában lévő VASIVÍZ Zrt. vezérigazgatója jelölésére, a társaság közgyűlése felé

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Meghívott:
#508c62d0-ae13-45a0-8103-e7dca221c9c5 (Külső meghívott)

32.) Javaslat a Kutyamenhely Alapítvány Felügyelő Bizottsága tagjainak megválasztására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)

33.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapítottt Szombathely Közbiztonságáért Közalapítvány kuratóriumi tagjának megválasztására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)

34.) Javaslat a PRENOR Kertészeti és Parképítő Kft. Felügyelő Bizottsága tagjának megválasztására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)

35.) Javaslat a Savaria Rehab-Team Kft. felügyelő bizottsági tagjának megválasztására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)

36.) Javaslat magasabb vezetői megbízás visszavonására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...