Közgyűlés


Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése
a Városháza I. emeleti nagytermében
ülést tart

Nyilvános ülés

1.) Beszámoló az előző Közgyűlés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről és a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Molnár Miklós (alpolgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Lazáry Viktor (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 134.5 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 92 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.08 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)

2.) Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előadó:
Gaál Róbert dr. (jegyző)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 111.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 588 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)

3.) Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal törvényességi és hatósági munkájáról

Előadó:
Gaál Róbert dr. (jegyző)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 78 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 589 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)

4.) Kérdés, interpelláció

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Előterjesztés(ek)
Egyéb dokumentum
(pdf: application/pdf, 966.37 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 537 b)

5.) Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének VII. számú módosítása

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Molnár Miklós (alpolgármester)
Gaál Róbert dr. (jegyző)
Meghívott:
Gáspárné Farkas Ágota, könyvvizsgáló (könyvvizsgáló)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 33 kb)
Rendelettervezet
(DOC: application/msword, 55 kb)
Táblák
(XLS: application/vnd.ms-excel, 750 kb)
Indokolás
(doc: application/msword, 143 kb)
Egyéb dokumentum
(doc: application/msword, 27.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 920 b)
Rendelet
(DOC: application/msword, 36 kb)
Rendelet
(XLS: application/vnd.ms-excel, 741.5 kb)
Rendelet
(doc: application/msword, 86 kb)

6.) A könyvvizsgáló véleménye Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének VII. számú módosításáról

Előadó:
Gáspárné Farkas Ágota, könyvvizsgáló ()
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(pdf: application/pdf, 573.2 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 675 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)

7.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Molnár Miklós (alpolgármester)
Gaál Róbert dr. (jegyző)
Meghívott:
Gáspárné Farkas Ágota, könyvvizsgáló (könyvvizsgáló)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 90.5 kb)
Rendelet
(DOC: application/msword, 100 kb)
Rendelet
(XLS: application/vnd.ms-excel, 624.5 kb)
Rendelet
(DOC: application/msword, 89.5 kb)
Rendelettervezet
(DOC: application/msword, 134 kb)
Indokolás
(DOC: application/msword, 125.5 kb)
Táblák
(XLS: application/vnd.ms-excel, 621.5 kb)
Egyéb dokumentum
(xls: application/vnd.ms-excel, 77.5 kb)
Egyéb dokumentum
(doc: application/msword, 38 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 942 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 40.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

8.) A könyvvizsgáló véleménye Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló rendeletének megalkotásáról

Előadó:
Gáspárné Farkas Ágota, könyvvizsgáló (könyvvizsgáló)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(pdf: application/pdf, 743.53 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 690 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)

9.) Tájékoztató a Szombathely, Szűrcsapó u. 24. sz. alatti társasházban, a gázszivárgás miatt kialakult helyzetről és a megtett szükséges intézkedésekről

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 60.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 825 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

10.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Hosszú Távú Településfejlesztési Koncepciójával és Programjával kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Lazáry Viktor (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 40 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 813 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

11.) Településfejlesztési döntés meghozatala Szombathely Megyei Jogú Város rendezési tervének módosítására egyszerűsített egyeztetési eljárás lefolytatásával a Szombathely 125/7 hrsz. ingatlanra vonatkozó minimális telekméret tárgyában

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Lazáry Viktor (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 40 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.04 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

12.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Pályázati Szabályzatának elfogadására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Lazáry Viktor (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 46 kb)
Pályázati Szabályzat elfogadása - szabályzat
(doc: application/msword, 100 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 761 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21.5 kb)

13.) Javaslat a 'Grenzenloses Genussradeln - Határtalan kerékpáros élmény AT-HU' című pályázati lehetőséggel kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Vörös-Borsody Csilla (a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója)
Lazáry Viktor (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 36.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1011 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)

14.) Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások térítési díjáról szóló 11/1993. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 147.5 kb)
Rendelettervezet
(doc: application/msword, 116 kb)
Térítési díj_egységes
(doc: application/msword, 182 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 836 b)
Rendelet
(doc: application/msword, 101 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)

15.) Javaslat a 2011. évben pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló jelentés elfogadására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 50.64 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 780 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)

16.) Javaslat a 'Szombathely, a Segítés Városa' program megvalósítását elősegítő együttműködési megállapodás megkötésére

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 54 kb)
Együttműködési megállapodás
(doc: application/msword, 47.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 793 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)

17.) Javaslat az Egyesített Bölcsődei Intézmény nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 58.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 757 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)

18.) Javaslat a TÁMOP 5.4.9-11/1 kódszámú, a ”Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására” című pályázat benyújtására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 53.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 827 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21.5 kb)

19.) Tájékoztató Szombathely Megyei Jogú Város labdarúgó utánpótlásának helyzetéről és javaslat annak továbbfejlesztésére (első olvasat)

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Lazáry Viktor (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 112.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 811 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

20.) Javaslat a Bartók Béla Zeneiskola valamint a Savaria Szimfonikus Zenekar alapító okiratának módosítására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Lazáry Viktor (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 72 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 774 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 23 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 22 kb)

21.) Javaslat a Savaria Szimfonikus Zenekar Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Lazáry Viktor (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 50 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 761 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)

22.) Javaslat az Iseum Savariense Régészeti Műhely és Tárház Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Lazáry Viktor (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Iseum Savariense Régészeti Műhely és Tárház SZMSZ - szabályzat
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 317.16 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 785 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)

23.) Javaslat a Mesebolt Bábszínház Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Lazáry Viktor (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 50 kb)
Mesebolt Bábszínház SZMSZ - szabályzat
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 34.69 kb)
Mesebolt Bábszínház SZMSZ melléklete - szervezeti ábra
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 128.39 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 756 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)

24.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/20211.(VI.08.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Gaál Róbert dr. (jegyző)
Előterjesztés(ek)
Rendelettervezet
(doc: application/msword, 24.5 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 33.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 829 b)
Rendelet
(doc: application/msword, 20.5 kb)

25.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Ügyrendjének módosítására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Gaál Róbert dr. (jegyző)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 104.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 898 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 44.5 kb)

26.) Javaslat a közterületek használatának szabályairól szóló 2/2011. (I.31.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Gaál Róbert dr. (jegyző)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 40 kb)
Rendelettervezet
(doc: application/msword, 207.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 925 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)

27.) Az önkormányzat tulajdonában lévő halastavak 2012. évi haszonbérleti díjának megállapítása

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 42.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 761 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

28.) Javaslat a Szombathely, Saághy István utca, 1216/5. hrsz. terület helyi védelem alá helyezésének eldöntésére

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 64 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 778 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)

29.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 29/2004.(VI.30.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Gaál Róbert dr. (jegyző)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 45 kb)
Rendelettervezet
(doc: application/msword, 91.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1000 b)
Rendelet
(doc: application/msword, 61.5 kb)

30.) Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának megállapítására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 37.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 789 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)

31.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának elfogadására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 49 kb)
Közbeszerzési Szabályzat
(doc: application/msword, 141.5 kb)
Szabályzat I. számú melléklete
(xls: application/vnd.ms-excel, 39.5 kb)
Szabályzat II. számú melléklete
(doc: application/msword, 566.5 kb)
Szabályzat III. számú melléklete
(doc: application/msword, 47.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 763 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)

32.) Javaslat a VASIVÍZ Zrt. Alapszabályának módosítására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
#6676a99b-029a-49e0-ae9f-845c9d1c87eb (a VASIVÍZ Zrt. mb. vezérigazgatója)
Meghívott:
#508c62d0-ae13-45a0-8103-e7dca221c9c5 ()
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 40.5 kb)
Alapszabály VII. számú módosítása
(doc: application/msword, 58.5 kb)
Közgyűlési meghívó
(pdf: application/pdf, 698.32 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 875 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)

33.) Javaslat pályázati kiírás jóváhagyására a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak ellátására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Lazáry Viktor (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 40 kb)
Pályázati felhívás
(DOC: application/msword, 62.5 kb)
2. számú melléklet: vagyonnyilatkozat
(doc: application/msword, 21.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 937 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)

34.) Javaslat a Szófia u. 31. szám alatti üzlethelyiség bérlőjének kijelölésére

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 62 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 743 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)

35.) Javaslat a Szombathelyi Parkfenntartási és Temetkezési Kft. folyószámlahitel felvételére irányuló kérelmének támogatására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Meghívott:
Kiss Dávid (a Szombathelyi Parkfenntartó és Temetkezési Kft. ügyvezető igazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 57.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 794 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

36.) Javaslat a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. bérlővé történő kijelölésére

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Meghívott:
Németh Gábor dr. (a SZOVA Zrt. vezérigazgatója)
#cbca6c38-55c5-4fb5-a539-b9d17d7e885f (Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 66.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 746 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 22.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

37.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város önkormányzata tulajdonában álló lakások 2011. évi hasznosításáról szóló összefoglaló jelentés elfogadására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Németh Gábor dr. (a SZOVA Zrt. vezérigazgatója)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Meghívott:
Popgyákunik Péter dr. (a SZOVA Zrt. IG.elnöke)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 37 kb)
Tájékoztató
(doc: application/msword, 1.09 mb)
1. sz. melléklet
(xlsx: application/octet-stream, 22 kb)
2. sz. melléklet
(xls: application/vnd.ms-excel, 38.5 kb)
3. sz. melléklet
(xlsx: application/octet-stream, 21.89 kb)
4. sz. melléklet
(xls: application/vnd.ms-excel, 28.5 kb)
5. sz. melléklet
(xls: application/vnd.ms-excel, 31 kb)
6. sz. melléklet
(xlsx: application/octet-stream, 17.15 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 991 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)

38.) Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő lakások értékesítésére

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 49 kb)
1. számú melléklet: üres lakások
(xls: application/vnd.ms-excel, 40.5 kb)
2. számú melléklet: eladásra javasolt összkomfortos
(xls: application/vnd.ms-excel, 26.5 kb)
3. számú melléklet: javasolt komfortos
(xls: application/vnd.ms-excel, 28.5 kb)
4. számú melléklet: javasolt félkomfortos
(xls: application/vnd.ms-excel, 24.5 kb)
5. számú melléklet: javasolt komfort nélküli
(xls: application/vnd.ms-excel, 23 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 735 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

39.) Javaslat az önkormányzat és a SZOVA Zrt. között megkötött települési szilárd hulladék szállítási közszolgálati szerződés meghosszabbítására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Németh Gábor dr. (a SZOVA Zrt. vezérigazgatója)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Meghívott:
Popgyákunik Péter dr. (a SZOVA Zrt. IG.elnöke)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 40 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 987 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

40.) Javaslat közterület elnevezésére (sürgősségi indítvány)

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Lazáry Viktor (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Közterület elnevezése - térképmelléklet
(pdf: application/pdf, 745.6 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 40.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 725 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

41.) Javaslat a SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötött ellátási szerződés módosítására (sürgősségi indítvány)

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 44.5 kb)
Ellátási szerződés módosítása
(DOC: application/msword, 60.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 856 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)

Zárt ülés

42.) Javaslat a SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. hosszú távú fizetőképességének megőrzése érdekében kidolgozott intézkedési terv elfogadására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Németh Gábor dr. (a SZOVA Zrt. vezérigazgatója)
Marton Zsolt (alpolgármester, a SZOVA Zrt. FEB elnöke)
Popgyákunik Péter dr. (a SZOVA Zrt. IG.elnöke)

43.) Javaslat a SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. 2012. évi üzleti tervének elfogadására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Németh Gábor dr. (a SZOVA Zrt. vezérigazgatója)
Marton Zsolt (alpolgármester, a SZOVA Zrt. FEB elnöke)
Popgyákunik Péter dr. (a SZOVA Zrt. IG.elnöke)
#cbca6c38-55c5-4fb5-a539-b9d17d7e885f (Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója)

44.) Javaslat a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagjai megbízatásának meghosszabbítására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Lazáry Viktor (alpolgármester)

45.) Egyedi hatósági ügyekben benyújtott fellebbezés elbírálása

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)

46.) Javaslat a szociális munka területén dolgozók önkormányzati kitüntetésére

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Szakály Gábor (a Szociáils és Családügyi Bizottság elnöke)
Marton Zsolt (alpolgármester)

47.) Egyebek - Közbeszerzési Bíráló Bizottság új tagjának megválasztása (szóbeli)

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)

48.) A Weöres Sándor Színház ügyvezetői pályázatát véleményező szakmai bizottságba tagdelegálás (23. napirendhez kapcsolódó zárt ülés)

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...