Közgyűlés


Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése
Városháza I. emeleti nagytermében
ülést tart

Nyilvános ülés

1.) Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési rendeletének IV. számú módosítása

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Németh Kálmán (alpolgármester)
Kaczmarski János dr. (jegyző)
Meghívott:
#5995ec07-c2f1-4ef6-bf07-038e8f34f6fc (könyvvizsgáló)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 30 kb)
Rendelettervezet
(DOC: application/msword, 73.5 kb)
Táblák
(XLS: application/vnd.ms-excel, 708.5 kb)
Indokolás
(DOC: application/msword, 222 kb)
Egyéb dokumentum
(doc: application/msword, 19 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 926 b)

2.) Javaslat az önkormányzat által adományozható kitüntetésekről szóló 7/1996. (II.29.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Kaczmarski János dr. (jegyző)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 29.5 kb)
Rendelettervezet
(doc: application/msword, 26.5 kb)
Egyéb dokumentum
(doc: application/msword, 19 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 796 b)

3.) Javaslat a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvből fakadó jogharmonizációs kötelezettség végrehajtására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Kaczmarski János dr. (jegyző)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 102.5 kb)
Rendelettervezet
(doc: application/msword, 55.5 kb)
Rendelet
(doc: application/msword, 44.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 30.5 kb)

4.) Javaslat az iparosított technológia felhasználásával épült lakóépületek energiatakarékosságot célzó korszerűsítésének, felújításának támogatásáról szóló rendelet megalkotására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Németh Kálmán (alpolgármester)
Kaczmarski János dr. (jegyző)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 32 kb)
Támogatási szerződés
(doc: application/msword, 39 kb)
Rendelettervezet
(doc: application/msword, 35 kb)
Rendelet
(doc: application/msword, 35 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

5.) Javaslat a lakáshoz jutás, a lakbérek és a lakbértámogatás, az önkormányzat által a lakásvásárláshoz és építéshez nyútjható támogatások szabályai megállapításáról szóló 15/2009. (VI.3.) rendelet módosítására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Kaczmarski János dr. (jegyző)
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 33 kb)
Rendelettervezet
(doc: application/msword, 41 kb)
Rendelet
(doc: application/msword, 33.5 kb)

6.) Beszámoló az előző Közgyűlés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről és a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 353.5 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 913 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 21.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)

7.) Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előadó:
Kaczmarski János dr. (jegyző)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 220.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 592 b)

8.) Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal törvényességi és hatósági munkájáról

Előadó:
Kaczmarski János dr. (jegyző)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 121 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 594 b)

9.) Tájékoztató Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési gazdálkodásának I. félévi helyzetéről

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Németh Kálmán (alpolgármester)
Meghívott:
#5995ec07-c2f1-4ef6-bf07-038e8f34f6fc (független könyvvizsgáló)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 125.5 kb)
Táblák
(XLS: application/vnd.ms-excel, 679.5 kb)
Egyéb dokumentum
(doc: application/msword, 19 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 799 b)

10.) Javaslat a Szombathelyi Rajczy Imre Sportiskola megszüntető okiratának elfogadására valamint a Szombathelyi Sportszolgáltató Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)
Meghívott:
Németh Zsolt (a Szombathelyi Sportszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója)

11.) Javaslat a játszótéri dohányzás tilalmáról szóló rendelet megalkotására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 30.5 kb)
Rendelettervezet
(DOC: application/msword, 31.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)

12.) Tájékoztató Szombathely Megyei Jogú Város által fenntartott intézményeinek és 100%-os tulajdonú gazdasági társaságai szociális alapellátásának vizsgálatáról

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)
Meghívott:
Szántó Tamás dr., Kampik Csaba, Szollár Zsuzsa a vizsgálati anyag készítői (Külső meghívott)
Előterjesztés(ek)
Vizsgálati anyag
(pdf: application/pdf, 492.55 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 39 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 844 b)

13.) Javaslat Szociális Szakmai Egyeztető Tanács létrehozására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 69 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)

14.) Javaslat az egységes szolgáltói körzetek kialakításának jóváhagyására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 79.5 kb)
Szervezeti és Működési Szabályzat
(doc: application/msword, 125.5 kb)
Szervezeti és Működési Szabályzat 1. sz. melléklete
(xls: application/vnd.ms-excel, 17.5 kb)
I. sz. Gondozási Körzet szakmai programja
(doc: application/msword, 144.5 kb)
II. sz. Gondozási Körzet szakmai programja
(doc: application/msword, 145.5 kb)
III. sz. Gondozási Körzet szakmai programja
(doc: application/msword, 148 kb)
Egyéb dokumentum
(doc: application/msword, 19 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 748 b)

15.) Javaslat a Pálos Károly Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál létszámbővítésre

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 68 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 22 kb)

16.) Javaslat a Szociális Szolgáltató Központ által az 'Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (akadálymentesítés)' címmel benyújtandó pályázat támogatására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 66 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)

17.) Javaslat szociális képzések fejlesztésére vonatkozó pályázaton való részvételre

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 61.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21.5 kb)

18.) Javaslat gyermekjóléti intézmények alapító okiratainak módosítására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 54.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24 kb)

19.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata nevelési-oktatási intézményei 2009-2014. közötti időszakra vonatkozó feladatellátási, intézményműködtetési és fejlesztési tervére

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)

20.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott általános iskolákban az iskolatej program folytatására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 38.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

21.) Javaslat a 2010. évi útfelújítási program jóváhagyására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Németh Kálmán (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 73.5 kb)
2010. évbn felújítandó utcák
(xls: application/vnd.ms-excel, 62.5 kb)
Egyéb dokumentum
(doc: application/msword, 19 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 729 b)

22.) Javaslat a Nagy Lajos Gimnázium és a a Kereskedelmi és Vendéglátói Szakképző Iskola és Kollégium NYDOP támogatással megvalósuló felújítási, átalakítási és akadálymentesítési munkái beruházási programjának elfogadására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Németh Kálmán (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 131.5 kb)
Beruházási Program - Nagy Lajos Gimnázium
(doc: application/msword, 76 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21.5 kb)

23.) Javaslat a Csaba utcai felüljáróval összefüggő megállapodások elfogadására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Németh Kálmán (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 39 kb)
Egyuttmuk_GYSEV-SZMJVO_KGy
(doc: application/msword, 110 kb)
Üzemeltetési megállapodás (SM_GYSEV_MAV)_KGY
(doc: application/msword, 1.06 mb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

24.) Döntés meghozatala a Bartók Terem (Rákóczi u. 3.) és a Szombathelyi Zsidó Hitközség (Batthyány tér 9.) közötti területcseréről, a kerítés átépítéséről és a kapcsolódó építési munkákról

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Németh Kálmán (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 171 kb)
helyszínrajz
(pdf: application/pdf, 668.04 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 23 kb)

25.) Javaslat a szombathelyi 0632/2 hrsz-ú ingatlant, az újperinti horgásztavat érintő telekhatár-rendezéshez szükséges tulajdonosi döntés meghozatalára

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Németh Kálmán (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 58 kb)
Térkép, változási vázrajz
(pdf: application/pdf, 1.62 mb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 23.5 kb)

26.) Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás célú helyiségeket érintő döntések meghozatalára

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Németh Kálmán (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 80.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 23 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 23 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 21.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 23.5 kb)

27.) Javaslat a szombathelyi 11495/1, 11496/1 és 11497/1 hrsz-ú, természetben a Rumi külső út és a Rumi út között elhelyezkedő önkormányzati tulajdonban álló ingatlanokra vonatkozó bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Németh Kálmán (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 61 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 22 kb)

28.) Javaslat a felsőcsatári 851 hrsz-ú ingatlant, a felsőcsatári gyermeküdülőt éreintő tulajdonosi döntés meghozatalára

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 98.5 kb)
Térkép
(pdf: application/pdf, 519.87 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 29 kb)

29.) Javaslat az AGORA projekt pályázatával kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 73.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

30.) Javaslat a 'Savaria Városfejlesztési Kft.' létrehozására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Szabó Gábor dr. (alpolgármester)
Németh Kálmán (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 818 kb)
Savaria Városfejlesztési Kft. létrehozása_SZMSZ
(doc: application/msword, 73 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)

31.) Az Igazgatóság jelentése a Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. 2009. I. félévi gazdálkodásáról

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Németh Gábor dr. (a SZOVA Zrt. vezérigazgatója)
Németh Kálmán (alpolgármester)
Marton Zsolt (a SZOVA Zrt. FEB elnöke)
#7ca7d75d-c615-4075-9f06-e92961b9aeda (Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási ZRt.)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 35 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)

32.) Javaslat a SZOVA Zrt. szervezetfejlesztésének jóváhagyására, és a szervezetfejlelsztésen alapuló SZMSZ módosításának első olvasatban történő megtárgyalására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Németh Gábor dr. (a SZOVA Zrt. vezérigazgatója)
Németh Kálmán (alpolgármester)
Marton Zsolt (a SZOVA Zrt. FEB elnöke)
#7ca7d75d-c615-4075-9f06-e92961b9aeda (Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási ZRt.)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 39 kb)
Szervezeti tábla (régi)
(doc: application/msword, 16.79 kb)
Végleges SZMSZ-re javaslat
(doc: application/msword, 380.5 kb)
Szervezetfejlesztés
(pdf: application/pdf, 256.96 kb)
SZOVA Zrt. előterjesztése az SZMSZ módosításához
(DOC: application/msword, 350 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)

33.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Önkormányzata 75 %-os mértékű, a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft-ben fennálló üzletrészének a SZOVA Zrt-be történő apportálására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Németh Gábor dr. (a SZOVA Zrt. vezérigazgatója)
Németh Kálmán (alpolgármester)
Idrányi Zsolt ügyvezető igazgató (a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója)
Meghívott:
Marton Zsolt (a SZOVA Zrt. FEB elnöke)
#7ca7d75d-c615-4075-9f06-e92961b9aeda (Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási ZRt.)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 81.5 kb)
SZOVA ZRT levele
(pdf: application/pdf, 160.32 kb)
Szakértői tanúsítvány
(pdf: application/pdf, 2.03 mb)
Távhőszolgáltató Kft. taggyűlési határozatai
(pdf: application/pdf, 1.05 mb)
Társasági szerződés 23. számú módosítása
(doc: application/msword, 35.5 kb)
Alapító Okirat
(pdf: application/pdf, 155.68 kb)
Kontrolling holdingon belül
(pdf: application/pdf, 178.22 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 24 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)

34.) A Városi Vásárcsarnok intézmény megszünetetése, feladatainak a SZOVA Zrt-be integrálása (az ülésen kerül kiosztásra)

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Németh Gábor dr. (a SZOVA Zrt. vezérigazgatója)
Németh Kálmán (alpolgármester)
Marton Zsolt (a SZOVA Zrt. FEB elnöke)
Tóth Imre (a Városi Vásárcsarnok ügyvezető igazgatója)
Meghívott:
#7ca7d75d-c615-4075-9f06-e92961b9aeda (Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási ZRt.)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 23.5 kb)
Egyéb dokumentum
(doc: application/msword, 19 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.26 kb)

35.) Javaslat az autóbuszpályaudvar áthelyezéséhez szükséges ingatlanok, illetőleg az un. Sárdi ér melletti iparterület megvásárlása tárgyában

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Németh Gábor dr. (a SZOVA Zrt. vezérigazgatója)
Németh Kálmán (alpolgármester)
Marton Zsolt (a SZOVA Zrt. FEB elnöke)
#7ca7d75d-c615-4075-9f06-e92961b9aeda (Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási ZRt.)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 89 kb)
A SZOVA Zrt. tájékoztatója
(doc: application/msword, 348.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 21.5 kb)

36.) Javaslat a Kőszegi utcai ingatlanok esetében bérleti jogviszonyok közös megegyezéssel történő megszüntetésére

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Németh Gábor dr. (a SZOVA Zrt. vezérigazgatója)
Németh Kálmán (alpolgármester)
Meghívott:
Marton Zsolt (a SZOVA Zrt. FEB elnöke)
#7ca7d75d-c615-4075-9f06-e92961b9aeda (a SZOVA Zrt. vezérigazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 47 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

37.) A kórházzal kapcsolatosan a Vas megyei Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodás tervezetének megtárgyalása, a város járóbetegellátás jövője (ülésen kerül kiosztásra)

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)
Prugberger Emil dr. (az Egészségügyi Szakmai Bizottság elnöke)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 64.5 kb)
Egyéb dokumentum
(doc: application/msword, 19 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.03 kb)

38.) Javaslat a 2009/2010. tanévben működő általános- és középiskolai osztályok számának és létszámának engedélyezésére

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 341 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 22.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)

39.) Javaslat a Szombathely és Söpte között található szombathelyi 019/6 hrsz-ú, söptei 0104/1 hrsz-ú, illetve gencsapáti 0100/5 hrsz-ú ingatlanok ideiglenes hasznosítására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Németh Kálmán (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 101 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 26 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 27.5 kb)

40.) Javaslat a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácsa által a 2009. évre kiírt TEUT pályázaton való részvételhez szükséges pályázati önrész módosítása

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Németh Kálmán (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 49.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 21.5 kb)

41.) Javaslat közös fenntartású közművelődési intézmények alapító okiratainak módosítására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 121 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 84 kb)

42.) Javaslat a MEDIAWAVE Nemzetközi Film és Zenei Fesztivál szombathelyi megrendezésére

Előadó:
Sági József (a Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok Bizottságának elnöke)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 37 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

43.) A HORWAT Investment Ingatlanforgalmazó Kft. (9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 1.) és Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata között 2008. december 19. napján létrejött megállapodás módosítására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Németh Kálmán (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 71.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24.5 kb)

44.) Javaslat az ÖKO programmal kapcsolatos döntések meghozatalára Nyugdíjas Otthon

Előadó:
Marton Zsolt (képviselő, koordinációs tanácsnok)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21.5 kb)

Zárt ülés

45.) Javaslat egyedi hatósági ügyekben benyújtott fellebbezések elbírálására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)

46.) Javaslat a Szombathely, Kossuth L. u. 2. szám alatti ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés módosítására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Németh Kálmán (alpolgármester)

47.) Javaslat a Szombathely, Fő tér 9. szám alatti gyógyszertár helyiségre vonatkozó bérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetésére

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Németh Kálmán (alpolgármester)

48.) Javaslat a szombathelyi 6203 hrsz-ú ingatlannal összefüggő döntéshozatalra (Kőszegi utcai parkolólemez)

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Németh Kálmán (alpolgármester)

49.) Javaslat önkormányzati kitüntetések adományozására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Rettegi Attila (az Oktatási és Ifjúsági Bizottság elnöke)
Szakály Gábor (a Szociális, Foglalkoztatási és Esélyegyenlőségi Bizottság elnöke)
Soós József (a Városfejlesztési Bizottság elnöke)
Szakács Dávid dr. (a Jogi Bizottság elnöke)
Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...