Közgyűlés


Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése
Városháza I. emeleti nagytermében
ülést tart

Nyilvános ülés

1.) Beszámoló az előző Közgyűlés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről és a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 57.5 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 72.5 kb)
Szolidarítási nyilatkozat
(doc: application/msword, 23 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)

2.) Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előadó:
Kaczmarski János dr. (jegyző)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 75 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)

3.) Tájékoztató a törvényesség helyzetéről és a hatósági munkáról

Előadó:
Kaczmarski János dr. (jegyző)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 45 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)

4.) Szombathely Megyei Jogú Város 2007. évi költségvetéséről szóló rendeletének megalkotása

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Németh Kálmán (alpolgármester)
Kaczmarski János dr. (jegyző)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 28 kb)
Rendelettervezet
(DOC: application/msword, 190.5 kb)
Egyéb dokumentum
(DOC: application/msword, 150 kb)
Rendelet
(DOC: application/msword, 189 kb)
Rendelet
(XLS: application/vnd.ms-excel, 604 kb)
Rendelet
(DOC: application/msword, 150 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 32.5 kb)

5.) A könyvvizsgáló jelentése a 2007. évi költségvetési rendeletről

Előadó:
#5995ec07-c2f1-4ef6-bf07-038e8f34f6fc (Független könyvvizsgáló)
Előterjesztés(ek)
Tájékoztató
(doc: application/msword, 19 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)

6.) Javaslat az önkormányzat kulturális intézményhálózatának racionalizálására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 81 kb)
Melléklet
(doc: application/msword, 50 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)

7.) Javaslat a Szombathely Megyei Jogú Város nevelési-oktatási intézményrendszerénekátalakítási lehetőségeire

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 585 kb)
intézményhálózat átalakítás 1.9 meléklet
(DOC: application/msword, 28 kb)
intézményhálózat átalakítás 1.10 meléklet
(DOC: application/msword, 28 kb)
intézményhálózat átalakítás 1.11 meléklet
(DOC: application/msword, 28 kb)
intézményhálózat átalakítás 1.12 meléklet
(DOC: application/msword, 28 kb)
intézményhálózat átalakítás 1.13 meléklet
(DOC: application/msword, 27 kb)
intézményhálózat átalakítás 1.14 meléklet
(DOC: application/msword, 27.5 kb)
intézményhálózat átalakítás 1.15 meléklet
(DOC: application/msword, 27.5 kb)
intézményhálózat átalakítás 1.16 meléklet
(DOC: application/msword, 28 kb)
intézményhálózat átalakítás 1.17 meléklet
(DOC: application/msword, 28 kb)
intézményhálózat átalakítás 1.18 meléklet
(DOC: application/msword, 28 kb)
intézményhálózat átalakítás 1.1 meléklet
(DOC: application/msword, 27.5 kb)
intézményhálózat átalakítás 1.19 meléklet
(DOC: application/msword, 27.5 kb)
intézményhálózat átalakítás 2. meléklet
(DOC: application/msword, 59 kb)
intézményhálózat átalakítás 3. meléklet
(doc: application/msword, 29 kb)
intézményhálózat átalakítás 4. meléklet
(DOC: application/msword, 43 kb)
intézményhálózat átalakítás 5. meléklet
(doc: application/msword, 31 kb)
intézményhálózat átalakítás 6. meléklet
(DOC: application/msword, 43.5 kb)
intézményhálózat átalakítás 7. meléklet
(doc: application/msword, 30.5 kb)
intézményhálózat átalakítás 8. meléklet
(doc: application/msword, 29 kb)
intézményhálózat átalakítás 9. meléklet
(DOC: application/msword, 44 kb)
intézményhálózat átalakítás 10. meléklet
(doc: application/msword, 31.5 kb)
intézményhálózat átalakítás 1.2 meléklet
(DOC: application/msword, 27.5 kb)
intézményhálózat átalakítás 11. meléklet
(doc: application/msword, 28.5 kb)
intézményhálózat átalakítás 12. meléklet
(doc: application/msword, 29 kb)
intézményhálózat átalakítás 13. meléklet
(DOC: application/msword, 48 kb)
intézményhálózat átalakítás 14. meléklet
(DOC: application/msword, 44.5 kb)
intézményhálózat átalakítás 15. meléklet
(doc: application/msword, 28.5 kb)
intézményhálózat átalakítás 16. meléklet
(doc: application/msword, 29 kb)
intézményhálózat átalakítás 17.1 meléklet
(doc: application/msword, 31.5 kb)
intézményhálózat átalakítás 17.2 meléklet
(doc: application/msword, 30 kb)
intézményhálózat átalakítás 18.1 meléklet
(DOC: application/msword, 59 kb)
intézményhálózat átalakítás 18.2 meléklet
(DOC: application/msword, 60.5 kb)
intézményhálózat átalakítás 1.3 meléklet
(DOC: application/msword, 27.5 kb)
intézményhálózat átalakítás 19.1 meléklet
(DOC: application/msword, 47.5 kb)
intézményhálózat átalakítás 19.2 meléklet
(DOC: application/msword, 48 kb)
intézményhálózat átalakítás 19.3 meléklet
(DOC: application/msword, 47.5 kb)
intézményhálózat átalakítás 1.4 meléklet
(DOC: application/msword, 28 kb)
intézményhálózat átalakítás 1.5 meléklet
(DOC: application/msword, 27.5 kb)
intézményhálózat átalakítás 1.6 meléklet
(DOC: application/msword, 28 kb)
intézményhálózat átalakítás 1.7 meléklet
(DOC: application/msword, 27.5 kb)
intézményhálózat átalakítás 1.8 meléklet
(DOC: application/msword, 28 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 42 kb)

8.) Javaslat a civil szervezetek pénzügyi támogatásáról szóló 20/2004.(IV.28.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére és új rendelet megalkotására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Kaczmarski János dr. (jegyző)
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 28 kb)
Rendelettervezet
(doc: application/msword, 72.5 kb)
Rendelet
(doc: application/msword, 72.5 kb)

9.) Javaslat a települési szilárd hulladék elszállításával kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 5/1996. (II.29.) számú önkormányzati rendelet módosítására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Németh Kálmán (alpolgármester)
Kaczmarski János dr. (jegyző)
Előterjesztés(ek)
Rendelettervezet
(DOC: application/msword, 71.5 kb)
Rendelet
(doc: application/msword, 24 kb)

10.) Beszámló a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Településrendezési és Építészeti Műszaki Tervanács munkájáról

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Kutnyánszky László (városi főépítész)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 38 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)

11.) Javaslat a Településrendezési és Építészeti-Műszaki Tervtanács létrehozására és működési rendjének meghatározására vonatkozó önkormányzati rendelet megalkotására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Kaczmarski János dr. (jegyző)
Előterjesztés(ek)
Rendelettervezet
(doc: application/msword, 57.5 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 34 kb)
Rendelet
(doc: application/msword, 58 kb)

12.) Javaslat az önkormányzati aktív vagyonkezelés megvalósítására, vagyonhasznosító társaság létrehozására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Németh Kálmán (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 57 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 22.5 kb)

13.) Javaslat az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának megállapítására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Németh Kálmán (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 32.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

14.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Roma Kisebbségi Önkormányzatának elhelyezésére

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Németh Kálmán (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 38.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)

15.) Javaslat a Szombathelyi Haladás Labdarúgó és Sportszolgáltató Kft. üzletrészének további értékesítéséhez kapcsolódó dokumentumok jóváhagyására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 99.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 33 kb)

16.) Javaslat az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal részére önkormányzti helyiség térítésmentes használatba adására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Németh Kálmán (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 72.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

17.) Tájékoztató a Belsikátor 2.-Fő tér 11. és a Belsikátor 3. szám alatti ingatlanok értékesítéséről, illetőleg javaslat az épületek felújítása érdekében jelzálogjog bejegyzésére

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 69.5 kb)
Belsikátor ingatlanok vevőinek a kérelme
(pdf: application/pdf, 238.72 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 22.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 22.5 kb)

18.) Beszámoló Vas Megye és Szombathely Megyei Jogú Város Markusovszky Kórház Egyetemi Oktatókórház számára nyújtott támogatás felhasználásáról

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)
#b0cb71e3-d021-40f6-83aa-9e9a2b6ea318 (Külső meghívott)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 30 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)

19.) Javaslat Vas Megye és Szombathely Megyei Jogú Város Markusovszky Kórház Egyetemi Oktatókórház jövőbeni működtetésére (az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra)

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 19 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)

20.) Javaslat Intézményfenntartó Társulási megállapodás megkötésére

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 37 kb)
Egyéb dokumentum
(doc: application/msword, 65.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)

21.) Javaslat a bölcsödei, óvodai, általános iskolai, középiskolai, valamint kollégiumi nyersanyagköltség meghatározására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 53 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 22.5 kb)

22.) Javaslat önkormányzati intézmények világítás korszerűsítése tárgyában bérleti és vállalkozási szerződések megkötésre

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Németh Kálmán (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 39 kb)
1 sz. melléklet
(doc: application/msword, 195 kb)
2.sz. melléklet
(doc: application/msword, 70 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

23.) Javaslat a 'CLAUDIUS' Ipari és Innovációs Park Kft. tulajdonát képező 18009 hrsz-ú ( Csaba utcai) ingatlanra érkezett vételi ajánlat elbírálására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Németh Kálmán (alpolgármester)
Dienes András (a 'Claudius' Ipari és Innovációs Park Kft. ügyvezető igazgatója)
Előterjesztés(ek)
FEB jegyzőkönyvi kivonata
(doc: application/msword, 30 kb)
Adásvételi szerződés-tervezet
(doc: application/msword, 79.5 kb)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 47.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

24.) A Belvárosi Rendőrőrs őrsparancsnoki kinevezésének véleményezése

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Gulyás Ferenc dr. r.alezredes (a Városi Rendőrkapitányság vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 30 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)

Zárt ülés

25.) Javaslat az Építészeti-Műszaki Tervtanács titkárának, valamint tagjainak megválasztására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)

26.) Javaslat a szociális munka területén dolgozók önkormányzati kitüntetésére

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)

27.) Javaslat a Szombathelyi Sportszolgáltató Kht. felügyelő bizottsági tagjának jelölésére

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)
Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...