Közgyűlés


Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése
Városháza I.emeleti nagytermében
ülést tart

Nyilvános ülés

1.) Beszámoló az előző Közgyűlés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről és a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 104.5 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 159.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 22 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 23 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 22 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 29 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 23 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)

2.) Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előadó:
Kaczmarski János dr. (jegyző)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 86.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)

3.) Tájékoztató a törvényesség helyzetéről és a hatósági munkáról

Előadó:
Kaczmarski János dr. (jegyző)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 43 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)

4.) Kérdés, interpelláció

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Előterjesztés(ek)
Egyéb dokumentum
(pdf: application/pdf, 118.06 kb)

5.) Javaslat az önálló szombathelyi színház alapítására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Feiszt György (kulturális tanácsnok)
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)
Horváth György (a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság elnöke)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 80.5 kb)
Költségvetés - szöveges
(doc: application/msword, 56 kb)
Költségvetés - táblázat
(xls: application/vnd.ms-excel, 32 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)

6.) Javaslat a kulturális intézményhálózat racionalizálásával összefüggő döntések meghozatalára

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 68.5 kb)
Szervezeti felépítés
(doc: application/msword, 20.5 kb)
Alapító okirat
(doc: application/msword, 30 kb)
Megszüntető okirat - Gyermekek Háza
(doc: application/msword, 26 kb)
Megszüntető okirat - Művészetek Háza
(doc: application/msword, 25.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)

7.) Tájékoztató az Országos Mentőszolgálat Vas Megyei Szervezetének átadott központi orvosi ügyelet rendszerének 2006. évi tevékenységéről

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)
#ce6c37a4-9f15-4423-91a5-d27af528a5af (az OMSZ Nyugat-Dunántúli Regionális Mentőszervezet regionális orvosigazgatója)

8.) Tájékoztató Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata által biztosított szociális szolgáltatások 2006. évi feladatellátásáról

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 43 kb)
Tájékoztató
(doc: application/msword, 510 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)

9.) Javaslat a közterület rendeltetéstől eltérő célú használatának szabályairól szóló rendelet megalkotására (első olvasat)

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Kaczmarski János dr. (jegyző)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 37 kb)
Rendelettervezet
(doc: application/msword, 284 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)

10.) Javaslat a házszámozás rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Kaczmarski János dr. (jegyző)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 53.5 kb)
Rendelettervezet
(doc: application/msword, 31.5 kb)
Rendelet
(DOC: application/msword, 49 kb)

11.) Javaslat utcák elnevezésére

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 43 kb)
térkép (3 db)
(pdf: application/pdf, 933.07 kb)
térkép (1db)
(pdf: application/pdf, 613.4 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

12.) Javaslat a 2007/2008. nevelési-oktatási évben indítható óvodai csoportok, általános iskolai osztályok számának meghatározására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 114 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 154 kb)

13.) Javaslat nevelési-oktatási intézmények feladatváltozására illetve alapító okiratainak módosítására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 126.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 127 kb)

14.) Javaslat a Szombathelyi Rajczy Imre Sportiskola sportági bővítésére

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 48.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21.5 kb)

15.) Javaslat az OLLÉ programmal kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
ollé
(pdf: application/pdf, 114.87 kb)
árajánlat 1
(doc: application/msword, 23 kb)
árajánlat 2
(doc: application/msword, 23.5 kb)
árajánlat 3
(doc: application/msword, 23 kb)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 61 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)

16.) Javaslat a Városi Gyámhivatalnak a Szombathely, Petőfi S. u. 8. sz. alatti ingatlanban (volt PED Intézet) történő elhelyezésére

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Németh Kálmán (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 64.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

17.) Javaslat a Vas Megyei Nyugdíjas Rendőrök Egyesülete részére ingyenes helyiséghasználat biztosítására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Németh Kálmán (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 50.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 22 kb)

18.) Javaslat a Szombathelyi Polgárőrség részére ingyenes helyiséghasználat biztosítására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Németh Kálmán (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 48 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 22.5 kb)

Zárt ülés

19.) Javaslat az egészségügy területén dolgozók önkormányzati kitüntetésére

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)
Prugberger Emil dr. (az Egészségügyi Szakmai Bizottság elnöke)

20.) Javaslat a Szombathelyi Házkezelési Kft. tulajdonában lévő Vízöntő 7. sz. alatti ingatlan értékesítésére

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Kovács Előd (az Önkormányzati Házkezelési Kft. ügyvezető igazgató-helyettese)

21.) Javaslat egyes Felügyelő Bizottsági tagsággal összefüggő személyi kérdésekre

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Németh Kálmán (alpolgármester)

22.) Javaslat a Szombathelyi Sportszolgáltató Kht. ügyvezetője és könyvvizsgálója megbízásának meghosszabbítására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Németh Kálmán (alpolgármester)

23.) Javaslat a SAVARIA TISZK Kht. könyvvizsgálója megbízásának meghosszabbítására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Németh Kálmán (alpolgármester)

24.) Javaslat a Vas Megyei Közoktatási Közalapítvány Kuratóriuma tagjainak megválasztására, és az elnöki tisztség betöltésére

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)

25.) Javaslat a Szombathely, Belsikátor 3. szám alatti ingatlanok eladására kiírt pályázat II. fordulójának elbírálására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Németh Kálmán (alpolgármester)

26.) Egyéb személyi és vagyoni ügyek (Közgyűlés ülésen kerül kiosztásra)

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...