Közgyűlés


Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése
Városháza I.emeleti nagytermében
ülést tart

Nyilvános ülés

1.) Beszámoló az előző Közgyűlés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről és a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 87.5 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 99.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 27.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)

2.) Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előadó:
Kaczmarski János dr. (jegyző)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 47 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)

3.) Tájékoztató a törvényesség helyzetéről és a hatósági munkáról

Előadó:
Kaczmarski János dr. (jegyző)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 43.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)

4.) Kérdés, interpelláció

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(pdf: application/pdf, 178.36 kb)

5.) Szombathely Megyei Jogú Város 2007. évi költségvetési rendeletének I. számú módosítása

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Kaczmarski János dr. (jegyző)
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 237.5 kb)
KTSG mod
(XLS: application/vnd.ms-excel, 530 kb)
KTSG mod
(XLS: application/vnd.ms-excel, 215.5 kb)
Rendelet
(DOC: application/msword, 138.5 kb)
Rendelet
(XLS: application/vnd.ms-excel, 617 kb)
Rendelet
(DOC: application/msword, 189.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)

6.) Beszámoló Szombathely Megyei Jogú Város 2006. évi bűnügyi és közbiztonsági helyzetéről

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Gulyás Ferenc dr. r.alezredes (a Városi Rendőrkapitányság vezetője, r.ezredes)
Előterjesztés(ek)
Egyéb dokumentum
(doc: application/msword, 233 kb)
1.mell.bűnügyi és közbiztonsági helyzetről rend.besz.
(xls: application/vnd.ms-excel, 38 kb)
2.mell.bűnügyi és közbiztonsági helyzetről rend.besz.
(xls: application/vnd.ms-excel, 21.5 kb)
3.mell.bűnügyi és közbiztonsági helyzetről rend.besz.
(xls: application/vnd.ms-excel, 39.5 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 26.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)

7.) Tájékoztató a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság 2006. évi munkájáról

Előadó:
Harangozó Bertalan (a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság elnöke)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 26.5 kb)
Tájékoztató
(doc: application/msword, 68 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)

8.) Szombathely Megyei Jogú Város Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriumának beszámolója a 2006. évi munkájáról

Előadó:
#13a288e6-b71b-40db-912f-e80666243234 ()
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 26.5 kb)
Tájékoztató
(doc: application/msword, 49 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)

9.) Cselekvési program Szombathely Megyei Jogú Város Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Koncepciója 20072008. évi végrehajtásához

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Harangozó Bertalan (a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság elnöke)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 34.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)

10.) Javaslat a Vas Megyei Közoktatási Közalapítvány 2006. évi beszámolójának elfogadására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Kozó József (Előterjeszés-készítő)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 32.5 kb)
Vas Megyei Közok.Közalaptvány besz. 1.mell
(doc: application/msword, 55.5 kb)
Vas Megyei Közok.Közalapítvány besz. 2. mell
(doc: application/msword, 35.5 kb)
Vas Megyei Közok.Közalapítvány besz. 3. mell
(pdf: application/pdf, 2.67 mb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)

11.) Javaslat az Országos Mentőszolgálattal 2002. évben megkötött feladat átadási megállapodás módosítására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 78.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 38.5 kb)

12.) Javaslat a szociális igazgatásról, a gyermekek védelméről és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló többször módosított 13/1993.(IV.29.) számú önkormányzati rendelet módosítására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Kaczmarski János dr. (jegyző)
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Rendelettervezet
(doc: application/msword, 231.5 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 36 kb)
Rendelettervezet
(doc: application/msword, 231.5 kb)
Rendelet
(doc: application/msword, 128.5 kb)

13.) Javaslat Szombathely város egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 14/2002. (VI.20.) számú önkormányzati rendelet módosítására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Kaczmarski János dr. (jegyző)
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 54.5 kb)
Rendelet
(doc: application/msword, 45 kb)
Rendelet
(DOC: application/msword, 104 kb)
Rendelettervezet
(doc: application/msword, 21.5 kb)
1. számú melléklet
(DOC: application/msword, 45.5 kb)
2. számú melléklet
(DOC: application/msword, 54.5 kb)
3. számú melléklet
(doc: application/msword, 45 kb)
4. számú melléklet
(DOC: application/msword, 104.5 kb)
Rendelet
(doc: application/msword, 22 kb)
Rendelet
(DOC: application/msword, 45.5 kb)
Rendelet
(DOC: application/msword, 54.5 kb)

14.) Javaslat a szociálisan hátrányos helyzetben lévők részére adósságkezelési szolgáltatás működtetéséről szóló 27/2003.(VI.19.) sz. rendelet módosítására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Rendelettervezet
(doc: application/msword, 51.5 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 94 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 32.5 kb)
Rendelet
(doc: application/msword, 53.5 kb)

15.) Javaslat az önkormányzati tulajdonban álló lakások bérletének szabályairól szóló 18/2006.(V.25.) számú rendelet módosítására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Kaczmarski János dr. (jegyző)
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
lakásbérlet szabályainak módosítása
(DOC: application/msword, 49 kb)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 32.5 kb)
Rendelettervezet
(doc: application/msword, 32.5 kb)
Rendelet
(DOC: application/msword, 37.5 kb)
Rendelet
(DOC: application/msword, 49.5 kb)

16.) Javaslat a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. társasági szerződésének és szervezeti és működési szabályzatának módosítására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Németh Gábor dr. (a Távhőszolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója)
Németh Kálmán (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 33 kb)
Szervezeti és Működési Szabályzat
(doc: application/msword, 125 kb)
Társasági Szerződés 15. sz. módosítása
(doc: application/msword, 32.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

17.) Javaslat a FALCO KC. Szombathely Kft. törzstőke emelésére és módosított társasági szerződése valamint Szervezeti és Működési Szabályzata jóváhagyására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 44.5 kb)
Társasági Szerződés módosítása
(doc: application/msword, 102.5 kb)
SZMSZ
(doc: application/msword, 71 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)

18.) Javaslat a Szombathelyi MSH Rendezvényház Kht. 2007. évi első negyedévi beszámolójának és a végelszámolási nyitómérlegének elfogadására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Németh Kálmán (alpolgármester)
#e337b295-ebc3-4994-840a-742061612780 (az MSH Rendezvényház Kht. végelszámolója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 33.5 kb)
Rendezvények
(doc: application/msword, 19.5 kb)
Költségvetési támogatás
(doc: application/msword, 35 kb)
Létszám és béradatok
(doc: application/msword, 35.5 kb)
Rendezvények felsorolása
(doc: application/msword, 22.5 kb)
Teljességi nyilatkozat
(pdf: application/pdf, 235.59 kb)
Könyvvizsgálói jelentés
(pdf: application/pdf, 297.66 kb)
Működési üzemeltetési költségek
(doc: application/msword, 31.5 kb)
Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló - táblázat
(xls: application/vnd.ms-excel, 47.5 kb)
Éves beszámoló - táblázat
(xls: application/vnd.ms-excel, 381 kb)
Kiegészítő melléklet (szöveges)
(doc: application/msword, 103.5 kb)
FEB jegyzőkönyv
(doc: application/msword, 22.5 kb)
Szöveges beszámoló
(doc: application/msword, 37.5 kb)
Közhasznú jelentés (szöveges)
(doc: application/msword, 26.5 kb)
Kimutatás a bevételekről (táblázat)
(doc: application/msword, 28 kb)
Kimutatás a költségekről
(doc: application/msword, 33 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

19.) Javaslat a Magyar Állam tulajdonában lévő szombathelyi 0944/1 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba vételének kezdeményezésére

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Németh Kálmán (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 35.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 23 kb)

20.) Javaslat a Szombathelyiek Egészségéért Egyesület székhelybejegyzéséhez, illetve helyiséghasználatához hozzájárulás megadására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Németh Kálmán (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 48.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)

21.) Javaslat a Szombathely 0248/19, 0248/20 és a 0248/21 hrsz-ú Csaba utcai ingatlanok hasznosítására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Németh Kálmán (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Csaba utcai ingatlanok hasznosítása (térkép)
(pdf: application/pdf, 80.44 kb)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 73.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

22.) Javaslat önkormányzati tulajdonú helyiségek bérlőinek közvetlen kijelölésére

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Németh Kálmán (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 74.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 23 kb)

23.) A Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevétele a víz-,és csatornaszolgáltatás díjairól szóló többször módosított 8/1994. (II.24.) számú önkormányzati rendeletre vonatkozóan

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Németh Kálmán (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 33 kb)
Közig. Hiv.
(pdf: application/pdf, 984.86 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

24.) Javaslat a felsőcsatári 851. hrsz-ú gyermeküdülő ingatlan megvásárlására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Németh Kálmán (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 54 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)

25.) Tájékoztató az önkormányzat, a Szombathelyi Házkezelési Kft és az Unihall Üzemeltető és Szolgáltató Kft. között megkötött szerződés felülvizsgálatáról

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 52.5 kb)
Unihall szerződés felülvizsgálata 1.mell
(doc: application/msword, 26 kb)
Unihall szerződés felülvizsgálata 2.mell
(doc: application/msword, 27.5 kb)
Unihall szerződés felülvizsgálata 2.a.mell
(doc: application/msword, 38 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

26.) Javaslat az Evangélikus Egyházzal történő megállapodások megkötésére és az Eötvös József Általános Iskola megszüntető okiratának módosítására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 114 kb)
Eötvös szerződések
(pdf: application/pdf, 640.4 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 44 kb)

27.) Javaslat a szombathelyi óvodásoknak alanyi jogon járó idegen nyelvvel való ismerkedés bevezetésére

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 79 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 26.5 kb)

28.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott nevelési-oktatási intézményeiben a feladatellátáshoz igazított létszámigények meghatározására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 339 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 183 kb)

29.) Javaslat a Szimfonikus Zenekar alapító okiratának módosítására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 31.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)

30.) Előterjesztés az önkormányzati intézmények fűtéskorszerűsítéséről

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Németh Kálmán (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 48.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

31.) Javaslat a Szombathely helyi közforgalmú közlekedés tanszüneti menetrendjének racionalizálásáról

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Németh Kálmán (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
nyári menetrend
(pdf: application/pdf, 875.2 kb)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 41 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

32.) Javaslat az AGORA Szombathelyi Kulturális és Turisztikai Központ alapító okiratának, a Gyermekek Háza és a Művészetek Háza megszüntető okiratának kiegészítésére, módosítására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 36.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)

33.) Javaslat tisztségviselők jutalmazására

Előadó:
Csönge Márta (az Ügyrendi Bizottság elnöke)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 25 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)

39.) Sürgősségi indítvány - A SZOMBATHELY VÁROS NAGYPROJEKTJEI ELŐKÉSZÍTÉSE

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Szabó Gábor dr. (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 52.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

Zárt ülés

34.) Javaslat egyedi hatósági ügyekben benyújtott fellebbezések elbírálására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)

35.) Javaslat az AGORA Szombathelyi Kulturális és Turisztikai Központ intézményvezetői álláshelyének betöltésére

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)

36.) Javaslat intézményvezetők megbízására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)

37.) Javaslat a SAVARIA-REHAB TEAM Kht. ügyvezetője megbízásának meghosszabbítására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Németh Kálmán (alpolgármester)

38.) Javaslat a SAVARIA TISZK Kht. ügyvezetőjének megbízására (ülésen kerül kiosztásra)

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)

40.) A Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városüzemeltetési Zrt. igazgatóságába tag delegálása

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...