Közgyűlés


Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése
a Városháza I.emeleti nagytermében
ülést tart

Nyilvános ülés

1.) Javaslat az önkormányzat adósságkonszolidációjával kapcsolatos intézkedések megtételére

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Molnár Miklós (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 51.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 759 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 29.5 kb)

2.) Javaslat a TIOP-1.2.1./A-12/1. számú 'A szombathelyi AGORA-Művelődési és Sportház területi multifunkcionális közösségi közművelődési központtá történő fejlesztése, átalakítása' című projekt megvalósításával kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Lazáry Viktor (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 55.5 kb)
ülésen kiosztott_költségek részletezése
(pdf: application/pdf, 68.57 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 935 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 26 kb)

3.) Tájékoztató a Szombathely oladi városrészen található 0970/7 helyrajzi számú ingatlanon üzemeltetett lőtérrel kapcsolatban

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Lazáry Viktor (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 64.5 kb)
Térkép
(pdf: application/pdf, 766.33 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 794 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24.5 kb)

4.) Javaslat a Szombathely-Oladi Római Katolikus Egyházközség új plébánia épülete és közösségi háza kialakításához szükséges döntések meghozatalára

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Lazáry Viktor (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 70.5 kb)
1. sz. melléklet - Térkép
(pdf: application/pdf, 857.18 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 825 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 26 kb)

5.) Javaslat Szent Márton születésének 1700. évfordulója tiszteletére rendezendő jubileumi ünnepségsorozat létrehozására, a Szent Márton Program 2014. évi eseményeinek megvalósítására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Lazáry Viktor (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 101 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 859 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 27 kb)

6.) Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletének V. számú módosítása

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Molnár Miklós (alpolgármester)
Gaál Róbert dr. (jegyző)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 34 kb)
Rendelet
(xls: application/vnd.ms-excel, 686.5 kb)
Rendelet
(doc: application/msword, 206.5 kb)
Rendelettervezet
(doc: application/msword, 50 kb)
Táblák
(xls: application/vnd.ms-excel, 521 kb)
Indokolás
(doc: application/msword, 206.5 kb)
Egyéb dokumentum
(doc: application/msword, 31.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 919 b)
Rendelet
(doc: application/msword, 50.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 23.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 24 kb)

7.) A könyvvizsgáló véleménye Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletének módosításáról

Előadó:
Gáspárné Farkas Ágota, könyvvizsgáló ()
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(pdf: application/pdf, 612.32 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 662 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24 kb)

8.) Tájékoztatás a vagyongazdálkodási bevételek alakulásáról

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Molnár Miklós (alpolgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 145.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 872 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24 kb)

9.) Javaslat a szociális igazgatásról, a gyermekek védelméről és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló többször módosított 13/1993. (IV.29.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Gaál Róbert dr. (jegyző)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 37 kb)
Hatásvizsgálati lap
(doc: application/msword, 23.5 kb)
Rendelettervezet
(doc: application/msword, 45.5 kb)
13/1993. (IV.29.) önkormányzati rendelet
(doc: application/msword, 140 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1014 b)
Rendelet
(doc: application/msword, 37.5 kb)

10.) Javaslat étkezési térítési díjak meghatározására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Gaál Róbert dr. (jegyző)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 57 kb)
Rendelettervezet
(doc: application/msword, 46.5 kb)
Egyéb dokumentum
(doc: application/msword, 22.5 kb)
Hatásvizsgálati lap
(doc: application/msword, 26 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 859 b)
Rendelet
(doc: application/msword, 46 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 25 kb)

11.) Javaslat a Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény és Családi Napközi nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 89.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 791 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 40 kb)

12.) Javaslat a Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény és Családi Napközi létszám-előirányzatának módosítására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 76 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 786 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 27 kb)

13.) Javaslat a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár igazgatói álláshelyére kiírandó pályázati felhívás elfogadására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Lazáry Viktor (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 40.5 kb)
Pályázati felhívás
(doc: application/msword, 37 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 795 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 26 kb)

14.) Javaslat a Mesebolt Bábszínház vezetői álláshelyére beérkezett pályázat elbírálására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Lazáry Viktor (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 43.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 759 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 26.5 kb)

15.) Javaslat a Szombathelyi Települési Értéktár működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Csapláros Andrea (a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum igazgatója)
Lazáry Viktor (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Javaslat a Szombathelyi Települési Értéktár működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 29.23 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 68 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.08 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 29 kb)

16.) Javaslat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött vagyonkezelői szerződés módosítására, valamint a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz került szakképző iskolákkal vagyonkezelői szerződés megkötésére (CD-melléklet)

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 103 kb)
Herman Ottó SZKI megállapodás melléklete
(xls: application/vnd.ms-excel, 24 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 906 b)
KLIK vagyonkezelői szerződés módosítás
(doc: application/msword, 42.5 kb)
KLIK vagyonkezelői szerződés egységes
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 38.7 kb)
KLIK vagyonkezelői szerződés 2. melléklete
(xls: application/vnd.ms-excel, 31.5 kb)
Élelmiszeripari SZKI vagyonkezelői szerződés
(doc: application/msword, 120 kb)
Élelmiszeripari SZKI megállapodás
(doc: application/msword, 74 kb)
Élelmiszeripari SZKI megállapodás melléklete
(xls: application/vnd.ms-excel, 23 kb)
Herman Ottó SZKI vagyonkezelői szerződés
(doc: application/msword, 120 kb)
Herman Ottó SZKI megállapodás
(doc: application/msword, 73.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 27.5 kb)

17.) Javaslat az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság tagjainak megválasztására

Előadó:
Gaál Róbert dr. (jegyző)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 34 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 614 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24.5 kb)

18.) Javaslat a helyi közösségi közlekedés menetrendjének módosítására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Meghívott:
Papp László (Vasi Volán Zrt. Vezérigazgató)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 103 kb)
1. sz. melléklet
(pdf: application/pdf, 5.16 mb)
2. sz. melléklet
(pdf: application/pdf, 3.72 mb)
3. sz. melléklet
(pdf: application/pdf, 3.75 mb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 734 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 35.5 kb)

19.) Tájékoztató az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény 2014. január 1-től hatályos módosításáról

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Lazáry Viktor (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 60 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 801 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 26.5 kb)

20.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Hosszú Távú Településfejlesztési Koncepciójával és Integrált Településfejlesztési Stratégiájával kapcsolatos döntések meghozatalára (CD-melléklet)

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Lazáry Viktor (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 62 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 868 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 30 kb)

21.) Javaslat a meg nem valósult tervdokumentációknak a pénzügyi nyilvántartásból történő törlésére

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 79 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 767 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24.5 kb)

22.) Javaslat új reklámrendelet megalkotására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Gaál Róbert dr. (jegyző)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 43 kb)
Rendelettervezet
(doc: application/msword, 173.5 kb)
Hatásvizsgálati lap
(doc: application/msword, 30.5 kb)
Indokolás
(doc: application/msword, 43.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 846 b)
Rendelet
(doc: application/msword, 173.5 kb)

23.) Javaslat a Parkerdő lakópark területén lévő járdák, utak, csapadékvíz-elvezetés létesítményei, közvilágítás, valamint a zöldterületek önkormányzati tulajdonba és kezelésbe történő átadására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 107.5 kb)
Térkép
(pdf: application/pdf, 969.69 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 878 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 32.5 kb)

24.) Megállapodás kötése a Szombathely, 5862 hrsz-ú területen út építésére

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 48 kb)
1. sz. melléklet - térkép
(pdf: application/pdf, 147.11 kb)
2. sz. melléklet - megállapodás
(doc: application/msword, 45 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 739 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24.5 kb)

25.) Javaslat az Aréna u. 8. szám alatti ingatlanra vonatkozó Együttműködési Megállapodás megújítására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 110.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 769 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 26.5 kb)

26.) Javaslat a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Foki Róbert ügyvezető (Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola N. Kft. ügyvezető igazgatója)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 44 kb)
Egységes szerkezetű alapító okirat
(doc: application/msword, 142.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 993 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24.5 kb)

27.) Javaslat a Savaria Szakképzés-fejlesztési és Felnőttképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosítására, valamint az Akacs Mihály u. 8-10. szám alatti ingatlan ingyenes használatának biztosítására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Bálint András (SAVARIA TISZK Kft. Ügyvezető igazgatója)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Egységes szerkezetű alapító okirat
(doc: application/msword, 136 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 59.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.07 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 25 kb)

28.) Javaslat a Telenor távközlési torony létesítéséhez adott hozzájárulás módosítására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 95.5 kb)
TELENOR_bérleti szerződés
(pdf: application/pdf, 537.91 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 755 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 26.5 kb)

29.) Beszámoló az előző Közgyűlés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről és a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 136 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 75 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 663 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 23.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 24 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 23.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 23.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 25.5 kb)

30.) Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előadó:
Gaál Róbert dr. (jegyző)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 166 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 589 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24.5 kb)

31.) Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal törvényességi és hatósági munkáról

Előadó:
Gaál Róbert dr. (jegyző)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 100 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 587 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 25 kb)

32.) Kérdés, interpelláció

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Előterjesztés(ek)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 538 b)

33.) Egyéb személyi ügyek

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Előterjesztés(ek)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 536 b)

Zárt ülés

34.) Javaslat a SZOMHULL Szombathelyi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. által megkötött szerződések jóváhagyására

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Csonka György (Külső meghívott)

35.) Egyedi hatósági ügyekben benyújtott fellebbezések elbírálása

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...