Közgyűlés


Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése
Városháza I. emeleti nagytermében
ülést tart

Nyilvános ülés

1.) Javaslat a Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. 2008. évi üzleti tervének elfogadására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Kovács Előd (a Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási ZRt. vezérigazgatója)
Meghívott:
#7ca7d75d-c615-4075-9f06-e92961b9aeda (Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási ZRt.)

2.) Beszámoló az előző Közgyűlés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről és a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 70 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 81.5 kb)
Tájékoztató
(doc: application/msword, 28.5 kb)
Tájékoztató
(doc: application/msword, 49 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)

3.) Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előadó:
Kaczmarski János dr. (jegyző)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 58 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)

4.) Kérdés, interpelláció

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 21 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 27 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)

5.) Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló rendelettervezete

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Németh Kálmán (alpolgármester)
Kaczmarski János dr. (jegyző)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 41.5 kb)
Rendelettervezet
(DOC: application/msword, 191 kb)
Táblák
(XLS: application/vnd.ms-excel, 554 kb)
Indoklás
(DOC: application/msword, 150.5 kb)
Rendelet
(DOC: application/msword, 193.5 kb)
Rendelet
(XLS: application/vnd.ms-excel, 728 kb)
Rendelet
(DOC: application/msword, 150 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 26.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)

6.) A könyvvizsgáló jelentése a 2008. évi költségvetési rendeletről (ülésen kiosztandó)

Előadó:
#5995ec07-c2f1-4ef6-bf07-038e8f34f6fc (Független könyvvizsgáló)
Előterjesztés(ek)
Tájékoztató
(doc: application/msword, 19 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)

7.) A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleménye a 2008. évi költségvetési rendeletről (ülésen kiosztandó)

Előadó:
Nemény András dr. (a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 19 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 26 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)

8.) Javaslat a Szombathelyi MSH Rendezvényház Kht. végelszámolásának zárómérlege és annak dokumentumai elfogadására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
#e337b295-ebc3-4994-840a-742061612780 (az MSH Rendezvényház Kht. végelszámolója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 40 kb)
A végelszámolás vagyonfelosztási javaslata
(doc: application/msword, 20.5 kb)
Kimutatás a tárgyi eszközökről
(doc: application/msword, 34 kb)
Közhasznúsági beszámoló 2007
(xls: application/vnd.ms-excel, 47.5 kb)
Tárgyi eszközök összesítése
(doc: application/msword, 29.5 kb)
Végelszámolás 2007. 12.31.
(xls: application/vnd.ms-excel, 95 kb)
FEB Jegyzőkönyv 2008.01.28.
(pdf: application/pdf, 1.47 mb)
Könyvvizsgálói jelentés
(pdf: application/pdf, 2.29 mb)
Záró adóbevallások
(pdf: application/pdf, 10.89 mb)
Kimutatás tevékenységi körönként
(doc: application/msword, 28 kb)
Kimutatás a 2007. évi költségekről
(doc: application/msword, 28.5 kb)
Szöveges beszámoló
(doc: application/msword, 31 kb)
Záró mérleg kiegészítő mellékletek
(doc: application/msword, 106.5 kb)
Rendevzények
(doc: application/msword, 36 kb)
Működési költségek
(doc: application/msword, 25.5 kb)
Kimutatás a támogatás felhasználásáról
(doc: application/msword, 40.5 kb)
Kimutatás a létszám és béradatokról
(doc: application/msword, 32 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21.5 kb)

9.) Javaslat a Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. 2008. évi üzleti tervének elfogadására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Kovács Előd (a Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási ZRt. vezérigazgatója)
Meghívott:
#7ca7d75d-c615-4075-9f06-e92961b9aeda (Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási ZRt.)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 35.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 22 kb)

10.) Javaslat a Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. részéről kibocsátásra került kötvények fedezetének módosítására az Akacs Mihály úti ingatlan tehermentesítéséhez

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Kovács Előd (a Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási ZRt. vezérigazgatója)
Meghívott:
#846d74d2-17ac-4983-92bb-d5f89e404494 (Külső meghívott)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 37.5 kb)
A SZOVA ZRt. előterjesztése
(doc: application/msword, 328 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

11.) Javaslat a szombathelyi integrált városfejlesztési stratégia beszámolójának elfogadására

Előadó:
Szabó Gábor dr. (alpolgármester)
Meghívott:
Wachter Balázs (Vital Pro Vezetési Tanácsadó és Szolgáltató Kft. szakértője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 43 kb)
IVS
(doc: application/msword, 4.25 mb)
Költségvetés
(xls: application/vnd.ms-excel, 105.5 kb)
Szhely belváros
(doc: application/msword, 1.9 mb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)

12.) Tájékoztató Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007.évi Állami Számvevőszék által végzett átfogó ellenőrzéséről

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Kaczmarski János dr. (jegyző)
Előterjesztés(ek)
Tájékoztató
(doc: application/msword, 87 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)

13.) Javaslat feladatellátási megállapodás megkötésére a Szombathelyi Siker Könyvtár Alapítvánnyal

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 33.5 kb)
megallapodas
(doc: application/msword, 34 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)

14.) Javaslat közhasznú feladatok ellátására történő megállapodás megkötésére a Derkovits Városrészért Kiemelkedően Közhasznú Egyesülettel

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 31.5 kb)
megallapodas
(doc: application/msword, 29 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)

15.) Javaslat a nevelési-oktatási intézmények nyersanyag normájának jóváhagyására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 73.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 34 kb)

16.) Javaslat az iskolaorvosi feladat ellátására kötött megállapodás módosítására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 50.5 kb)
Egyéb dokumentum
(doc: application/msword, 54.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 32.5 kb)

17.) Javaslat a Nyugat-Dunántúli Operatív Program keretein belül 'Közösségi közlekedési infrastrukturális fejlesztések' címmel kiírt pályázaton való részvételről

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Szabó Gábor dr. (alpolgármester)
Németh Kálmán (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 59 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)

18.) Javaslat az AGÓRA Multifunkcionális Közösségi Központok és Területi Közművelődési Tanácsadó Szolgálat Infrastrukturális feltételeinek kialakítása című pályázattal kapcsolatos döntés meghozatalára

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 44 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)

19.) Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának megállapítására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Németh Kálmán (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 32.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

20.) Javaslat a Szombathelyi Színházbarátok Egyesülete részére - a Kamara Savaria elhelyezéséhez szükséges - ingyenes helyiséghasználat biztosítására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Németh Kálmán (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 53.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 23.5 kb)

21.) Javaslat a Szombathelyi Civil Kerekasztal részére ingyenes helyiséghasználat biztosítására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Németh Kálmán (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 51.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 23 kb)

22.) Javaslat közérdekű bányaszolgalmi jog alapítására a Szombathely Saághy I. utcában lévő, önkormányzati tulajdonú ingatlanon

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Németh Kálmán (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 44 kb)
Térkép
(pdf: application/pdf, 586.7 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 22 kb)

23.) Javaslat a szombathelyi 14712/1 hrsz-ú, természetben a Szombathely, Külső Zanati út 119. szám alatti Közösségi Ház ingatlan ingyenes használatának biztosítására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Németh Kálmán (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 62.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

24.) Javaslat az 1956-os forradalom és szabadságharc mártírjai emlékhelyének létesítésére

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Németh Kálmán (alpolgármester)
#f3a291d7-3ad8-4e84-a948-c6ba203efd31 (a Vas Megyei Temetkezési Vállalat igazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 36.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)

25.) Állásfoglalás a Kórház üzemeltetésével kapcsolatban indított per sorsáról

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 19 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 32 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)

26.) Javaslat a söptei 0104/1 hrsz-ú, a szombathelyi 019/6 hrsz-ú, és a gencsapáti 0100/5 hrsz-ú területek zártkörű értékesítési eljárás keretében történő megszerzésére

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Németh Kálmán (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 48 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 23.5 kb)

30.) Javaslat a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által meghirdetett 2008. évi 'illegális hulladéklerakók felszámolása' pályázat benyújtására (SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY)

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 64 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

Zárt ülés

27.) Egyedi hatósági ügyben beérkezett fellebbezés elbírálása

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)

28.) Javaslat a szociális munka területén dolgozók önkormányzati kitüntetésére

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Gyebrovszki János (a Szociális és Foglalkoztatási Bizottság elnöke)
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)

29.) Javaslat a Gagarin u. 24. szám alatti lakóépületben lakó bérlő részére elhelyezés helyett pénzbeli térítés fizetésére

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)
Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...