Közgyűlés


Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése
Városháza I. emeleti nagytermében
ülést tart

Nyilvános ülés

1.) Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének III. számú módosítása

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Németh Kálmán (alpolgármester)

2.) Beszámoló az előző Közgyűlés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről és a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 92 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 79 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)

3.) Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előadó:
Kaczmarski János dr. (jegyző)
Előterjesztés(ek)
Tájékoztató
(doc: application/msword, 142.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)

4.) Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal törvényességi és hatósági munkájáról

Előadó:
Kaczmarski János dr. (jegyző)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 142 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)

5.) Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének III. számú módosítása

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Németh Kálmán (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 27 kb)
Rendelettervezet
(DOC: application/msword, 132 kb)
Rendelet
(DOC: application/msword, 132 kb)
Rendelet
(XLS: application/vnd.ms-excel, 792.5 kb)
Rendelet
(DOC: application/msword, 294.5 kb)

6.) Javaslat a távhőszolgáltatás legmagasabb díjairól szóló 27/1992. (XII.17.) rendelet módosítására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Németh Gábor dr. (a Távhőszolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója)
Kaczmarski János dr. (jegyző)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 41.5 kb)
Rendelettervezet
(doc: application/msword, 21 kb)
Rendelet
(doc: application/msword, 23 kb)

7.) Javaslat önkormányzati kezességvállalásra a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. folyószámlahitel keretének növeléséhez

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Németh Kálmán (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 33 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)

8.) Javaslat a helyi adókról szóló 39/2007. (XI.29.) rendelet módosítására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Németh Kálmán (alpolgármester)
Kaczmarski János dr. (jegyző)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 31 kb)
Rendelettervezet
(doc: application/msword, 21.5 kb)
Rendelet
(DOC: application/msword, 22.5 kb)

9.) Javaslat a Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. Igazgatósága és Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének módosítására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Németh László (a SZOVA Zrt. Igazgatóság elnöke)
Marton Zsolt (képviselő, koordinációs tanácsnok, a SZOVA Zrt. FEB elnöke)
Kovács Előd (a Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási ZRt. vezérigazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 35.5 kb)
IG Ügyrendje
(doc: application/msword, 114.5 kb)
FEB Ügyrendje
(doc: application/msword, 81 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)

10.) Javaslat a SZOVA Zrt által építőipari gazdasági társaság alapításának elhatározására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Németh Kálmán (alpolgármester)
Meghívott:
Németh László (a SZOVA Zrt. Igazgatóság elnöke)
Kovács Előd (a Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási ZRt. vezérigazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 50.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

11.) Javaslat a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. önkormányzati tulajdonú üzletrészének apportálása lehetőségének vizsgálatára

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Molnár Miklós (a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke)
Marton Zsolt (képviselő, koordinációs tanácsnok)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 39.5 kb)
apport
(pdf: application/pdf, 2.64 mb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)

12.) Beszámoló a szombathelyi Weöres Sándor Színház új épülete kialakításának építészeti ötletpályázatáról

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 57 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

13.) Javaslat a Szombathely, Kossuth L. u. 7. sz. épület felújítása és Városházához csatolása beruházási programjára

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Szabó Gábor dr. (alpolgármester)
Németh Kálmán (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 104.5 kb)
Beruházási program
(doc: application/msword, 81.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 22.5 kb)

14.) Javaslat a Savaria Art Mozi külső felújítás és árkád átalakítás beruházási programjára

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Szabó Gábor dr. (alpolgármester)
Németh Kálmán (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 84 kb)
Beruházási program
(DOC: application/msword, 95 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 22 kb)

15.) A Kőszegi u., Király u., Szt. Márton u. felújításának beruházási programja

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Szabó Gábor dr. (alpolgármester)
Németh Kálmán (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 77.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)

16.) Javaslat az Integrált Városfejlesztési Stratégiához kapcsolódó 'Szombathely Megyei Jogú Város városközpontjának funkcióbővítő megújítása' című, KIEPR-2008-0006/NYDR számú projekthez elkészített, 'A Belváros kulturális és üzleti célú megújítása' című végleges Akcióterületi Terv elfogadására

Előadó:
Szabó Gábor dr. (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 473.5 kb)
Akcióterv
(pdf: application/pdf, 3.01 mb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 26 kb)

17.) Javaslat a szociális igazgatásról, a gyermekek védelméről és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló módosított 13/1993.(IV.29.) rendelet módosítására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Kaczmarski János dr. (jegyző)
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 36 kb)
Rendelettervezet
(doc: application/msword, 73 kb)
Rendelet
(doc: application/msword, 59 kb)

18.) Javaslat a nem önkormányzati tulajdonban lévő lakásban lakók lakbértámogatásáról szóló 21/2008. (X.3.) rendelet módosítására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Kaczmarski János dr. (jegyző)
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 33.5 kb)
Rendelettervezet
(doc: application/msword, 27.5 kb)
1. sz. melléklet 'A'
(doc: application/msword, 61 kb)
1. sz. melléklet 'B'
(doc: application/msword, 67 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

19.) Javaslat privatizált fogorvosi praxis megvételekor kötendő megállapodásra

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 30.5 kb)
1. sz. melléklet ( megállapodás)
(doc: application/msword, 69.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

20.) Javaslat önálló szombathelyi városi járóbeteg-ellátás kialakítására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)
Prugberger Emil dr. (az Egészségügyi Szakmai Bizottság elnöke)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 135 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

21.) Javaslat a TIOP-1.2.1 számú, 'Agóra - multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat' című pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 125.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21.5 kb)

22.) Javaslat a Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Közalapítvány alapító okiratának módosítására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 36.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)

23.) Javaslat címzetes főjegyzői cím adományozására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 30 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)

24.) Sürgősségi indítvány: Javaslat a szombathelyi 6203 hrsz-ú ingatlan adásvételi szerződésének módosítására (Kőszegi utcai parkolólemez)

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Németh Kálmán (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 47 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)

Zárt ülés

25.) Javaslat egyedi hatósági ügyekben benyújtott fellebbezések elbírálására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)

26.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Közbiztonságáért Közalapítvány kuratóriumi és felügyelő bizottsági tagjának megválasztására

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)

27.) Javaslat bizottsági tagságról történő lemondás tudomásul vételére

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)

28.) Javaslat a Szombathelyi Televízió és Rádió Kht-val, a Regionális Szociális Forrásközpont Kht-val és a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft-val összefüggő egyéb személyi döntések meghozatalára

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)

29.) Sürgősségi indítvány: Javaslat a SZOVA Zrt. vezérigazgatója munkaviszonyának megszüntetésére, ezzel összefüggő további döntések meghozatalára

Előadó:
Ipkovich György dr. (polgármester)
Németh Kálmán (alpolgármester)
Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...