Bizottsági ülés

2012.12.10 14:00:00
Kulturális és Sport Bizottság
a Városháza földszinti tanácskozójában
ülést tart

Nyilvános ülés

1.) Javaslat a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotására

Előadó:
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 43 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 779 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 25 kb)

2.) Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési koncepciója

Előadó:
Stéger Gábor (a Közgazdasági és Adó Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 120.5 kb)
Táblák
(xls: application/vnd.ms-excel, 47 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 764 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24.5 kb)

3.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendeletének megalkotására

Előadó:
Stéger Gábor (a Közgazdasági és Adó Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 36.5 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 49.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 823 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 25 kb)

4.) Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendeletének V. számú módosítása

Előadó:
Stéger Gábor (a Közgazdasági és Adó Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 33 kb)
Rendelettervezet
(doc: application/msword, 51.5 kb)
Táblák
(xls: application/vnd.ms-excel, 665 kb)
Indokolás
(doc: application/msword, 33 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 785 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 25 kb)

5.) Javaslat a Vas Megyei Intézményfenntartó Központ által fenntartott szombathelyi múzeumok és a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár fenntartásának és működtetésének 2013. január 1. napjával történő átvételére

Előadó:
Károlyi Ákos dr. (az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 107.5 kb)
Alapító okirat - könyvtár
(doc: application/msword, 58.5 kb)
Alapító okirat - múzeum
(doc: application/msword, 77 kb)
Átadás-átvétel - könyvtár
(doc: application/msword, 72 kb)
Átadás-átvétel - múzeum
(doc: application/msword, 71 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 930 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 25.5 kb)

6.) Javaslat a TIOP-1.2.1/A-12/1 számú 'Agóra - multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása' című pályázat előkészítésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó:
Szakály Szabolcs (a Városfejlesztési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Együttműködési megállapodás
(pdf: application/pdf, 1.89 mb)
Együttműködési megállapodás_TISZK
(pdf: application/pdf, 777.18 kb)
Együttműködési megállapodás_VMIK
(pdf: application/pdf, 1.73 mb)
IVS módosítása
(pdf: application/pdf, 1.52 mb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 78 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 942 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 25.5 kb)

7.) Javaslat a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló, Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Civil Koncepciójának elfogadására (első olvasat)

Előadó:
Füzi Judit dr. (a Tisztségviselői Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 43.5 kb)
Civil Koncepció
(doc: application/msword, 248.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 854 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 25.5 kb)

8.) Beszámoló Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi testvérvárosi kapcsolatainak működéséről, eredményességéről

Előadó:
Füzi Judit dr. (a Tisztségviselői Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 107.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 808 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 25 kb)

9.) Javaslat költségvetési intézmények létszám-előirányzatának módosítására

Előadó:
Károlyi Ákos dr. (az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 70.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 774 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24.5 kb)

10.) Javaslat az Oladi Általános Művelődési Központ közművelődési tevékenységének az AGORA Szombathelyi Kulturális Központba történő kiszervezésére

Előadó:
Károlyi Ákos dr. (az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 73 kb)
OÁMK Alapító okirat
(DOC: application/msword, 143.5 kb)
OÁMK módosító okirat
(DOC: application/msword, 83 kb)
AGORA alapító okirat
(DOC: application/msword, 59 kb)
AGORA módosító okirat
(DOC: application/msword, 33 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 853 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 27 kb)

11.) Tájékoztató a városi KRESZ Park rekonstrukciójáról

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 47.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 729 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 25.5 kb)

12.) Javaslat a Király u. 11. fsz. 3. szám alatti helyiség ingyenes használati jogviszonyának meghosszabbítására

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 55.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 785 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 25.5 kb)

13.) Javaslat a szombathelyi külterületi 0975/5 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének kezdeményezésére

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 64.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 802 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 25.5 kb)

14.) Javaslat a 'Leo' Karate-do SE Egyesület bérlővé történő kijelölésére

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 59 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 748 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 25 kb)

15.) Javaslat városnévhasználat megvonására (az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra)

Előadó:
Sági József (a Kulturális és Sport Bizottság elnöke)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 19.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 764 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 25 kb)

16.) Javaslat a Kulturális és Sport Bizottság 2013. évi munkatervére

Előadó:
Sági József (a Kulturális és Sport Bizottság elnöke)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 26.5 kb)
Egyéb dokumentum
(DOC: application/msword, 69.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 737 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24.5 kb)

17.) Javaslat a 2013. évben támogatandó sport nagyrendezvényekre

Előadó:
Sági József (a Kulturális és Sport Bizottság elnöke)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 28 kb)
Támogatandó sport nagyrendezvények
(xls: application/vnd.ms-excel, 40 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 732 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24.5 kb)

18.) Javaslat a sport területén beérkezett támogatási kérelmek elbírálására

Előadó:
Sági József (a Kulturális és Sport Bizottság elnöke)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 20.55 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 749 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 25 kb)

19.) Különfélék

Előadó:
Sági József (a Kulturális és Sport Bizottság elnöke)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 19.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 683 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 25 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 24.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 25 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 25.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 25.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 25 kb)

Zárt ülés

20.) Javaslat Vas Megyei Intézményfenntartó Központtal a múzeumokra vonatkozóan kötendő átadás-átvételi megállapodás 6. sz. mellékletének jóváhagyására

Előadó:
Károlyi Ákos dr. (az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Meghívott:
Nagy Zoltán dr. , a Savaria Múzeum igazgatója (múzeumigazgató)
Pallósiné Dr. Toldi Márta (Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár igazgatója)

Érvénytelen bizottságok

A gázfelülvizsgálattal összefüggő ügyek vizsgálatára létrehozott ideiglenes bizottság Beszerzések Id. Bizottság Bűnmeg., Közbizt. és Közrendvédelmi Bizottság (2014 - 2019) Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság Egészségügyi Bizottság (2002-2006) Egészségügyi Szakmai Bizottság (2014 - 2019) Gazdasági Bizottság (2002-2006) Gazdasági és Városstratégiai Bizottság (2014 - 2019) Idegenforgalmi Szakmai Bizottság (2002-2006) Informatikai Szakmai Bizottság (2002-2006) Jogi Bizottság Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága (2014 - 2019) Költségvetési Szakmai Bizottság Környezetvédelmi Szakmai Bizottság (2002-2006) Közbeszerzési Bíráló Bizottság Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság Kulturális és Sport Bizottság (2010 - 2014) Kulturális és Társ. Kapcsolatok Biz. (2002-2006) Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság Lakás Bizottság Lakásépítési és Fenntartási Bizottság (2002-2006) Oktatási Bizottság Oktatási és Ifjúsági Bizottság Oktatási és Ifjúsági Bizottság (2002-2006) Oktatási és Szociális Bizottság Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Pénzügyi és Költségvetési Bizottság (2002-2006) Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottság PM Szakértő Ideiglenes Bizottság Sport Bizottság (2002-2006) Sport és Ifjúsági Bizottság SportBizottság Szociális Bizottság (2002-2006) Szociális és Családügyi Bizottság Szociális és Foglalkoztatási Bizottság Szociális, Foglalk. és Esélyegyenlőségi Bizottság Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága Ügyrendi Bizottság Városfejl., -Üzemeltetési és Környezetvédelmi Biz. Városfejlesztési Bizottság (2002-2006) Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...