Bizottsági ülés

2010.12.21 14:00:00
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
a Városháza I. emeleti kistermében
ülést tart

Nyilvános ülés

1.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott közoktatási intézmény közalkalmazottjának a prémiumévek programban való részvételének megvalósulására

Előadó:
Marton Zsolt (alpolgármester)
Heckenast Gusztáv (az Oktatási, Ifjúsági és Sport Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 69.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1022 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 29.5 kb)

2.) Javaslat átvett pénzeszköz terhére történő eszközbeszerzés engedélyezésére

Előadó:
Heckenast Gusztáv (az Oktatási, Ifjúsági és Sport Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 34 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 770 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 29.5 kb)

3.) Tájékoztató Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. I-IX. havi gazdálkodásáról

Előadó:
Molnár Miklós (alpolgármester)
Stéger Gábor (a Közgazdasági Osztály vezetője)
Meghívott:
Gáspárné Farkas Ágota, könyvvizsgáló (Külső meghívott)
Előterjesztés(ek)
Táblák
(xls: application/vnd.ms-excel, 698 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 117 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.2 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 29 kb)

4.) Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelete

Előadó:
Molnár Miklós (alpolgármester)
Stéger Gábor (a Közgazdasági Osztály vezetője)
Meghívott:
Gáspárné Farkas Ágota, könyvvizsgáló (Külső meghívott)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 31.5 kb)
Rendelettervezet
(doc: application/msword, 37 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.2 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 29 kb)

5.) Javaslat a FALCO KC Szombathely Kft. átdolgozott 2010. évi üzleti tervének jóváhagyására, a 355/2010.(VI.17.) KGY.sz.határozat végrehajtására

Előadó:
Marton Zsolt (alpolgármester)
Gráczer György (a FALCO KC Szombathely Kft. ügyvezető igazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 38 kb)
Bevételek költségek
(doc: application/msword, 56.5 kb)
Üzleti terv
(doc: application/msword, 81.5 kb)
FEB határozat
(pdf: application/pdf, 104.4 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 981 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 29 kb)

6.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. közötti bérleti szerződésre vonatkozóan

Előadó:
Marton Zsolt (alpolgármester)
Jordán Tamás (a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 39.5 kb)
Bérleti szerződés
(doc: application/msword, 108.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 991 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 31.5 kb)

7.) Javaslat a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. internetes honlapjáról szóló tájékoztató megtárgyalására

Előadó:
Molnár Miklós (alpolgármester)
Jordán Tamás (a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 33.5 kb)
A Színház tájékoztatója a weboldalról
(doc: application/msword, 109.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 962 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 29.5 kb)

8.) Javaslat a Savaria Városfejlesztési Kft. részére biztosított tagi kölcsön visszafizetési határidejének a módosítására

Előadó:
Molnár Miklós (alpolgármester)
#dc97f21d-2fdf-49e0-9592-617542c84074 (a Savaria Városfejlesztési Kft. ügyvezető igazgatója)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 35.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.08 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 29.5 kb)

9.) Javaslat a Szombathely, Gagarin u. 24. szám alatti ingatlan hasznosítására

Előadó:
Marton Zsolt (alpolgármester)
Károlyi Ákos dr. (az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 81.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 926 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 30 kb)

10.) Tájékoztató a Szombathely, Szürcsapó u. 23. szám alatt található ingatlan (idősek klubja) bérleti szerződéséről

Előadó:
Marton Zsolt (alpolgármester)
Károlyi Ákos dr. (az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 109.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 974 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 29.5 kb)

11.) Javaslat a Szombathelyi Egyházmegyei Karitasszal kötött ellátási szerződés módosítására

Előadó:
Marton Zsolt (alpolgármester)
Károlyi Ákos dr. (az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 37 kb)
Megállapodás
(doc: application/msword, 87.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 947 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 30.5 kb)

12.) Javaslat az Egészségügyi Alapellátó Intézet gépjármű cseréjének támogatására

Előadó:
Károlyi Ákos dr. (az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 64.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 793 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 31 kb)

13.) Tájékoztató a szombathelyi 019/6 hrsz-ú, a gencsapáti 0100/5 hrsz-ú és a söptei 0104/1 hrsz-ú ingatlanok hasznosításáról és a Söpte Község Önkormányzatával kötött szerződésekről

Előadó:
Marton Zsolt (alpolgármester)
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 106 kb)
Térkép
(pdf: application/pdf, 836.75 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1023 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 31 kb)

14.) Javaslat a Paragvári u. 27. szám alatti személygépkocsi tároló értékesítésére

Előadó:
Marton Zsolt (alpolgármester)
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 45.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 909 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 31 kb)

15.) Javaslat ingyenes használati jogviszonyok meghosszabbítására

Előadó:
Marton Zsolt (alpolgármester)
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 83 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 885 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 32 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 31 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 31 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 31 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 31 kb)

16.) Javaslat az ISEUM Savariense Régészeti Műhely és Tárház alapító okiratának módosítására

Előadó:
Marton Zsolt (alpolgármester)
Füzi Judit dr. (a Tisztségviselői Osztály vezetője)
Lazáry Viktor (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 39.5 kb)
Alapító okirat - tervezet
(doc: application/msword, 41 kb)
Módosító okirat
(doc: application/msword, 36.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.04 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 30.5 kb)

17.) Javaslat a 1CEO94P4. sz. Centrope Capacity című projekt megvalósítására

Előadó:
Molnár Miklós (alpolgármester)
Füzi Judit dr. (a Tisztségviselői Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 66 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 894 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 31 kb)

18.) Javaslat a 'Mocorgó Óvoda és a Derkovits Gyula Általános Iskola korszerű közoktatási intézménnyé történő átalakítása, fejlesztése az energiatakarékosság tükrében' c. pályázathoz kapcsolódó építési, felújítási munkák pótmunkáihoz szükséges fedezet biztosítására

Előadó:
Marton Zsolt (alpolgármester)
Lakézi Gábor (a Városfejlesztési és -Üzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 51 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.11 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 32.5 kb)

19.) Javaslat 'SZMJV szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése' tárgyú, 2003/HU/16/P/PE/021 számú, Kohéziós Alap /ISPA projekthez kapcsolódóan a Szombathely-Kőszeg regionális szennyvízelvezető rendszeren lévő önkormányzati tulajdonú viziközmű létesítmények üzemeltetési szerződésének módosítására

Előadó:
Molnár Miklós (alpolgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Lakézi Gábor (a Városfejlesztési és -Üzemeltetési Osztály vezetője)
Meghívott:
#6676a99b-029a-49e0-ae9f-845c9d1c87eb (a VASIVÍZ Zrt. vezérigazgató-helyettese)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 64 kb)
ISPA labor műszerek
(xls: application/vnd.ms-excel, 44 kb)
ISPA labor bútorok
(xls: application/vnd.ms-excel, 83.5 kb)
ISPA pénzmaradvány
(xls: application/vnd.ms-excel, 123 kb)
ISPA pénzmaradvány tartalékkeret
(xls: application/vnd.ms-excel, 25.5 kb)
ISPA selejtezése
(doc: application/msword, 97 kb)
Használati díj megállapítás
(doc: application/msword, 81 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.6 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 32 kb)

20.) Javaslat a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2011. évi Munkatervére

Előadó:
Harangozó Bertalan (a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 118.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 751 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 30.5 kb)

21.) Javaslat a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Ügyrendjére

Előadó:
Harangozó Bertalan (a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 128 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 740 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 30.5 kb)

Zárt ülés

22.) Javaslat a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft., és a Savaria Városfejlesztési Kft. 2010. évi üzleti tervének módosítására

Előadó:
Molnár Miklós (alpolgármester)
#dc97f21d-2fdf-49e0-9592-617542c84074 (a Savaria Városfejlesztési Kft. ügyvezető igazgatója)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Jordán Tamás (a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója)

23.) Javaslat a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. 2010. évi üzleti tervének módosítására

Előadó:
Molnár Miklós (alpolgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Idrányi Zsolt ügyvezető igazgató (a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója)

Érvénytelen bizottságok

A gázfelülvizsgálattal összefüggő ügyek vizsgálatára létrehozott ideiglenes bizottság Beszerzések Id. Bizottság Bűnmeg., Közbizt. és Közrendvédelmi Bizottság (2014 - 2019) Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság Egészségügyi Bizottság (2002-2006) Egészségügyi Szakmai Bizottság (2014 - 2019) Gazdasági Bizottság (2002-2006) Gazdasági és Városstratégiai Bizottság (2014 - 2019) Idegenforgalmi Szakmai Bizottság (2002-2006) Informatikai Szakmai Bizottság (2002-2006) Jogi Bizottság Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága (2014 - 2019) Költségvetési Szakmai Bizottság Környezetvédelmi Szakmai Bizottság (2002-2006) Közbeszerzési Bíráló Bizottság Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság Kulturális és Sport Bizottság (2010 - 2014) Kulturális és Társ. Kapcsolatok Biz. (2002-2006) Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság Lakás Bizottság Lakásépítési és Fenntartási Bizottság (2002-2006) Oktatási Bizottság Oktatási és Ifjúsági Bizottság Oktatási és Ifjúsági Bizottság (2002-2006) Oktatási és Szociális Bizottság Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Pénzügyi és Költségvetési Bizottság (2002-2006) Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottság PM Szakértő Ideiglenes Bizottság Sport Bizottság (2002-2006) Sport és Ifjúsági Bizottság SportBizottság Szociális Bizottság (2002-2006) Szociális és Családügyi Bizottság Szociális és Foglalkoztatási Bizottság Szociális, Foglalk. és Esélyegyenlőségi Bizottság Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága Ügyrendi Bizottság Városfejl., -Üzemeltetési és Környezetvédelmi Biz. Városfejlesztési Bizottság (2002-2006) Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...