6. Javaslat az Evangélikus Egyház iskolafenntartói ajánlatának megtárgyalására
  Előadó:
  Heckenast Gusztáv, az Oktatási, Ifjúsági és Sport Osztály vezetője