19. Helyiségbérlettel összefüggő egyes kérdések
  Előadó:
  Nárai Erna dr., az Aljegyzői Iroda vezetője