17. Javaslat a szombathelyi 11495/1, 11496/1 és 11497/1 hrsz-ú, természteben a Rumi külső út és a Rumi út között elhelyezkedő ingatlanok bérbeadására
  Előadó:
  Nárai Erna dr., az Aljegyzői Iroda vezetője