16. Javaslat Fő tér 17. szám alatti óvóhely rendeltetésű helyiség bérbeadására
  Előadó:
  Nárai Erna dr., az Aljegyzői Iroda vezetője