13. Tájékoztató a szombathelyi 019/6 hrsz-ú, a gencsapáti 0100/5 hrsz-ú és a söptei 0104/1 hrsz-ú ingatlanok hasznosításáról és a Söpte Község Önkormányzatával kötött szerződésekről
  Előadó:
  Marton Zsolt, alpolgármester
  Tőke Erzsébet dr., a Jogi és Képviselői Osztály vezetője