28. Javaslat a szombathelyi 10811/35 és a 0551/7 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlása tárgyában
  Előadó:
  Dr. Tőke Erzsébet, a Jogi és Képviselői Osztály vezetője