16. Javaslat a Ferences Rendház részére a 6528/3. hrsz-ú ingatlan telek-kiegészítése érdekében ingatlan ajándékozására
  Előadó:
  Dr. Tőke Erzsébet, a Jogi és Képviselői Osztály vezetője