10. Javaslat az Evangélikus Egyház iskolafenntartói ajánlatának megtárgyalására
  Előadó:
  Dr. Czeglédy Csaba, alpolgármester
  Heckenast Gusztáv, az Oktatási, Ifjúsági és Sport Osztály vezetője