36. Javaslat a szombathelyi 3587/9 és 3587/10 hrsz-ú, természetben a Perintparti sétányon lévő ingatlanok megvásárlására
  Előadó:
  Dr. Tőke Erzsébet, a Jogi és Képviselői Osztály vezetője