32. Javaslat a Magyar Állam tulajdonát képező söptei 0104/1 hrsz-ú ingatlan megszerzésével kapcsolatban Söpte Község Önkormányzatával és a SZOVA Zrt-vel kötendő egyűttműködési megállapodás elfogadására
  Előadó:
  Dr. Tőke Erzsébet, a Jogi és Képviselői Osztály vezetője
  Meghívott:
  Kovács Előd, a Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási ZRt. vezérigazgatója