33. Javaslat a szombathelyi 5764 hrsz-ú, természetben a Szombathely, Körmendi út 46. szám alatti ingatlan 429/18000 - 429/18000-ed tulajdoni hányadaira vonatkozó elővásárlási jog gyakorlására
  Előadó:
  Dr. Tőke Erzsébet, a Jogi és Képviselői Osztály osztályvezetője