0. Magellán Centert érintő hatástanulmányok megtárgyalása
  Előadó:
  Dr. Prugberger Emil, az Egészségügyi Szakmai Bizottság elnöke