2. Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
  Előadó:
  Nagy Tibor dr., jegyzői feladatokat ellátó aljegyző
  Marton Zsolt, alpolgármester
  Puskás Tivadar dr., polgármester