4. Tájékoztató a gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök munkájáról Szombathely Megyei Jogú Város közoktatási intézményeiben
  Előadó:
  Heckenast Gusztáv, az Oktatási, Ifjúsági és Sport Osztály vezetője