0. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal törvényességi és hatósági munkájáról
  Előadó:
  Nagy Tibor dr., jegyzői feladatokat ellátó aljegyző
  Tőke Erzsébet dr., a Jogi és Képviselői Osztály vezetője